Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Oppustelige cykelhjelme (airbag IKKE udløst)

Ved dit hjem
Ikke
muligt
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Oppustelige cykelhjelme skal sorteres forskelligt alt efter, om airbag-mekanismen er blevet udløst eller ej.

Er airbaggen IKKE blevet udløst, skal du aflevere den på genbrugsstationen som ’Farligt affald’.

Det skyldes, at der sidder en mindre sprængladning i cykelhjelmen, som gør, at airbaggen udløses i forbindelse med uheld i trafikken. Er denne mekanisme ikke blevet udløst, skal cykelhjelmene derfor afleveres som farligt affald på genbrugsstationen, så affaldshåndteringen kan ske forsvarligt.

Hvad bliver det til?

Farligt affald bliver kørt til et behandlingsanlæg, hvor råstoffer som jern, mangan og tungmetaller udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Det er skidt for både miljøet og de mennesker, der håndterer dit affald, hvis farligt affald bliver afleveret som restaffald.

Hvis spraydåser eller andre beholdere under tryk ender i restaffaldet, er der risiko for eksplosioner, både når affaldet bliver presset sammen i skraldebilen, og når det bliver brændt.   

Vil du passe på dit farlige affald?

I forhold til farligt affald er det bedste, du kan gøre at sørge for, at det bliver sorteret og afleveret rigtigt.

På den måde er du med til at sikre, at de miljøskadelige stoffer ikke ender i naturen, men i stedet kan blive genanvendt.  

Brug sorteringsguiden som app

Få vist sorteringsguiden på din hjemmeskærm

Sådan gør du på iOS

  1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Safari-browser.
  2. Tryk på upload ikonet nederst, som hvis du vil dele siden.
  3. Vælg ”Føj til hjemmeskærm”.
  4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

Sådan gør du på Android

  1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Chrome-browser.
  2. Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne, som fører til dine indstillinger.
  3. Vælg ”Installer app” og tryk ”Installer”.
  4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.