Hvad vil du gerne
søge frem?

3 tommelfingerregler for glas, hård plast og metal

Plastikposer og anden blød plast vikler sig ind i sorteringsanlægget, så de må ikke komme med.

Blød plast kan afleveres som storskrald eller på genbrugsstationen, ellers skal det i restaffald.

1. Ingen plastikposer

Skru altid låget af syltetøjsglas, vinflasker og andre glas, inden du putter begge dele i beholderen.

Låg og emballage er ofte lavet af forskellige materialer og skal behandles hver for sig.


2. Tag låget af

Madrester rådner og mugner og ødelægger det sorterede affald.

Derfor skal du tømme emballagerne og skrabe dem fri for madrester.

Men du behøver ikke bruge vand for at rengøre dem.

3. Tøm og skrab

Kom med ind i sorteringsanlægget

Se, hvad der sker med dit glas, hårde plast og metal, når du har sorteret det.

Et fuldautomatisk sorteringsanlæg sorterer dit sorterede glas, plast og metal fra hinanden, så det kan bruges igen. Se her, hvordan det foregår.

Sortering ser godt ud

Gør det nemt at sortere

Få gode idéer til, hvordan du gør det nemt at sortere affaldet hjemme hos dig.

Tips og tricks til at sortere dit affald

Hvad sker der med dit sorterede affald?

Dit affald gør en forskel, når ressourcerne skal bruges igen. Jo bedre, du sorterer, jo mere kommer der ud af det.