Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Sociale og personaleforhold

Vi tilstræber en arbejdsplads, der er agil i forhold til forandringer, effektiv i at levere ydelser, og hvor medarbejderne er innovative til at skabe nye måder at samarbejde på og udvikle sig.

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med sociale og personaleforhold i vores CSR.

Fokusområder indenfor sociale og personaleforhold

Mangfoldighed

Vi ønsker en mangfoldig arbejdsplads, som afspejler samfundet. Vi vil aktivt arbejde for en inkluderende arbejdspladskultur, hvor alle føler sig hjemme.

Vi vil videreudvikle vores evne til at tilbyde stillinger for personer, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi prioriterer at have praktikanter, lærlinge og elevpladser, der tilgodeser vores nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft.

Ingen diskrimination

Vi anerkender den enkeltes arbejdsindsats ud fra kvaliteten af præstationer og uafhængigt af køn, etnisk, social og national herkomst, race, hudfarve, religion og tro, seksuel orientering, politisk overbevisning, alder, handicap og civilstatus.

Vi tolererer ingen former for diskrimination.

Arbejdsmiljø

Vi stræber en høj arbejdsmiljøstandard og forventer, at alle bidrager til dette.

Vi arbejder målrettet på at forhindre ulykker, skader og arbejdsrelaterede sygdomme. Vi har procedurer og tiltag, som sikrer den enkeltes sundhed og sikkerhed.

Politikker og retningslinjer

For at sikre, at vi er på rette vej, har vi lavet følgende politikker og retningslinjer:

  • Arbejdsmiljøpolitik
  • Personalepolitik (intern politik, som er tilgængelig for alle ansatte)
  • Indkøbspolitik (intern politik, som er tilgængelig for alle ansatte)
  • Lønpolitik (intern politik, som er tilgængelig for alle ansatte)

KPI'er - hvad måler vi på?

Vi måler vores indsats ved at kigge på:

  • Sygefravær (procent af samlede timer til rådighed)
  • Arbejdsulykker (procent af timer til rådighed)
  • Andel af særlige stillinger (procent af samlet antal ordinært ansatte)
  • Medarbejderomsætning (fastansatte stillinger)