Hvad vil du gerne
søge frem?

Kapilærkasser

Selvvandingskasser
Ved dit hjem
Ikke
muligt
Genbrugs-station Se hele listen
Beskrivelse
Kapilærkasserne skal være tomme. Flamingo (hvid) kan afleveres på genbrugsstationen eller i en klar sæk til storskrald. Farvet kapilærkasser er restaffald og afleveres til "Småt brandbart".
Over 80 ton flamingo bliver hvert år sendt til genanvendelse

Se Flamingo blive genanvendt

Flamingo er lavet af plastik og ved at smelte det om, kan det blive til ny plastik. Det kan bruges til mange forskellige ting, blandt andet ny flamingo. At smelte brugt flamingo om til plastikkugler (polystyren-pellets)  sparer en masse olie og energi.

Kom med ind i sorteringsanlægget

Se, hvad der sker med dit glas, hårde plast og metal, når du har sorteret det.

Et fuldautomatisk sorteringsanlæg sorterer dit sorterede glas, plast og metal fra hinanden, så det kan bruges igen. Se her, hvordan det foregår.

Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.