Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Pris og rabat på fjernvarme i Låsby

Her kan du læse mere om, hvad fjernvarme vil koste for dig på kort og længere sigt. 

Inden din bolig bliver tilsluttet fjernvarme, betaler du et investeringsbidrag, som er et engangsbeløb. 

Når din bolig er blevet tilsluttet fjernvarme, får du 4 gange om året en varmeregning, hvor du betaler abonnement, konverteringsbidrag, effektbidrag og varmeforbrug

Få et overblik over, hvad du skal betale her. 

Mand sidder ved sin computer med sin mobil

Beregn dine årlige udgifter til fjernvarme

Prisberegneren giver dig en vejledende pris for din årlige udgift til fjernvarme. Prisen er et estimat ud fra priserne i 2024.

Prisen udregnes med afsæt i dit nuværende forbrug f.eks. på gas. Den mængde gas, du bruger i dag, omregnes til kWh fjernvarme.

Fjernvarme Plus eller Fjernvarme Basis?

Din pris afhænger desuden af om, du vælger Fjernvarme Plus eller Fjernvarme Basis. 

Med Fjernvarme Plus lejer du din unit af Kredsløb for 199 kr. om måneden. Vælger du Fjernvarme Plus sørger Kredsløb for hele installationen, og du får løbende service, og vi sørger for, at din unit altid er indstillet korrekt.

Med Fjernvarme Basis køber du selv en fjernvarmeunit og står selv for drift og vedligehold af den. Vælger du Fjernvarme Plus vil de 199 kr. om måneden være indregnet i din årlige pris.

Konverteringsbidraget

I prisberegneren kan du vælge, om du vil betale konverteringsbidraget som et engangsbeløb (kontant betaling) eller over 20 eller 30 år.

Betaler du konverteringsbidraget som et engangsbeløb, er denne udgift ud over din årlige udgift. 
Betaler du konverteringsbidraget over 20 år, viser prisberegneren din årlige udgift de næste 20 år.
Betaler du konverteringsbidraget over 30 år, viser prisberegneren din årlige udgift de næste 30 år. 

Samlet set betaler du det samme i konverteringsbidrag, uanset hvordan du vælger at betale.

Husk ekstra udgifter, der ikke er en del af din varmeregning

Din vejledende pris dækker over alt det, du betaler på din varmeregning fra Kredsløb. Den vejledende pris er derfor eksklusiv investeringsbidrag, nedtagning af dit nuværende gasfyr og afmelding af gas.

Vælger du Fjernvarme Plus betaler du 7.000 kr. for, at vi piller dit fyr ned. Med Fjernvarme Basis laver du selv en aftale med din VVS’er. De 7.000 kr. er beregnet ud fra nuværende listepriser. Hvis projektet opnår 70 % tilslutning, laver Kredsløb et udbud på opgaven, hvor vi får den endelige pris. Prisen bliver ikke højere end 7.000 kr. Hvis prisen bliver lavere, får du tilbagebetalt differencen. 

Investeringsbidrag

Det koster et investeringsbidrag at blive tilsluttet fjernvarme. 

Investeringsbidraget dækker de engangsomkostninger, der er ved at tilslutte en ny kunde. Det kan f.eks. være investeringer i produktionsanlæg, ledningsnet og lignende.

I Låsby er investeringsbidraget 40.000 kr. inkl. 20 meter stikledning. 

Hvis der er behov for længere stikledning koster det 1.037,50 kr. pr. ekstra meter.

Investeringsbidraget er et engangsbeløb, som du betaler, efter leveringsaftalen er underskrevet.

Du skal først betale investeringsbidraget, når mindst 70 % har tilsluttet sig.

40.000 kr.

Investeringsbidrag (engangsbeløb)
inkl. 20 meter stikledning

Abonnement

Abonnementet dækker de administrative omkostninger, der er ved at have fjernvarme. F.eks. at du kan ringe til kundeservice. 

Abonnementet bliver fordelt ud på de fire årlige varmeregninger. 

910 kr./år

Gældende pris i 2024

Konverteringsbidrag

Konverteringsbidraget dækker de omkostninger, der er ved at etablere fjernvarme i et nyt områder. 

