Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan kan du komme af med dit affald

Flere årsager har desværre forsinket tømningen af affaldsbeholdere i en periode.

Der bliver nu sat ind med ekstra mandskab, flere skraldebiler og hyppigere tømninger, og vi forventer, at beholderne snart bliver tømt som normalt.

Er din beholder fyldt, er der indtil da flere måder, du kan komme af med dit affald på. 

For dig med egne beholdere

Når vejene er klar til det, kører skraldebilerne med ekstra mandskab og på ekstra ture i weekenderne for at indhente det forsinkede. Har du for meget affald, kan du indtil da komme af med det sådan her:

Sådan kan du gøre, når beholderen er fyldt

For meget plast og mad- & drikkekartoner

Plast, mad- og drikkekartoner

Hvis beholderen til plast, mad- og drikkekartoner er fyldt op, er der flere ting, du kan gøre.

 • Du kan indtil 25. februar tage plast, mad- og drikkekartoner med på genbrugsstationerne eller REUSE i midtbyen og aflevere det samlet.
 • Indtil 16. februar er det muligt at stille en ekstra sæk ved egen beholder. Skraldemanden tager det med ved næste tømning.
 • Du kan altid aflevere forskellige typer af plast og mad- & drikkekartoner hver for sig på genbrugsstationerne.

For meget pap, papir og tekstilaffald

Pap, papir og tekstilaffald

 • Hvis beholderen til pap, papir og tekstilaffald er fyldt op kan du indtil 25. februar aflevere det på en af genbrugsstationerne eller hos REUSE i midtbyen.

 • Indtil 16. februar er det muligt at stille en ekstra sæk ved egen beholder. Skraldemanden tager det med ved næste tømning.

For meget glas og metal

Glas og metal

 • Hvis beholderen til glas og metal er fyldt op, kan du indtil 25. februar aflevere det på genbrugsstationerne eller hos REUSE i midtbyen.

 • Indtil 16. februar er det muligt at stille en ekstra sæk ved egen beholder. Skraldemanden tager det med ved næste tømning.

For meget madaffald

Madaffald

 • Hvis beholderen til madaffald er fyldt op, kan du indtil 25. februar aflevere det på genbrugsstationerne eller hos REUSE i midtbyen.

 • Indtil 16. februar er det muligt at stille en ekstra sæk ved egen beholder. Skraldemanden tager det med ved næste tømning.

For meget restaffald

Restaffald

Hvis beholderen til restaffald er fyldt op, er der flere ting, du kan gøre.

 • Indtil 25. februar kan du aflevere dit restaffald på genbrugsstationerne eller hos REUSE i midtbyen. 

 • Indtil 16. februar er det muligt at stille en ekstra sæk ved egen beholder. Skraldemanden tager det med ved næste tømning.

Sådan kan du hjælpe til, at dine beholdere kan blive tømt

Har du dine egne beholdere er der 3 ting, du kan gøre for at hjælpe skraldemændene og øge chancen for, at din beholder bliver tømt hurtigt.

Husk at rydde og salte

Sørg for at rydde sne og salte eller gruse helt hen til dine affaldsbeholdere.

Hvis der er glat på din grund, kan skraldemændene ikke tømme din beholder, fordi de risikerer at falde eller komme til skade.

Stil beholderen ud til vejen

Endnu bedre er det, hvis du kan stille din affaldsbeholder ud til vejen.

Sørg for fri passage til vejen

Husk at rydde en nedkørselsrampe fra fortovet ned til vejen eller sørge for, at der er et snefrit stykke mellem din grund og vejen.

Skraldemanden kan ikke få den fyldte beholder hen til skraldebilen, hvis der ligger en pukkel af sne mellem fortovet og vejen.

For dig, der bruger de nedgravede beholdere i midtbyen

Undgå at stille affald ved siden af de nedgravede beholdere. Hvis der står storskrald og affaldsposer på platformen, kan kranbilen ikke komme til at tømme beholderen.

Følg i stedet disse gode råd for at undgå affald i gaderne i midtbyen.

1. Husk at bestille storskraldsbilen

Vi ved, det er bekvemt at komme af med sit storskrald samme sted, som man afleverer sit andet affald, men det giver store problemer.

Hvis der står storskrald på platformene ved de nedgravede beholdere, kan de nemlig ikke blive tømt.

Bestil i stedet storskraldsbilen og få hentet storskrald ved din hoveddør – det er nemt og gratis.

www.kredslob.dk/storskrald 

 

2. Brug almindelige poser til restaffald

Når man forsøger at stoppe store sække ned i de nedgravede beholdere, kan det danne en prop, så beholderen virker fyldt, selvom der er plads til mere nede i den.

Brug derfor en almindelig skraldepose, så undgår vi propper og sikrer, at flere kan få deres affald ned i beholderen.

 

3. Riv stort pap i stykker eller bestil storskraldsbilen

Skal du presse for at få dit pap ned i beholderen, er stykket for stort, og det kan stoppe beholderen til.

Riv eller skær i stedet pappet i mindre stykker.

Du kan også bestille storskraldsbilen til at hente stort pap. Se mere og bestil på www.kredslob.dk/storskrald - det er gratis.

 

4. Tjek om der er plads til mere

Selvom der står skraldeposer ved siden af, kan der stadig være plads i beholderen. Står der først én pose, bliver den hurtigt til flere.

 

5. Gå et par ekstra meter med dit affald

Vi ved, det kan være irriterende, hvis den beholder, du normalt bruger, er fyldt. Men går du den ekstra tur til næste beholder med plads i, så hjælper vi hinanden med at holde gaden fri for affald.

 

6. Jo mer’ du sorterer, jo bedre det bli’r

Når du sorterer mere, bliver affaldet bedre fordelt i affaldsbeholderne – på den måde er der plads til mere, og meget mere kan blive sendt til genanvendelse.

 

7. Brug nærgenbrugsstationen, genbrugsstationerne eller REUSE

Til og med 25. februar kan du aflevere alt det affald, du sorterer derhjemme, på genbrugsstationerne og REUSE. Husk, at der er åbnet en nærgenbrugsstation i Dirch Passers Gade.

Se mere på www.kredslob.dk/genbrugsstationer og www.kredslob.dk/nærgenbrug 

 

8. Tip os, hvis der mangler tømning

Hjælp os og tip hurtigt og nemt på www.kredslob.dk/tip, hvis der er en nedgravet beholder, som trænger til at blive tømt.

For dig, der bruger fælles beholdere

Til og med 25. februar er det muligt at aflevere alt det affald, du sorterer derhjemme, på genbrugsstationerne eller REUSE i midtbyen.

Affaldet skal sorteres på samme på som i beholderne ved dit hjem.