Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Restaffald (Hjemme)

Genbrugs-station

Hvad bliver det til?

Restaffaldet bliver brændt og energien bliver brugt til at lave el og fjernvarme.   

Bagefter bliver asken og slaggen sendt videre til virksomheder, som kan udvinde de sidste råstoffer, som kan genanvendes. Kvaliteten er dog dårligere, end hvis metal og andre råstoffer var sorteret fra, før det blev brændt.   

Aske og slagge kan bruges i vejbelægning.   

Tak for at du sorterer! Det er vigtigt, fordi ...

Hvis dit madaffald, dine tekstiler eller dit plastik ender som restaffald, bliver det brændt i stedet for at blive genanvendt på mere miljøvenlige måder.

Hvis farligt affald ender som restaffald forurener det røgen i forbrændingen.

Og hvis metal og jern bliver brændt, er det meget krævende at hente det ud af slaggen efter forbrænding.  

Vil du gerne skabe mindre affald?

Stop lige op inden du kyler noget ud som restaffald. Hvis det kan sorteres og genanvendes, er det meget bedre.

For selvom energien fra restaffaldet bliver til el og fjernvarme, vil vi gerne bruge alting så mange gange som muligt, inden det bliver energiudnyttet. 

Dit restaffald bliver til varme og strøm

Dit restaffald kører med skraldebilerne til et anlæg i Lisbjerg.

Her bliver det brændt.

Energien i dit affald kommer tilbage til dig som fjernvarme og strøm.

Sådan virker anlægget

Brug sorteringsguiden som app

Få vist sorteringsguiden på din hjemmeskærm

Sådan gør du på iOS

  1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Safari-browser.
  2. Tryk på upload ikonet nederst, som hvis du vil dele siden.
  3. Vælg ”Føj til hjemmeskærm”.
  4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

Sådan gør du på Android

  1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Chrome-browser.
  2. Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne, som fører til dine indstillinger.
  3. Vælg ”Installer app” og tryk ”Installer”.
  4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.