Normalt bliver disse omkostningen betalt i forbindelse med byggemodningen og er derefter en del af prisen, når man køber sin bolig eller sin grund. Men da Låsby er et eksisterende boligområde skal der betales et konverteringsbidrag nu.

Du betaler konverteringsbidraget som en del af din varmeregning, når du har fået fjernvarme.

Du kan vælge at betale konverteringsbidraget over 20 eller 30 år: 

  • 19,65 kr./m2 pr. år i 20 år
  • 13,10 kr./m2 pr. år i 30 år

Du kan også vælge at betale konverteringsbidraget på én gang, som et engangsbeløb. 

Rabat på konverteringsbidraget for store huse

Konverteringsbidraget betales pr. m2, fordi større boliger slider mere på fjernvarmenettet. Større boliger skal dog ikke betale fuldt konverteringsbidrag for alle kvadratmeter. Er din bolig over 150 m2 får du rabat.

Konverteringsbidrag pr. kvadratmeter
Boligens kvadratmeter (ifølge BBR) Andel af konverteringsbidrag
0-150 m² 100 %
151-200 m² 75 %
201-250 m² 50 %
Over 250 m² 25 %

Har du kælder?

Du skal betale fuldt konverteringsbidrag, hvis kælderen er beboet eller bliver brugt til erhverv. Bliver kælderen ikke anvendt til beboelse, skal du kun betale konverteringsbidrag for 25 % kælderarealet. 

Har du allerede bestilt fjernvarme?

Hvis du ønsker at ændre din løbetid, kan du skrive til laasby@kredslob.dk eller vente til vi kommer på kundebesøg hos dig. Først her træffer du den endelige beslutning om din løbetid.

Priseksempler på konverteringsbidrag

Bolig på 225 m² - betaling over 20 år

Hvis du bor i en bolig på 225 m2 og vælger at betale 19,65 kr./m2 i konverteringsbidrag i 20 år: 

19,65 kr./år for 150 m2 = 2.947 kr./år

75 % af 19,65 kr./år for 50 m2 = 737 kr./år

50 % af 19,65 kr./år for 25 m2 = 246 kr./år

3.930 kr./år i 20 år

Bolig på 225 m² - betaling over 30 år

Hvis du bor i en bolig på 225 m2 og vælger at betale 13,10 kr./m2 i konverteringsbidrag i 30 år: 

13,10 kr./år for 150 m2 = 1.965 kr./år

75 % af 13,10 kr./år for 50 m2 = 491,25 kr./år

50 % af 13,10 kr./år for 25 m2 = 163,75 kr./år

2.620 kr./år i 30 år

Effektbidrag

Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnettet og produktionsanlæggene. 

Har du et lavenergihus (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du få rabat på effektbidraget.

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse ifølge BBR. 

Har du kælder?

Du skal betale fuldt effektbidrag, hvis kælderen er beboet eller bliver brugt til erhverv. Bliver kælderen ikke anvendt til beboelse, skal du ikke betale fuldt effektbidrag for kælderarealet.

Effektbidrag for kælder
Effektbidrag for kælder Andel af effektbidrag
Beboet kælder 100 %
Kælder brugt til erhverv 100 %
Kælder ikke godkendt til beboelse 25 %
Garage i kælder 0 %

Forbrugsbidrag

Dit varmeforbrug bliver afregnet i kWh. 

Ifølge branchestandarden bruger en bolig på 130 m2 ca. 18,1 MWh (= 18.100 kWh) om året.

Men mange faktorer kan påvirke dit varmeforbrug. F.eks. din boligs størrelse, hvor godt den er isoleret og årstiden.

0,67 kr. pr. kWh

Gældende pris i 2024

Fjernvarme Plus

Vælger du Fjernvarme Plus koster det 199 kr. om måneden, som du betaler på de fire årlige varmeregninger.

199 kr./måned

  

Kontakt os helt uforpligtende

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Vi sidder klar til at hjælpe mandag-fredag kl. 8-15

Tlf. 77 88 02 80

 

Ring til os

Du kan skrive til os døgnet rundt.

Send os en mail på laasby@kredslob.dk 

Skriv til os