Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan sorterer du dit affald fra 2023

Fra 2023 skal vi alle til at sortere vores affald mere.

På den måde kan vi bruge ressourcerne flere gange og genanvende endnu mere.

 3 affaldsbeholdere og en kasse

Hvis du bor i hus med egen affaldsbeholder, skal du fra sensommeren 2023 gøre plads til 3 beholdere udenfor. Desuden får du en kasse til farligt affald.

Fremover indsamler vi:

 • Restaffald, madaffald
 • Papir, pap, tekstilaffald
 • Hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner, glas, metal
 • Farligt affald

Nogle af affaldstyperne kan afleveres sammen, fordi de bliver eftersorteret senere. 

Derfor kræver det kun én ekstra beholder hjemme hos dig.

Hvor meget fylder de nye beholdere udenfor?

Det korte svar er, at du skal afsætte mindst 220 cm i bredden til de 3 nye beholdere.

Den nye standardløsning til en husstand er 3 affaldsbeholdere på 240 liter (samme størrelse, som standardbeholderne har i dag).  

Hver affaldsbeholder har målene:

Højde: 106 cm
Bredde: 58 cm
Dybde: 73 cm

Desuden skal der være mindst 10 cm på hver side af hver beholder.

Hvordan ser de nye beholdere ud?

Vi genbruger en del af de nuværende affaldsbeholdere. Derfor får nogle tre helt nye beholdere, mens andre får to nye beholdere og en genbrugt beholder. Vi ved endnu ikke, hvilken løsning du får. 

De nye beholdere har fliplåg, som åbner på midten. De genbrugte beholdere har vippelåg, ligesom dem du har i dag.

Både de nye og de genbrugte beholdere er sorte.

3 nye beholdere

På de nye beholdere flipper lågene ud til siderne. 

2 nye beholdere og en genbrugt beholder

På de to nye beholdere flipper lågene ud til siderne, mens låget på den genbrugte beholder vipper op, som på de beholdere du har nu.

Hvordan skal jeg sortere indenfor?

Når du smider affald i din affaldsbeholder udenfor, skal det fordeles i 5 rum. Du kan derfor gøre det nemt for dig selv ved at have 5 opbevaringspladser til dit affald indenfor. 

Dette affald kan afleveres sammen: 

 • Hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner
 • Metal og glas
 • Papir, småt pap og tekstilaffald
 • Madaffald
 • Restaffald

Du bestemmer selv, om du vil samle dit affald i poser, kasser, kurve, stofnet eller noget helt femte.

Desuden får du en kasse til at samle farligt affald i (f.eks. elpærer og spraydåser). Den kan du få tømt efter behov. 

Jeg har brug for større affaldsbeholdere

Mener du ikke, at standardløsningen dækker dit behov, så kunne du frem til 30. november 2022 bestille større beholdere.

Det er ikke muligt at bestille færre eller mindre beholdere, end der er i din standardløsning.

Har du spørgsmål til din nye affaldsløsning, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

Særligt for fællesbebyggelser

Hvis du administrerer affaldsbeholdere i en fællesbebyggelse og har fået en mail om, at du kan tilpasse de affaldsbeholdere, I får i 2023, så har det været muligt at tilpasse jeres løsning frem til 16. december 2022.

Det er ikke muligt at bestille færre eller mindre beholdere, end der er i standardløsningen.

Har du spørgsmål til din nye affaldsløsning, er du velkommen til at skrive eller ringe til kundeservice på tlf. 77 88 10 10 (alle hverdage kl. 8-15).

Kan vi få fælles affaldsbeholdere?

Bor du i rækkehus, klyngehus eller i etagebolig med flere ejere, så kan det i mange tilfælde lade sig gøre at få fælles beholdere til jeres husholdningsaffald.

Det kaldes en puljeordning.

