Hvad vil du gerne
søge frem?

Se priser for fælles affaldsløsninger fra 2024

Her kan du se, hvad det koster at få afhentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i fælles affaldsløsninger i Aarhus Kommune fra 2024.

Vær opmærksom på, at priserne skal godkendes af byrådet i Aarhus Kommune, før de er endeligt gældende.

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2024

Priser for fælles affaldsløsninger fra 2024

Obligatoriske affaldsordninger

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidragene for 2024 er endnu ikke fastlagt.

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Boligbidraget opgøres pr. boligtype (enfamilieshus, lejlighed og værelse) og er uafhængigt af affaldsløsningen for husstanden eller bebyggelsen.

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Farligt affald

Farligt affald

Det er endnu ikke besluttet, hvilke løsninger der bliver tilbudt til opsamling af farligt affald for bebyggelser med fælles affaldsløsninger.

Løsninger og priser kan ses her, når de er fastlagt.

Beholder på hjul 140 liter

Beholder på hjul - 140 liter

Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Madaffald - tømning hver 2. uge 755
Madaffald - tømning hver uge 1.645

Beholder på hjul 240 liter

Beholder på hjul - 240 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 1.125
Restaffald - tømning hver uge 2.380
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 3. uge 640
Glas og metal - tømning hver 2. uge 980
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 640
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 980
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 490
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 980

Beholder på hjul 660 liter

Beholder på hjul - 660 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 2.180
Restaffald - tømning hver uge 4.485
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 3. uge 1.010
Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.540
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 1.010
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.540
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 770
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.540

Beholder på hjul 1100 liter

Beholder på hjul - 1100 liter

Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge Følger snarest
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge Følger snarest

Kuber

Kuber


Kuber bliver stillet til rådighed af Kredsløb og fås i størrelserne: 1800 liter (1,8 m3), 2000 liter (2 m3) og 3500 liter (3,5 m3).

1800 liter

Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.495
Glas og metal - tømning hver 2. uge 5.540
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.495
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 5.540


2000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 6.560
Restaffald - tømning hver uge 14.430
Madaffald
Madaffald
Madaffald - tømning hver 2. uge 4.850
Madaffald - tømning hver uge 10.600
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.495
Glas og metal - tømning hver 2. uge 5.540
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 3.445
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 5.540
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.495
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 5.540


3500 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 9.535
Restaffald - tømning hver uge 21.355
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.395
Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.745
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.755
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.745
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.395
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.745

Delvist nedgravet beholder

Delvist nedgravet beholder


Pris pr. år. For restaffald er prisen ekskl. behandling.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Fås i tre størrelser: 3000 liter (3 m3), 4000 liter (4 m3) og 5000 liter (5 m3).

3000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 3.880
Restaffald - tømning hver uge 8.870
Madaffald
Madaffald
Madaffald - tømning hver 2. uge 5.235
Madaffald - tømning hver uge 11.575
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.715
Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.370
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.185
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.370
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.715
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.370


4000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 4.065
Restaffald - tømning hver uge 9.610
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.065
Glas og metal - tømning hver 2. uge 8.715
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.850
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 8.715
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.065
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 8.715


5000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 4.250
Restaffald - tømning hver uge 10.355
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.415
Glas og metal - tømning hver 2. uge 10.060
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 5.520
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 10.060
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.415
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 10.060

Privat nedgravet beholder - et kammer

Privat nedgravet beholder


Pris pr. år. For restaffald er prisen ekskl. behandling.

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

3000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 3.880
Restaffald - tømning hver uge 8.870
Madaffald
Madaffald
Madaffald - tømning hver 2. uge 5.235
Madaffald - tømning hver uge 11.575
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 2.715
Glas og metal - tømning hver 2. uge 7.370
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.185
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 7.370
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 2.715
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 7.370


4000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 4.065
Restaffald - tømning hver uge 9.610
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.065
Glas og metal - tømning hver 2. uge 8.715
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 4.850
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 8.715
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.065
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 8.715


5000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 4.250
Restaffald - tømning hver uge 10.355
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 3.415
Glas og metal - tømning hver 2. uge 10.060
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 5.520
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 10.060
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 3.415
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 10.060

Privat nedgravet beholder - dobbeltkammer

Privat nedgravet beholder - dobbeltkammer

 

Pris pr. år. For restaffald er prisen ekskl. behandling.

Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.

Der betales for tømning af hvert kammer.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

 

4000 liter - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 2400 l) - tømning hver 2. uge 3.770
Restaffald (60% = 2400 l) - tømning hver uge 8.430
Madaffald (40% = 1600 l) - tømning hver 2. uge 4.345
Madaffald (40% = 1600 l) - tømning hver uge 9.280
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 2400 l) - tømning hver 4. uge 2.505
Glas og metal (60% = 2400 l) - tømning hver 2. uge 6.560
Madaffald (40% = 1600 l) - tømning hver 2. uge 4.345
Madaffald (40% = 1600 l) - tømning hver uge 9.280
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2400 l) - tømning hver 3. uge 3.780
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2400 l) - tømning hver 2. uge 6.560
Glas og metal (40% = 1600 l) - tømning hver 4. uge 2.225
Glas og metal (40% = 1600 l) - tømning hver 2. uge 5.480


4000 liter - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal (50% = 2000 l) - tømning hver 4. uge 2.365
Glas og metal (50% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 6.020
Madaffald (50% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 4.595
Madaffald (50% = 2000 l) - tømning hver uge 9.935


5000 liter - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 3000 l) - tømning hver 2. uge 3.880
Restaffald (60% = 3000 l) - tømning hver uge 8.870
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 4.595
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver uge 9.935
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 3000 l) - tømning hver 4. uge 2.715
Glas og metal (60% = 3000 l) - tømning hver 2. uge 7.370
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 4.595
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver uge 9.935
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3000 l) - tømning hver 3. uge 4.185
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3000 l) - tømning hver 2. uge 7.370
Glas og metal (40% = 2000 l) - tømning hver 4. uge 2.365
Glas og metal (40% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 6.020

Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer

Nedgravet beholder fra Kredsløb


Pris pr. år. For restaffald er prisen ekskl. behandling.

