Hvad vil du gerne
søge frem?

Varedeklaration for færdig kompost

Produktionssted
Kredsløb Cirkulære råstoffer
Kredsløb Energipark Lisbjerg
Ølstedvej 36, 8200 Aarhus N

Telefon: 77 88 12 33 (mandag-torsdag kl. 7-15, fredag kl. 7-14) 

Fremstilling
Komposten er et organisk jordforbedringsmiddel fremstillet af ren have- og parkaffald ved milekompostering.

Træ plantes i kompostjord

Næringsstoffer mv. i færdig kompost fra Kredsløb Cirkulære Råstoffer

Næringsstoffer og supplerende oplysninger

Næringsstoffer mv.

Næringsstoffer mv.

Næringsstoffer mv.
Gennemsnitsresultater 2016 til 2018
Tørstof 63 %
Aske i tørstof 83,5 %
Organisk stof i tørstof 16,5 %
Total kvælstof (N) 3,9 g/l
Vandopløseligt kvælstof 0 % i Ts
Total fosfor (P) 0,76 g/l
Total kalium (K) 2,43 g/l
pH i vand 7,85
Ledningsværdi 5,55

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger
Gennemsnitsresultater 2016 til 2018
Citratopløseligt fosfor 0,61 g/l
Total magnesium 1,05 g/l
Total svovl 0,45 g/l
Ledningstal 7,3 10 mS/m
Reaktionstal 7,9