Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Varedeklaration for færdig kompost

Produktionssted
Kredsløb Cirkulære råstoffer
Kredsløb Energipark Lisbjerg
Ølstedvej 36, 8200 Aarhus N

Telefon: 77 88 12 33 (mandag-torsdag kl. 7-15, fredag kl. 7-14) 

Fremstilling
Komposten er et organisk jordforbedringsmiddel fremstillet af ren have- og parkaffald ved milekompostering.

Træ plantes i kompostjord

Næringsstoffer mv. i færdig kompost fra Kredsløb Cirkulære Råstoffer

Næringsstoffer og supplerende oplysninger

Næringsstoffer mv.

Næringsstoffer mv.

Næringsstoffer mv.
Resultater 2022
Tørstof 72 %
Aske i tørstof 83 %
Organisk stof i tørstof 17 %
Total kvælstof (N) 6,4 g/kg ts.
Vandopløseligt kvælstof 0,6 g/kg ts.
Total fosfor (P) 1,3 g/kg ts.
Total kalium (K) 4,7 g/kg ts.
pH i vand 8,1
Ledningsværdi 4,7

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger
Resultater 2022
Citratopløseligt fosfor 1,0 g/kg ts.
Total magnesium 2,3 g/kg ts.
Total svovl 0,8 g/kg ts.
Ledningstal 6,9 10 mS/m
Reaktionstal 8,0

Dokumentation

Dokumentation

Du kan læse alle resultaterne i analyserapporten fra eurofins.