Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Aarhus CO2-neutral i 2030

Verden står over for en enorm opgave med at bremse klimaforandringerne.

Aarhus har sat sig et særdeles ambitiøst bæredygtighedsmål for at støtte op om opgaven, nemlig at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030.

Vi skal spare CO2 på transport og mere sortering af plast

Affald giver et væsentligt CO2-aftryk, og i sin klimaplan har Aarhus Kommune fokus på, hvordan vi kan bruge affaldet til at lave strøm og varme uden at udlede CO2. Det er derfor ikke en del af affaldsplanen.

Til gengæld sætter affaldsplanen fokus på, hvordan transporten af affald kan blive CO2-neutral. 

Derudover hjælper affaldsplanens andre mål om mere genbrug, sortering, reparation osv. med at spare naturressourcer og CO2 - både i Aarhus og i de lande, hvor varerne bliver produceret.

Dermed er affaldsplanen ikke kun med til at spare CO2 i Aarhus Kommune, men også i verden omkring os. 

Fokusområder

Frem mod 2026 har affaldsplanen fokus på, hvordan transporten af affald kan blive CO2-neutral. Planen kigger også på, om mere sortering af plast kan være med til at spare CO2.

Nogle af de løsninger, der bliver undersøgt, kan f.eks. være nye muligheder for at sortere plast, og at alle skraldebiler kører på el. 

Herunder kan du læse mere om det fokuspunkt i affaldsplanen, der sætter fokus på CO2-neutral transport, når vi afhenter affald.

Fokusområde 4.1

CO2-neutral transport ved indsamling af affald

Det er umuligt at undgå transport, når affaldet skal indsamles. Og mere sortering giver mere transport.

Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan vi kan designe affaldssystemer, som minimerer behovet for transport.

Ligesom vi må overveje, om skraldebilerne kan køre endnu mere CO2-venligt.

Hvorfor?

Siden 2017 har skraldebilerne kørt på HVO (2. generations biodiesel), og det betyder, at CO2-belastningen fra indsamling af affald er faldet med 90 %. 

Næste gang indsamlingen af affald skal i udbud er i 2023. Her vil vi undersøge muligheden for, at skraldebilerne kan køre på el i hele eller dele af kommunen.

Særligt i midtbyen vil det være en fordel med eldrevne skraldebiler, da det både vil spare CO2, give mindre partikelforurening og mindre støj.

Hvordan?

Hvis skraldebilerne kan køre på grøn strøm, kan vi spare de sidste 10 % af den CO2, der bliver udledt, når vi indsamler affald. Det svarer til ca. 100 ton CO2 om året.

Desuden vil det betyde, at transporten af affald hverken støjer eller udleder NOX eller andre partikler.

Effekt

Læs også om de andre temaer i affaldsplanen