Dette er priserne, hvis ejendommen vælger at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.

3000 liter

Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Madaffald - tømning hver 2. uge 14.730
Madaffald - tømning hver uge 21.075


4000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 13.565
Restaffald - tømning hver uge 19.110
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 12.565
Glas og metal - tømning hver 2. uge 18.215
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 14.350
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 18.215
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 12.565
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 18.215


5000 liter

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald - tømning hver 2. uge 13.750
Restaffald - tømning hver uge 19.850
Glas og metal
Glas og metal
Glas og metal - tømning hver 4. uge 12.915
Glas og metal - tømning hver 2. uge 19.560
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 15.020
Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 19.560
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 12.915
Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 19.560


Gebyr for hjemtagelse af nedgravede beholdere

Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.

Dette afhænger af antallet af beholdere, som er omfattet.

Der må forventes omkostning på 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.

Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer

Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer

 

Pris pr. år. For restaffald er prisen ekskl. behandling.

Dette er priserne, hvis ejendommen vælger at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.

Der betales for tømning af hvert kammer.

4000 liter - 50/50

Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Glas og metal (50% = 2000 l) - tømning hver 4. uge 7.565
Glas og metal (50% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 11.220
Madaffald (50% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 9.860
Madaffald (50% = 2000 l) - tømning hver uge 15.200


5000 liter - 60/40

Restaffald/madaffald
Restaffald/Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (60% = 3000 l) - tømning hver 2. uge 10.200
Restaffald (60% = 3000 l) - tømning hver uge 15.190
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 8.810
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver uge 14.145
Glas og metal/madaffald
Glas og metal/Madaffald
Glas og metal (60% = 3000 l) - tømning hver 4. uge 8.955
Glas og metal (60% = 3000 l) - tømning hver 2. uge 13.610
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 8.810
Madaffald (40% = 2000 l) - tømning hver uge 14.145
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3000 l) - tømning hver 3. uge 10.425
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3000 l) - tømning hver 2. uge 13.610
Glas og metal (40% = 2000 l) - tømning hver 4. uge 6.525
Glas og metal (40% = 2000 l) - tømning hver 2. uge 10.180


Gebyr for hjemtagelse

Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.

Dette afhænger af antallet af beholdere, som er omfattet.

Der må forventes omkostning på 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.

Offentligt nedgravede beholdere

Offentligt nedgravede beholdere


Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 545
Lejlighed 545
Værelse 230
Kommunale institutioner 545
Madaffald
Madaffald
Enfamilieshus 190
Lejlighed 190
Værelse 80
Kommunale institutioner 190
Genanvendeligt affald*
Genanvendeligt affald*
Enfamilieshus 540
Lejlighed 540
Værelse 225
Kommunale institutioner 540

* Gebyret for genanvendeligt affald dækker alle affaldstyperne (Pap, papir og tekstilaffald - Plast, mad- og drikkekartoner - Glas og metal)

Mobilsug - restaffald

Mobilsug - restaffald

Priser er ekskl. behandling.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Mobilsug - Afhentning
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 19.535
Mobilsug 1,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 39.070
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 20.420
Mobilsug 1,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 40.840
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 21.305
Mobilsug 2,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 42.615
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 21.840
Mobilsug 2,3 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 43.675
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 22.195
Mobilsug 2,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 44.385
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 23.080
Mobilsug 3,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 46.160
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 23.965
Mobilsug 3,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 47.930
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 26.625
Mobilsug 5,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 53.245
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 31.060
Mobilsug 5,4 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 62.120
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 32.125
Mobilsug 6,0 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 64.245
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 1 gang om ugen 34.780
Mobilsug 7,5 m³ tank - Tømning 2 gange om ugen 69.565

Storcontainere - restaffald

 

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Priser er ekskl. behandling.

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling gjort op, og betalingen bliver reguleret.

Storcontainere
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m³ - Tømning hver 2. uge 4.575
Frontloader 4 m³ - Tømning hver uge 9.150
Frontloader 6 m³ - Tømning hver 2. uge 5.730
Frontloader 6 m³ - Tømning hver uge 11.460
Frontloader 8 m³ - Tømning hver 2. uge 6.735
Frontloader 8 m³ - Tømning hver uge 13.475
Ladcontainer 10-12 m³ - Tømning hver 2. uge 11.130
Ladcontainer 10-12 m³ - Tømning hver uge 22.260
Ladcontainer 15-16 m³ - Tømning hver 2. uge 26.565
Ladcontainer 15-16 m³ - Tømning hver uge 53.130
Ladcontainer 20-28 m³ - Tømning hver 2. uge 28.540
Ladcontainer 20-28 m³ - Tømning hver uge 57.075
Komprimatorcontainer 18-20 m³ - Tømning hver 2. uge 36.245
Komprimatorcontainer 18-20 m³ - Tømning hver uge 72.495
Komprimatorcontainer 25-30 m³ - Tømning hver 2. uge 42.160
Komprimatorcontainer 25-30 m³ - Tømning hver uge 84.325