Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Asbestplader

Ved dit hjem
Ikke
muligt
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Asbestholdigt affald afleverer du på genbrugsstationen i en særlig container på pladsen til 'Asbest'.

Asbest er et farligt materiale og skal derfor altid afleveres i tæt og lukket emballage. Det kan f.eks. være klare plastiksække eller bigbags. Hele plader modtages stablet og indpakket på EUR paller i et omfang svarende til ca. 140 m2 eller ca. 140 plader.

Da man ikke umiddelbart kan skelne asbestholdige og ikke asbestholdige tagplader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader på genbrugsstationerne.

OBS: Kontakt personalet før aflæsning.

Hvad bliver det til?

Farligt affald bliver kørt til et behandlingsanlæg, hvor råstoffer som jern, mangan og tungmetaller udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Det er skidt for både miljøet og de mennesker, der håndterer dit affald, hvis farligt affald bliver afleveret som restaffald.

Hvis spraydåser eller andre beholdere under tryk ender i restaffaldet, er der risiko for eksplosioner, både når affaldet bliver presset sammen i skraldebilen, og når det bliver brændt.   

Vil du passe på dit farlige affald?

I forhold til farligt affald er det bedste, du kan gøre at sørge for, at det bliver sorteret og afleveret rigtigt.

På den måde er du med til at sikre, at de miljøskadelige stoffer ikke ender i naturen, men i stedet kan blive genanvendt.  

Sortering kan sagtens se godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips til at indrette din sortering

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen.

Jo bedre du sorterer, jo mere kommer der ud af det.