Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Badebassiner

Soppebassiner, Svømmebassiner
Ved dit hjem
Ikke
muligt
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Afleveres i containeren til ’Deponi’ på genbrugsstationen.

Containeren til ’Deponi’ er til mindre mængder affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller brændes, og som ikke udgør en fare for miljøet. Det er f.eks. ting med blød PVC som badebassiner, vinyl og gummistøvler, men også ting som ildfaste glasfade skal i 'Deponi'.

Det er dyrt at aflevere til deponi, husk derfor at sortere og genanvende dit affald så vidt muligt.

PVC skal graves ned

PVC kan ikke genanvendes sammen med den plast, du sorterer derhjemme.

Hård PVC kan genanvendes på særlige anlæg, men blød PVC bliver gravet ned som deponi, indtil vi ved, hvordan vi ellers kan bruge det.  

Se efter en trekant med et 3-tal

PVC består mest af klor. Hvis PVC ender som restaffald, bliver det brændt. Men det frigiver en række giftige stoffer, f.eks. saltsyre og andre syregasser.  

Er du i tvivl om, hvad dine gummistøvler eller dit badegrej er lavet af, så kig efter en trekant med et tal indeni på emballagen eller på produktet.

Et 3-tal betyder PVC.   

Vælg PE-plast i stedet for

Hvis det er muligt, så vælg produkter af PE-plastik i stedet for.

Det er også blødt og har mange af de samme gode egenskaber som PVC plast. Det allerbedste er dog, at det kan genanvendes.

Hvad bliver det til?

Affald på deponi kan endnu ikke genanvendes.

Men vi ved, hvor forskellige typer af affald er. Så kan de graves op, når teknologien til genanvendelse udvikler sig.

Det er bildæk et eksempel på – de blev i mange år deponeret, men bruges nu bl.a. til kunstgræsbaner.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Noget affald kan hverken genbruges, genanvendes eller energiudnyttes - så bliver det kørt til deponi.

Det kan være, fordi vi endnu ikke ved, hvordan det kan genanvendes, eller fordi det afgiver giftig røg, hvis det bliver brændt.   

Ved at lægge det på særlige deponipladser sikrer vi, at der er styr på de skadelige stoffer, så de ikke er til fare for miljø og mennesker.  

Vil du gerne skabe mindre affald?

Så sørg for at genbruge så meget, du kan. Så lidt som muligt skal helst ende på deponi.   

I 2022 sendte Kredsløb 1,8 % af affaldet fra genbrugsstationerne til deponi.

Sortering kan sagtens se godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips til at indrette din sortering

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen.

Jo bedre du sorterer, jo mere kommer der ud af det.