En fælles affaldsløsning bliver afregnet direkte med de ejere, der deltager. I vælger selv, om betalingen skal fordeles ligeligt imellem jer eller afhænge af størrelsen på de enkelte boliger. 

For at få en fælles affaldsløsning, skal I indgå en underskrevet aftale med Kredsløb.

Hvornår får jeg nye beholdere?

Når du har egen beholder

Det er en stor opgave at udskifte alle aarhusianernes beholdere, og det sker derfor løbende hen over et par måneder.

Du får derfor udskiftet dine beholdere i perioden fra august til december 2023.

Når du deler affaldsbeholdere med andre

Ved boligforeninger og andre fællesbebyggelser bliver de nye beholdere stillet op i løbet af perioden fra august til december 2023.

Når du bor i midtbyen

Alle de nedgravede affaldsbeholdere i midtbyen bliver tilpasset, så de er klar til, at Aarhus sorterer mere.

Det sker fra august til december 2023.

Hvornår går vi i gang?

I Aarhus begynder vi at sortere mere fra sommeren 2023

Men allerede i efteråret 2022 får du mulighed for at bestille større beholdere, hvis standardløsningen ikke dækker jeres behov. 

Du bliver kontaktet
Når vi nærmer os startskuddet for den nye måde at sortere affald på, får du nærmere besked. Her får du bl.a. at vide, hvornår vi bytter dine affaldsbeholdere ud, og du får gode råd til, hvordan du bedst kommer i gang med at sortere i dine nye beholdere.

Indtil da kan du følge med her på siden, hvor vi løbende opdaterer med nyt om den nye affaldssortering.

Hvor ofte bliver mine nye beholdere tømt?

 • Restaffald og madaffald bliver tømt hver 2. uge
 • Plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal bliver tømt hver 3. uge
 • Papir, pap og tekstilaffald bliver tømt hver 4. uge
 • Farligt affald tømmes efter behov. Stil blot kassen på låget af din affaldsbeholder, så bliver den tømt samtidig med beholderen.

Tidspunkterne er lagt efter, hvor meget en husstand cirka producerer af hver slags affald.

Du kan tilmelde dig sms-service, når du er logget ind på Mit Affald. Så får du automatisk besked, inden din beholder bliver tømt.

Få et hurtigt overblik

Spørgsmål og svar om ny affaldssortering

Ny affaldssortering

Hvad skal jeg sortere?

Ikoner, der viser de 10 typer affald, vi skal sortere i fra 2023

Hvad skal jeg sortere?

Fra 2023 skal du sortere dit affald lidt mere, end du allerede gør. Ligesom nu kan du aflevere flere typer affald sammen: 

 • Hård plast, blød plast, mad og drikkekartoner
 • Glas og metal
 • Pap, papir og tekstilaffald
 • Madaffald
 • Restaffald
 • Farligt affald

3 beholdere med 5 rum og en kasse

I dag har du to affaldsbeholdere med i alt tre rum.

Fra 2023 får du tre affaldsbeholdere med i alt fem rum + en kasse til farligt affald. 

Hvad er det nye?

Hvad er det nye?

For dig betyder den nye affaldssortering, at:

 • Madaffald skal afleveres i en beholder for sig.
 • Blød plast (f.eks. fryseposer) skal afleveres i samme beholder som hård plast.
 • Mad- og drikkekartoner (f.eks. fra mælk, juice og flåede tomater) skal i samme beholder som plast.
 • Udtjente tekstiler (f.eks. tøj, der ikke kan repareres) skal i samme beholder som papir og pap.
 • Har du dine egne beholdere, får du en kasse til at samle farligt affald (f.eks. batterier), og du kan få den tømt efter behov. Deler du affaldsbeholdere med andre, får du også mulighed for at aflevere farligt affald ved dit hjem.

Hvem skal sortere?

Hvem skal sortere?

Det er alle, som skal sortere efter den nye affaldssortering fra 2023.

Du skal sortere derhjemme - uanset om du bor i hus, ejerlejlighed, boligforening eller noget helt fjerde.

