Hvad vil du gerne
søge frem?

Madaffald

Ved dit hjem Se hele listen
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Medicin og kanyler fra private skal afleveres på apoteket og helst i original emballage. Kanyler skal afleveres i gule kanylebøtter,
der kan hentes på apoteket.

Kanyler fra erhverv kontakt AffaldsCenter Farligt Affald på 77 88 00 11
Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.