Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

På vej mod et cirkulært Aarhus

Det er navnet på den første affaldsplan, Kredsløb har lavet.

Mange borgere har bidraget med kommentarer og idéer til planen, hvilket har stor betydning. Visionen om et cirkulært Aarhus skal Aarhus Kommune og Kredsløb nemlig løfte i fællesskab med byens borgere og virksomheder. 

Ungt par kører på ladcykel med møbler fra REUSE

Aarhusianerne vil have mere cirkulær økonomi

’På vej mod et cirkulært Aarhus’ er i høj grad aarhusianernes affaldsplan.

I november 2019 deltog 2.500 aarhusianere i en spørgeskemaundersøgelse. Bagefter blev undersøgelsen uddybet i 100 kortere interview, dialog på Facebook og via hjemmesiden. 

Samlet set har 3.700 aarhusianere givet deres mening, idéer, input og ønsker til fremtidens affaldshåndtering.

Hvad ønsker aarhusianerne?

Mere sortering af madaffald og blød plast

Flere muligheder for at genbruge det, andre smider ud

Faciliteter til at reparere ting, der er gået i stykker

Affaldsplanen har 4 temaer

Fire overordnede temaer tegner de retninger, som skal være toneangivende i Aarhus Kommune de kommende år.

Temaerne er: 

  1. Genbrugsstationerne som materialecentraler
  2. Mere genbrug
  3. Aarhus sorterer endnu mere
  4. Aarhus CO2-neutral i 2030

Målene er: 

  • 3 x mere til genbrug
  • 10 nye cirkulære materialestrømme
  • 55 % genanvendelse
  • 7.000 ton mindre CO2

Læs mere om temaerne frem mod 2026

Genbrugsstationer som materialecentraler
Aarhus CO2-neutral i 2030
Aarhus sorterer endnu mere

Vi skal sortere i flere typer affald derhjemme, og der bliver flere muligheder for at sortere i midtbyen.

Læs mere
Mere genbrug