Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan skal du placere dine affaldsbeholdere

For at gøre det nemt og hurtigt for skraldemanden at tømme din affaldsbeholder, er der en række krav til adgangsvejen fra skraldebilen og hen til dine affaldsbeholdere.

Disse retningslinjer gælder for 2-hjulede beholdere. Har du 4-hjulede beholdere, kan du se adgangskrav her.

Affaldsbeholdere foran villa

Her er kravene til placering og adgangsvej

01. Underlaget skal være i orden
Der skal være hårdt eller fast og plant underlag. Det må ikke være granitskærver, ral, græs eller grus. (Grus er kun acceptabelt, hvis gruset er meget fastkørt.)

 

02. Hold frit rundt om beholderen
Der skal, hele vejen, være en fri bredde på mindst 10 cm på hver side af beholderen.

 

03. Fri højde på 2 meter
Der skal være en fri højde på 2 meter, hvis beholderen står under et tag eller træer.

 

04. Stil beholderne samlet
Beholderne til restaffald, madaffald og genanvendeligt affald skal stå sammen. 

 

05. Hold havelågen åben
Er der en havelåge, skal den kunne holdes åben med krog eller anordning.

 

06. Ingen trin eller trapper
Der må ikke være trin eller trapper på adgangsvejen.

 

07. Vend håndtaget udad
Beholderens håndtag skal altid vende ud imod skraldemanden.

 

08. Låget skal være lukket
Beholderens låg skal være helt lukket på tømningsdagen, ellers vil den ikke blive tømt.

 

09. Beholderen skal være tilgængelig
Beholderen skal være frit tilgængelig på tømningsdagen. Tænk over hvor cykler, bil m.v. står.

 

10. Sørg for lys og ryd for sne
Om vinteren skal adgangsvejen til beholderen være velbelyst, og der skal være ryddet for sne og gruset/saltet.

 

11. Hvis adgangsvejen har en hældning:

    • Hældningen må pr. løbende meter højst være 10 % (10 cm pr. løbende meter) på det højeste sted.
    • Hvis hældningens længde er under 5 meter, kan en hældningsprocent op til 14,3 % pr. løbende meter accepteres for 2-hjulede beholdere.
    • Hældninger op til 25 % pr. løbende meter kan accepteres for op til 190 liters beholdere, hvis der er trin til at gå på samt repos for hver 5. meter.

 

Hvis kravene ikke kan opfyldes, skal du sætte beholderen frem til kantstenen.

Skraldemand trækker affaldsbeholder hen til skraldebil.