Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Miljøpolitik

Hos Kredsløb går miljøpolitikken hånd i hånd med virksomhedens strategi.

Det overordnede mål er at sikre grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for energi og håndtering af ressourcer. 

Miljøpolitikken udgør grundlaget og rammerne for det lokale miljøarbejde både strategisk og operationelt, herunder arbejdet med forretningsplaner og miljømål.

Medarbejdere på AffaldsCenteret i Lisbjerg

Kerneopgave

Kerneopgaven for Kredsløb og de cirka 500 ansatte er at sikre grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi.

Vision for miljøet hos Kredsløb

  • Vi arbejder for at reducere vores miljø- og klimapåvirkninger
  • Vi arbejder for mindst muligt affald og mest mulig genanvendelse og direkte genbrug
  • Vi bidrager til klimaneutralitet i Aarhus i 2030
  • Vi arbejder for en grønnere varmeproduktion efter 2030
  • Vi forbedrer løbende energieffektiviteten i energisystemet
  • Vi udvikler nye konkurrencedygtige produkter og forretningsområder og indgår i samarbejder, der understøtter grøn omstilling og cirkulær ressourcehåndtering
  • Vi informerer aktivt og åbent om miljøforhold omkring vores produkter og vores produktionsanlæg
  • Vi overholder naturligvis gældende miljølovgivning og vores miljøgodkendelser

Sådan arbejder vi med miljø

Samarbejde – fordi miljøet er et fælles anliggende, og fordi nye løsninger i høj grad skal findes i berøringsfladerne mellem faggrupper, arbejdspladser og niveauer i organisationen.

Samarbejde handler også om tillid, åbenhed og hjælpe hinanden til de bedste løsninger.

Samarbejde

Grøn omstilling – fordi vi vil bidrage til og gøre det nemt at være aktiv i den grønne omstilling i samfundet.

Det gør vi med afsæt i vores kerneopgave.

Grøn omstilling

Cirkulær ressourcehåndtering – fordi vi vil fastholde produkter og materialer i brug, så længe som muligt.

Cirkulær håndtering af ressourcer

Forebyggelse og videndeling

Vi prioriterer forebyggelse og skal løbende skabe forbedringer af miljøet.

Derfor arbejder vi systematisk med udvikling af miljøet og er forpligtet på at samarbejde om at dele viden på tværs i organisationen, så de gode erfaringer kan forankres.