Hvad vil du gerne
søge frem?

Brændsel og emissionsdata

Fjernvarmedeklaration

Deklarationen viser, hvordan en fjernvarmekunde påvirker miljøet med sit fjernvarmeforbrug.

Deklarationen er baseret på data fra 2021. Beregningsmetoden følger Dansk Fjernvarmes branchestandard, som benytter 200 % metoden.

Som kunde hos Kredsløb kan du bruge disse data til at beregne, hvordan dit eget forbrug af fjernvarme påvirker miljøet.

Brændselsfordeling i procent

Træpiller

39 %

Affald

24 %

Halm

20 %

El

7 %

Brændselsfrit, f.eks. overskudsvarme

4 %

Kul

4 %

Træflis

1 %

Olie

1 %

I alt 

100 %

Andel af vedvarende energi i fjernvarme fra Kredsløb i 2021:

78 %

Tal fra 2021

Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissionsdata
Udledning Fjernvarme pr. kWh
CO₂ (kuldioxid - drivhusgas) 45,7 g
CH4 (metan - drivhusgas) 13,4 mg
N₂O (lattergas - drivhusgas) 2,9 mg
Drivhusgasser i alt (CO₂-ækvivalenter) 46,8 g
SO₂ (svovldioxid) 45,8 mg
NOx (kvælstofilter) 220,2 mg
CO (kulilte) 181,9 mg
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 8,6 mg
Partikler 8,9 mg

Beregn dit eget miljøaftryk

Som kunde hos Kredsløb kan du bruge tallene herover til at beregne, hvordan dit forbrug af fjernvarme påvirker miljøet. 

Sådan gør du: 

Forbrug i kWh (aflæs på din regning) x udledning pr. kWh (aflæs i tabellen herover) = din udledning

Eksempel:

Varmeforbrug: 18.100 kWh pr. år
Drivhusgasser (CO2-ækvivalenter): 46,8 g pr. kWh

Forbruget af fjernvarme udleder:
18.100 kWh x 46,8 g drivhusgasser pr. kWh = 847.080 g = 847 kg CO2 pr. år

Det svarer til udledningen ved at køre 8,5 gange tur/retur i bil fra Aarhus til København.