Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Gravearbejde og renovering af fjernvarme

Vores fælles fjernvarmenet skal løbende vedligeholdes. Derfor graver vi for at renovere og lægge nye rør.

Det gør vi, så du også kan få energieffektiv og stabil varme i fremtiden og kan vide dig sikker på, at der er varmt vand hver dag.

Her finder du aktuel information om gravearbejde, som er i gang eller planlagt.

Nye rør med lang levetid

De nye rør har en levetid på op til 50-70 år, og de nye rør er bedre isoleret end de gamle rør.

Det giver mindre varmetab frem til dit hus og er bedre for miljøet, da vi udnytter varmen bedre.

Få besked, hvis det påvirker dig

Sådan påvirker gravearbejdet dig

Gravearbejdet kan desværre give gener for trafikken, og varmen kan blive afbrudt hos de omkringliggende boliger og bygninger. Derfor sigter vi efter, at afbrydelser af varmen varer så få timer som muligt, og at gravearbejdet tager mest muligt hensyn til trafikken. 

Vi graver dog typisk i kørebanerne, da det er et krav fra Aarhus Kommune, at fjernvarmerør er placeret under vejene. Det kan vi derfor ikke gøre så meget ved, andet end at gøre arbejdet så hurtigt og godt som muligt. 

Der vil være skilte ved omkørsel, og bliver varmen afbrudt hjemme hos dig, kan vi sende dig en sms på forhånd.

Her graver vi

Aktuelle og planlagte anlægsopgaver

Gravearbejdet - trin for trin

Hvor lang tid tager det at renovere fjernvarmerør?

Der er flere trin, når vi graver og renoverer fjernvarmenettet - og der er meget forskel på, hvor lang tid det tager.

Først og fremmest afhænger det af projektets størrelse.

De helt små projekter varer typisk 2-3 måneder, mens de store projekter kan tage op til et år.
Og når vi er færdige i jorden og har dækket af, bliver det sidste lag asfalt først lagt 1-2 år efter.

Herunder kan du se den typiske proces for vores renoveringsprojekter, som er:  

  1. Opstart af renovering af fjernvarme
  2. Arbejdet udføres 
  3. Afslutning og reetablering

Vejen til nye fjernvarmerør

Opstart

I opstarten får du information om det kommende arbejde, og vi planlægger hvornår det skal ske.

Faktisk får du besøg af os 1-2 år inden, vi graver og renoverer. Her finder vi sammen ud af, hvad der skal laves.

Efter besøget vil du få at vide, hvilket år renoveringen finder sted.

Omkring en måned inden projektet går i gang, sender vi dig et brev om opstart, varighed og kontaktpersoner.

På den måde er du klædt godt på til den kommende renovering - også selvom det er os, der skal udføre den.

Arbejdet udføres

Før vi går i gang, får du endnu et brev, hvis du skal lukke dit varmeanlæg under renoveringen. 

Når hullet først er der, kan det ligne, at vi ikke arbejder på det. Men det er fordi, vi skal teste rørene for at være sikre på, at alt er, som det skal være, inden vi lægger asfalt. Det er nemlig lettere at lave om, inden asfalten bliver lagt.

Arbejdet består af 6 trin: 

1. Vi graver.  
2. Vi lægger nye rør i jorden.
3. Vi svejser de nye rør sammen.
4. De nye rør testes, hvor de trykprøves for at sikre, at de er tætte.
5. Vi sætter muffer på for at sikre samlingerne.
6. Hullerne dækkes til, så der er plads til, at rørene kan give sig. Når de varmes op, udvider de sig.

Afslutning

Når hullerne er dækket til, bliver det første lag asfalt lagt.

Det kaldes GAB (Grus-Asfalt-Beton) og anvendes som bære- og bindelag mellem jorden og det øverste fine asfaltlag. Det skal sætte sig i ca. 2 år, hvorefter slidlaget bliver lagt. 

Derefter klarer vi det resterende belægningsarbejde - og inden vi er videre til næste projekt, får du et evalueringsskema, så vi kan lære af projektet til det næste projekt. 

To år efter projektet lægger Aarhus Kommune det sidste slidlag og asfalt på vejen.

Spørgsmål vi ofte får til gravearbejdet

Hvorfor graver I ikke fjernvarme samtidig med vand- og elforsyning?

Fjernvarmerør, vandrør og ledninger er sjældent placeret de samme steder under vejen.

Fjernvarmerør er typisk placeret i den i modsatte vejbane af vand og kloak, mens el og fibernet ligger under fortovet.

Men når de er placeret sammen, og flere rør skal renoveres samtidig, så forsøger vi selvfølgelig at planlægge og koordinere det.

Hvorfor graver I ikke ét stort hul?

Det letter vores arbejde, når vi har plads omkring hullet til maskiner og køretøjer.

Derfor graver vi sjældent alle vejbaner op på samme tid.

Det vil nemlig resultere i, at arbejdet tager endnu længere tid - og det kommer ingen til gavn.

Sådan hjælper du med at vedligeholde din fjernvarme

Generelt er det ikke din opgave at vedligeholde eller renovere din fjernvarme. Men du kan få en autoriseret VVS’er til at se på dit dit fjernvarmeanlæg, så du er sikker på, at det holder i mange år. 

Husk også, at du skal lukke og åbne for dine kuglehaner et par gange om året. Så er du sikker på, at de virker. I samme ombæring kan du også selv kontrollere, om sikkerhedsventilen på fjernvarmeanlægget har sat sig fast. Det gør du ved at åbne den.