Hvad vil du gerne
søge frem?

Gravearbejde og renovering af fjernvarme

Vores fælles fjernvarmenet kræver løbende vedligeholdelse og renovering. Derfor graver vi, når vi skal renovere og lægge nye rør. Det gør vi, så du også kan få grøn og stabil varme i fremtiden og kan vide dig sikker på, at der er varmt vand hver dag.

Her finder du aktuel information om planlagt og igangværende gravearbejde.

Nye rør med lang levetid

De nye rør har en levetid på op til 50-70 år, og de nye rør er bedre isoleret end de gamle rør. Det giver mindre varmetab frem til dit hus og er bedre for miljøet, da vi udnytter varmen bedre.

Få besked, hvis det påvirker dig

Sådan påvirker gravearbejdet dig

Gravearbejdet kan desværre give gener for trafikken, og varmen kan blive afbrudt hos de omkringliggende boliger og bygninger. Derfor sigter vi efter, at afbrydelser af varmen varer så få timer som muligt, og at gravearbejdet tager mest muligt hensyn til trafikken. 

Vi graver dog typisk i kørebanerne, da det er et krav fra Aarhus Kommune, at fjernvarmerør er placeret under vejene. Det kan vi derfor ikke gøre så meget ved, andet end at gøre arbejdet så hurtigt og godt som muligt. 

Der vil være skilte ved omkørsel, og bliver varmen afbrudt hjemme hos dig, kan vi sende dig en sms på forhånd.

Her graver vi

Aktuelle og planlagte anlægsopgaver

Gravearbejdet - trin for trin

Hvor lang tid tager renovering af fjernvarmerør?

Der er flere trin, når vi graver og renoverer fjernvarmenettet - og der er meget forskel på, hvor lang tid det tager. Det afhænger først og fremmest af projektets størrelse. De helt små projekter varer typisk 2-3 måneder, hvor de store kan tage op til et år. Og når vi er færdige i jorden og har dækket af, bliver det sidste lag asfalt først lagt 1-2 år efter.

Den typiske proces for vores renoveringsprojekter:  

  1. Opstart af renovering af fjernvarme
  2. Udførelse af arbejdet
  3. Afslutning og reetablering

Vejen til nye fjernvarmerør

Opstart

I opstarten får du information om det kommende arbejde og vi planlægger hvornår det skal ske. Faktisk får du besøg af os 1-2 år inden, vi graver og renoverer. Her finder vi sammen ud af, hvad der skal laves. Efter besøget vil du få at vide, hvilket år renoveringen finder sted.

Omkring en måned inden projektet går i gang, sender vi dig et brev omkring opstart, varighed og kontaktpersoner. På den måde er du klædt godt på til den kommende renovering - også selvom det er os, der skal udføre den.

Udførelse af arbejdet

Når vi går i gang, får du endnu et brev, hvis du skal aflukke dit anlæg under renoveringen. 

Når hullet først er der, kan det ligne, at vi ikke arbejder på det. Men det er fordi, vi skal teste rørene, så vi sikrer på, at alt er, som det skal være, inden vi lægger asfalt. Det er nemlig lettere at lave om, inden asfalten bliver lagt.

Udførelsen består af 6 trin: 

  1. Vi graver  
  2. Vi lægger nye rør i jorden 
  3. Vi svejser nye rør sammen
  4. Nye rør testes, hvor de trykprøves for at sikre, at de er tætte 
  5. Muffer sættes på for at sikre samlingerne 
  6. Hullerne dækkes til, hvor er der plads til, at rørene kan give sig. Når de varmes op, udvider de sig.

Afslutning

Når hullerne er dækket, bliver det første lag asfalt lagt, som også bliver kaldt GAB (Grus-Asfalt-Beton). Det anvendes som bære- og bindelag mellem jorden og det øverste fine asfaltlag. Det skal sætte sig i ca. 2 år, hvorefter slidlaget lægges. 

Vi dækker op og klarer det resterende belægningsarbejde. Og inden vi er videre til næste projekt, får du et evalueringsskema, så vi kan lære af projektet til det næste projekt. 

2 år efter projektet lægger Aarhus Kommune det sidste slidlag og asfalt til vejen.

Få svar her

Oftest stillede spørgsmål når vi graver

Hvorfor graver man ikke fjernvarme samtidig med vand- og elforsyning?

Fjernvarmerør, vandrør og ledninger er sjældent placeret de samme steder under vejen.

Fjernvarmerør er typisk placeret i den i modsatte vejbane af vand og kloak, hvor el og fiber ligger under fortovet.

Men når de er placeret sammen, og vi begge skal renovere samtidig, så forsøger vi selvfølgelig at planlægge og koordinere det på tværs.

Hvorfor graver I ikke et stort hul?

Det letter vores arbejde, når vi har plads omkring hullet til maskiner og køretøjer. Derfor graver vi sjældent alle vejbaner op på en gang.

Det vil resultere i, at arbejdet tager endnu længere tid - og det kommer ingen til gavn.

Sådan hjælper du med at vedligeholde din fjernvarme

Generelt er det ikke din opgave at vedligeholde eller renovere din fjernvarme. Men du kan få en autoriseret VVS’er til at se på dit dit fjernvarmeanlæg, så du er sikker på, at det holder i mange år. 

Husk også, at du skal lukke og åbne for dine kuglehaner et par gange om året. Så er du sikker på, at de virker. I samme ombæring kan du også selv kontrollere, om sikkerhedsventilen på fjernvarmeanlægget har sat sig fast. Det gør du ved at åbne den.