Hvad vil du gerne
søge frem?

Miljøpolitik

Hos Kredsløb går miljøpolitikken hånd i hånd virksomhedens strategi. Det overordnede mål er at sikre grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for energi og håndtering af ressourcer. 

Her kan du læse hele vores miljøpolitik.

Rammer for miljøpolitikken 

Denne miljøpolitik omfatter alle medarbejdere i Kredsløb og er vedtaget i Kredsløbs chefgruppe.

Miljøpolitikken indgår i et samspil med Kredsløbs strategi.

Den er en del af Kredsløbs CSR, som er udarbejdet og godkendt i foråret 2022. Der er en årlig rapportering af CSR-indsatsen i vores årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven § 99a.

Revision af miljøpolitikken sker en gang årligt i chefgruppen for Kredsløb.

Miljøpolitikken udgør grundlaget og rammerne for det lokale miljøarbejde både strategisk og operationelt, herunder arbejdet med indsats-/fokusområder samt miljømål.

Kerneopgave

Kerneopgaven for Kredsløb og de cirka 400 ansatte er at sikre grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi.

Vision for miljøet hos Kredsløb

 • Vi arbejder for at reducere vores miljø- og klimapåvirkninger
 • Vi arbejder for mindst muligt affald og mest mulig genanvendelse og direkte genbrug
 • Vi bidrager til klimaneutralitet i Aarhus i 2030
 • Vi arbejder for en grønnere varmeproduktion efter 2030
 • Vi forbedrer løbende energieffektiviteten i energisystemet
 • Vi udvikler nye konkurrencedygtige produkter og forretningsområder og indgår i samarbejder, der understøtter grøn omstilling og cirkulær ressourcehåndtering
 • Vi informerer aktivt og åbent om miljøforhold omkring vores produkter og vores produktionsanlæg
 • Vi overholder naturligvis gældende miljølovgivning og vores miljøgodkendelser

Sådan arbejder vi med miljø

Samarbejde – fordi miljøet er et fælles anliggende, og fordi nye løsninger i høj grad skal findes i berøringsfladerne mellem faggrupper, arbejdspladser og niveauer i organisationen.

Samarbejde handler også om tillid, åbenhed og hjælpe hinanden til de bedste løsninger.

Samarbejde

Grøn omstilling – fordi vi vil bidrage til og gøre det nemt at være aktiv i den grønne omstilling i samfundet.

Det gør vi med afsæt i vores kerneopgave.

Grøn omstilling

Cirkulær ressourcehåndtering – fordi vi vil fastholde produkter og materialer i brug, så længe som muligt.

Cirkulær håndtering af ressourcer

Forebyggelse og videndeling

Vi prioriterer forebyggelse og skal løbende skabe forbedringer af miljøet.

Derfor arbejder vi systematisk med udvikling af miljøet og er forpligtet på at samarbejde om at dele viden på tværs i organisationen, så de gode erfaringer kan forankres.

Glad medarbejder på REUSE bærer børnecykel ind i container.

Miljømål for Kredsløb 2021-2024

 1. Vi sorterer i 10 typer affald fra 2023.
 2. Vi genbruger og genanvender mere i Kredsløb gennem øget bevidsthed om ressourceforbrug, affaldssortering, genanvendelse og genbrug.
 3. Vi udleder mindre CO2 gennem mere genanvendelse og direkte genbrug, mere grøn transport og udvikling af vores varmeproduktion i grøn retning.
 4. Vi optimerer kapaciteten og energiudnyttelsen i energiproduktionen.