Affaldet skal også sorteres efter den nye ordning, når du er i kommunale institutioner og bygninger. F.eks. på skoler og plejehjem.

Hvornår skal jeg sortere mere?

Hvornår skal jeg sortere mere?

Aarhus begynder at sortere mere i løbet af sommeren og efteråret 2023.

Vi har endnu ikke den præcise dato.

Vi kontakter dig, når vi ved, hvornår du skal i gang med at sortere mere, og hvornår du får nye affaldsbeholdere. 

Hvor mange beholdere skal jeg have?

Hvor mange beholdere skal jeg have?

Fra 2023 skal du have 3 beholdere med i alt 5 rum, hvis du bor i et hus og har dine egne affaldsbeholdere.

Derudover får du en kasse til farligt affald.

For dig med fælles affaldsløsning

Bor du sammen med andre i en større ejendom med fælles affaldsløsning, så får I også beholdere til de nye typer af affald.

Den endelige løsning finder vi frem til sammen med ejendommens ejer. 

Hvorfor skal vi sortere mere?

Hvorfor skal vi sortere mere?

Som en del af Folketingets klimaplan skal alle danskere sortere affald i 10 typer derhjemme.

Vi skal sortere mere, for at vi kan genanvende flere ressourcer.

Det er de enkelte kommuner, der står for at sætte den nye affaldssortering i gang.

Hvorfor skal Aarhus først sortere mere fra 2023?

Hvorfor skal Aarhus først sortere mere fra 2023?

Det er der flere grunde til. Primært fordi vores kontrakter med dem, der indsamler affaldet, først udløber i 2023.

Derfor vil det koste ekstra, hvis vi går i gang tidligere.

Hvad betyder affaldssortering for miljøet?

Hvad betyder affaldssortering for miljøet?

Den nye affaldssortering giver os mulighed for at genanvende endnu mere, fordi det er vigtigt at få ressourcerne tilbage i kredsløb.

Jo mere du sorterer dit affald, des bedre kan materialerne i affaldet blive til nye produkter.

Når dit sorterede plastaffald kan bruges til at lave nye produkter, eller når dit ugeblad bliver genanvendt til produktion af aviser eller køkkenrulle, så er du med til at spare på klodens naturlige ressourcer, og det skåner miljøet.

Hvorfor er I gået fire affaldsselskaber sammen?

Hvorfor er I gået fire affaldsselskaber sammen?

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi fire østjyske affaldsselskaber, som er gået sammen om at løfte opgaven.

Det er:

 • Favrskov Forsyning
 • Reno Djurs
 • Renosyd
 • Kredsløb

Den nye affaldssortering gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Ved at affaldssortere ens i alle seks kommuner får vi stordriftsfordele og skaber mere og bedre genanvendelse.

For dig, der bor i Aarhus midtby

Mange i midtbyen er vant til at aflevere det sorterede affald i de nedgravede affaldsbeholdere på gaden.

De nedgravede beholdere kommer til at følge de samme principper med, at affaldet skal sorteres og afleveres i 5 forskellige rum.

Den endelige løsning arbejder vi på.

Kvinde afleverer glas og plast i nedgravet beholder til genanvendeligt affald.

Hvem gælder den nye affaldssortering for?

I 2020 lavede regeringen og en række partier i Folketinget en aftale om, at alle i landet skal sortere affaldet i 10 typer, bl.a. for at vi kan genanvende mere affald.

I Østjylland er fire affaldsselskaber gået sammen om at løfte opgaven. Det er Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og Kredsløb.

Den nye affaldssortering, hvor du får 3 affaldsbeholdere med 5 rum og en kasse til farligt affald, gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Spørg os om sortering

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage kl. 8-15

Tlf. 77 88 10 10

Ring til os

Du kan altid skrive til os, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

kundeservicegenbrug@kredslob.dk 

Skriv til os