Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Lattergaspatroner

Flødeskumsgas, Sifonpatroner, Lattergasbeholdere
Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Beholdere under tryk, som f.eks. lattergaspatroner og gasflasker, skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.

Hvis du har en rød kasse til farligt affald derhjemme, må du ikke aflevere gasflasker i den.

Lattergaspatroner skal IKKE i skraldespanden

De blå beholdere med lattergas er ikke farlige i sig selv, men de kan indeholde et stort tryk og rester af gas.
Det kan give problemer både i skraldebilen og i den videre behandling, hvis de bliver afleveret som metal, restaffald eller sammen med småt brændbart.

Derfor skal de afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.

Så sørger vi for, at lattergaspatronerne bliver behandlet sikkert og uden risiko for miljø og mennesker.

Hvad bliver det til?

Farligt affald bliver kørt til et behandlingsanlæg, hvor råstoffer som jern, mangan og tungmetaller udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Det er skidt for både miljøet og de mennesker, der håndterer dit affald, hvis farligt affald bliver afleveret som restaffald.

Hvis spraydåser eller andre beholdere under tryk ender i restaffaldet, er der risiko for eksplosioner, både når affaldet bliver presset sammen i skraldebilen, og når det bliver brændt.   

Vil du passe på dit farlige affald?

I forhold til farligt affald er det bedste, du kan gøre at sørge for, at det bliver sorteret og afleveret rigtigt.

På den måde er du med til at sikre, at de miljøskadelige stoffer ikke ender i naturen, men i stedet kan blive genanvendt.  

Brug sorteringsguiden som app

Få vist sorteringsguiden på din hjemmeskærm

Sådan gør du på iOS

  1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Safari-browser.
  2. Tryk på upload ikonet nederst, som hvis du vil dele siden.
  3. Vælg ”Føj til hjemmeskærm”.
  4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

Sådan gør du på Android

  1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Chrome-browser.
  2. Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne, som fører til dine indstillinger.
  3. Vælg ”Installer app” og tryk ”Installer”.
  4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.