Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Konkurrencedygtighed - pris og service

Vi holder det, vi lover, og det skal vores kunder opleve hver eneste dag.

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2025 er, at det skal være nemt at være kunde hos os.

Vores mål: 

Kredsløb tiltrækker og fastholder kunder og gør det nemt at være kunde

Sådan vil vi nå i mål

Vi har monopol på nogle ydelser – eller en monopollignende status.

Derfor er lave priser og høj service et must for at sikre opbakning fra kunderne.

Andre ydelser er i fri konkurrence, så vi skal være konkurrencedygtige på pris og service for at overleve.

Konkurrerer på pris og service

Vi arbejder med alle de fordele, vi kan tilbyde kunderne.

Vores fordele knytter sig til servicekultur, kvalitet, miljørigtighed, energieffektivitet og forsyningssikkerhed.

Uden at gå på kompromis med priserne udvikler vi løbende vores kundefordele.

Vi skaber nye kundefordele

Når vi er konkurrencedygtige på både pris og service, styrker vi vores position og image i arbejdet for grøn omstilling og cirkulær økonomi og bevarer kundernes opbakning.

Det grønne image

Delmål frem mod 2025

1. Vi tiltrækker og fastholder kunder til vores ydelser ved at:

Fastholde høj markedsandel på basisydelser på fjernvarmeområdet Andel af potentielle kunder på vores distributionsnet
2020 95-100 %
2025 Mindst 95 %

2. Vi tiltrækker flere kunder til udvalgte konkurrenceudsatte ydelser inden for ressourcehåndtering

De konkrete mål, f.eks. antal erhvervskunder hos genbrugsstationerne, kommer i 2022

3. Kunderne er mindst lige så tilfredse som gennemsnittet i branchen, fordi:

Kundetilfredsheden måles på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er “helt uenig”, og 7 er “helt enig”. 2020-tallet er gennemsnittet for otte forsyningsselskaber i 2020.

Vores kunder oplever, at vi gør det let at være kunde Skala fra 1-7
2020 5,7
2025 Mindst 5,7
Vores kunder er alt i alt meget tilfredse med os som forsyningsselskab Skala fra 1-7
2020 5,9
2025 Mindst 5,9
4. Vi interagerer med kunderne via digital selvbetjening
2020 -
2025 Mindst 80 %
5. Vi effektiviserer gennemsnitligt 10 mio. kr. årligt på styrbare udgiftsområder
2020 -
2025 Mindst 50 mio. kr.

6. Vi har stabile og lave priser:

Den gennemsnitlige pris for køb af varme falder
2020 388 kr. pr. MWh
2025 Højst 378 kr. pr. MWh

Prisen opgøres i faste priser - her i 2020-prisniveau. Der tages afsæt i en gennemsnitlig pris for 2018-2020.

Varmeudgiften for en standardkunde i et enfamiliehus falder frem mod 2025
2020 13.400 kr.
2025 Højst 12.900 kr.

Udgiften opgøres i faste priser – her i 2020-prisniveau.

En standardkundes affaldsgebyr stiger ikke mere end forventet
2020 2.065 kr.
2025 Højst 3.100 kr.

Affaldsgebyret opgøres i faste priser – her i 2020-prisniveau.

Indsatser inden for

Branding, kundekontakt og priser

Vi udvikler vores brand for at styrke vores position over for kunder og samarbejdspartnere - som en virksomhed, der gør det nemt at være grøn.

Brandudvikling

Vi udnytter og videreudvikler de kundevendte kontaktpunkter, og vi maksimerer effekten inden for alle typer af kommunikation med kunderne:

  • Servicekommunikation
  • Adfærdskommunikation
  • Salgs-/mersalgskommunikation
  • Selvbetjeningsløsninger

Effektiv kundekontakt

Servicekommunikation, som bidrager til øget kundetilfredshed ved proaktiv formidling af budskaber med relevans for den enkelte kunde

Adfærdskommunikation, som informerer om og faciliterer initiativer, som hjælper kunderne til grøn omstilling

Salgs-/mersalgskommunikation, som øger afsætningen af konkurrencedygtige produkter og services

Selvbetjeningsløsninger, som gør det nemt at være kunde og samtidig bidrager til at effektivisere driften

Sådan kommunikerer vi

Vi undersøger, om varme- og affaldstaksterne kan ændres, så priserne giver den enkelte kunde økonomisk incitament til at være mere grøn – i relation til energieffektivitet og i relation til genbrug og genanvendelse.

Incitamentsskabende priser

Indsatser inden for

Produktudvikling, service og kvalitet

Nye ydelser

Vi tilbyder nye ydelser til fjernvarmekunderne – f.eks. ”Fjernvarme Plus” – for at øge komforten for kunderne og som grundlag for at kunne energioptimere.

Udvidede ydelser

Vi tilbyder udvidede løsninger til private affaldskunder og til boligselskaber for at imødekomme kundernes efterspørgsel efter affaldsløsninger, der øger komforten eller fører til øget genanvendelse.

Tilbud om genbrugsfaciliteter

Vi tilbyder faciliteter som grundlag for mere direkte genbrug i boligområder.

Indsatser inden for

Effektiv og sikker drift

Effektiviseringsstrategi

Vi arbejder løbende med effektiviseringer som grundlag for fortsat konkurrencedygtige priser.

I 2022 udarbejder vi en egentlig effektiviseringsstrategi som ramme for det fortsatte arbejde med
effektiviseringer.

Lavere omkostninger til fjernvarmenet

Vi minimerer omkostningerne til vores fjernvarmenet mest muligt som en del af arbejdet med lavere temperaturer i fjernvarmenettet.

Fordele ved udsving i elpriser

Vi følger og udnytter udsvingene i elpriserne bedst muligt, når vi køber og sælger el.

Bedre modtagekontrol

Vi gennemfører bedre modtagekontrol ved affaldsenergianlægget for at optimere anlæggets funktionsduelighed.

Gennemgang af forsyningssikkerhed

Vi afdækker muligheden for at spare relativt store omkostninger ved marginale justeringer af forsyningssikkerheden.

Vi er opmærksomme på 

Vi skal kunne levere agile løsninger og ydelser, når rammerne for vores konkurrencedygtighed ændrer sig.

Yderligere liberalisering kan føre til øget konkurrence. Endnu er det mest udtalt inden for energi, men vi forventer, at øget konkurrence også vinder frem inden for ressourcehåndtering.

Nye eller ændrede afgifter kan påvirke vores mulighed for at konkurrere på prisen. Og nye bestemmelser om indtægtsregulering kan begrænse vores råderum i forhold til at konkurrere på service.

I vores branche er vi bundet af store anlægsinvesteringer og flerårige aftaler. Det gør hurtige tilpasninger til en særlig udfordring.

Vi kan til gengæld bygge på befolkningens opbakning til forsyningssektorens grønne mål. Samtidig skal vores løsninger og produkter imødekomme en adfærd hos vores kunder, der understøtter vores mål. Så både  kundetilslutning og vores tilpasning til kundernes behov er nødvendig.

Vi ser stabile lave priser som fundamentet for at kunne konkurrere. Men vi konkurrerer også på en række serviceparametre. Sammenligninger alene på pris giver derfor ikke det fulde billede af vores konkurrenceevne. Her kommer andre typer benchmarking ind i billedet.

Læs om vores andre fokusområder

Cirkulær ressourcehåndtering

Grøn varme og energi

Forretningsudvikling