Hvad vil du gerne
søge frem?

Udvikling af forretningen

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2025 er forretningsudvikling.

Vores mål: 

Kredsløb udnytter mulighederne for nye forretningsområder og samarbejder

Medarbejdere kigger på kort

Sådan vil vi nå i mål

Vi vil gøre brug af de nye rammer og muligheder for forretningsudvikling, vi har fået som nydannet kommunalt selskab.

Vores felt er cirkulær ressourcehåndtering og grøn varme og energi, og den retning, vi går i, vil være præget af helhedsorienterede, innovative og omkostningseffektive løsninger.

Nye rammer og muligheder

Vi forventer at få stor gavn af sammenlægninger og samarbejder inden for vores driftsområder.

Vi vil udvikle nye ydelser og forretningsområder inden for vores eksisterende kundeportefølje. Også helt nye forretningsområder og en udvidet kundeportefølje kan komme på tale.

Samarbejde og nye ydelser

Vi har ikke vækst som et mål i sig selv, men vi har en forventning om at øge omsætningen i takt med, at vi udnytter nye muligheder.

Succeskriteriet er mere grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi. 

Det stigende befolkningstal i vores område fører en omfattende byudvikling og potentielt mange nye kunder med sig. Det giver os mere volumen og åbner for, at vi kan introducere nye konkurrencedygtige og efterspurgte løsninger, der bidrager til grøn omstilling og mere cirkulær økonomi.

Et vellykket vokseværk

Indsatser inden for

Nye forretningsområder

Vi undersøger muligheden for at tilbyde klimavenlig, driftssikker og konkurrencedygtig fjernkøling i Aarhus – som en attraktiv løsning for kunderne og for at udnytte overskudsvarmen fra fjernkøling i fjernvarmesystemet.

Fjernkøling

Som en del af vores arbejde med CO₂-fangst afdækker vi mulige nye forretningsområder i tilknytning til lagring og udnyttelse af CO₂.

Forretningspotentiale ved CO₂-fangst

Vi skaber flere råvarer og udvikler nye metoder til genbrug og genanvendelse af materialer fra genbrugsstationerne.

Her samarbejder vi med erhvervsvirksomheder og iværksættere.

Cirkulær produktudvikling

Indsatser inden for

Partnerskaber med naboselskaber

Samarbejder om nye affaldsordninger

Vi arbejder sammen med Favrskov Forsyning, Reno Djurs og Renosyd om at indføre de nye affaldsordninger for private husstande i 2023.

På den måde sikrer vi størst mulig miljøeffekt og også økonomiske stordriftsfordele.

Sammenlægning af affaldsenergianlæg

Vi undersøger muligheden for en sammenlægning af affaldsenergianlægget i Kredsløb og affaldsenergianlægget i Renosyd for at sikre de billigste og grønneste løsninger for fjernvarme- og affaldskunderne.

Mere samarbejde med andre varmeværker

Vi undersøger muligheden om yderligere samarbejde med de forbrugerejede varmeværker i og omkring Aarhus for at understøtte grønne og konkurrencedygtige løsninger.

Energistrategi Aarhus

Sammen med AURA Energi. NRGi, Ørsted og Aarhus Kommune optimerer vi kommende investeringer baseret på et sammentænkt energisystem.

Aarhus Kommunes Klimaplan

Vi er en aktiv medspiller i den samlede indsats for at gøre Aarhus CO₂-neutral i 2030.

Indsatser inden for

Innovationspartnerskaber

Projekter med strategisk værdi

Vi gennemfører og indgår samarbejder med andre aktører om innovationsprojekter af strategisk betydning for udviklingen af vores forretningsområder.

Funding

Vi arbejder systematisk med ekstern funding til innovationsprojekter af strategisk betydning for udviklingen af vores forretningsområder.

Innovationssamarbejde om at minimere affald

Vi arbejder med direkte genbrug, reparation og affaldsminimering i samarbejde med frivillige og vidensinstitutioner – på REUSE, via community building og ved events og initiativer i byen.

Medspil i innovation

Vi stiller i begrænset omfang vores lokaliteter, materiel eller viden til rådighed, når vidensinstitutioner, virksomheder eller andre aktører efterspørger vores medspil i innovationsprojekter.

Vi er opmærksomme på

Som kommunalt ejet selskab kan vi som udgangspunkt kun drive varmeforsynings og affaldsaktivitet. Vi kan som hovedregel heller ikke overføre midler mellem vores forskellige forretningsområder.

Alligevel kan vi skabe nye forretningsområder og frie midler.

Nye forretningsområder skal have med affald eller varme at gøre. Det er fjernkøling et eksempel på.

En ny aktivitet skal drives på kommercielle vilkår, have sit eget regnskab og eventuelt foregå i et selvstændigt selskab. 

Vi kan skabe overskud ved vores produktion og salg af el og eventuelt også ved salg af serviceydelser fra vores serviceselskab Kredsløb A/S.

Læs om vores andre fokusområder

Cirkulær ressourcehåndtering

Grøn varme og energi

Konkurrencedygtighed
- pris og service