Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Genbrugsstationer som materialecentraler

Genbrugsstationerne i Aarhus er populære som aldrig før og håndterer mere og mere af aarhusianernes affald.

Mange aarhusianere ønsker dog, at de i højere grad kan få adgang til materialerne på genbrugsstationerne, og at genbrugsstationerne gør endnu mere for, at affaldet skaber værdi for byen.

studerende ser på nye brugte møbler på REUSE

89 % bliver genanvendt - nu er det tid til mere genbrug

Genbrugsstationerne spiller en vigtig rolle i omstillingen til cirkulær økonomi.

I dag genanvender vi 89 % af alt det, der bliver afleveret på genbrugsstationerne i Aarhus. Men i fremtiden skal meget mere genbruges direkte, repareres, upcycles eller indgå i produktionen af nye varer.

Det skal bl.a. ske ved at indgå i nye samarbejder og partnerskaber, som skal hjælpe med at sætte materialerne fra genbrugsstationerne ind i nye værdikæder og produktioner.

Hvad ønsker aarhusianerne?

For 42 % vil en byttestation forbedre deres oplevelse af genbrugsstationerne. 

33 % vil gerne kunne tage brugbare ting fra containerne. 

Det viser svar fra spørgeskemaundersøgelsen fra 2019, som ligger til grund for affaldsplanen.

Ja tak til mere genbrug

Fokusområder

Affaldsplanen tager højde for aarhusianernes ønske om at få mulighed for at genbruge mere fra genbrugsstationerne. 

Tre fokusområder, som du kan læse mere om herunder, peger på en ny vej for byens genbrugsstationer.  

Målet er: 

  • 3 x mere til genbrug
  • 10 nye cirkulære materialestrømme
Fokusområde 1.1

Mere genbrug på genbrugsstationerne

Mange aarhusianere vil gerne have adgang til det indbo og de materialer, som bliver afleveret på genbrugsstationerne i Aarhus.

Hver dag bliver der hentet 2 ton genbrugte ting og møbler på den gentænkte genbrugsstation REUSE, og lokale humanitære organisationer henter tøj, indbo og brugsting fra en container på genbrugsstationerne.

Men meget mere kan sorteres fra og genbruges af aarhusianerne.

Hvorfor?

Kredsløb vil undersøge mulighederne for:

- At aarhusianerne i højere grad kan få adgang til det, der bliver indleveret. Det skal ske på en måde, der er tryg og sikker for både besøgende og medarbejdere på genbrugsstationen.

- At samarbejdet med humanitære organisationer og lokale foreninger bliver udvidet.

- At aarhusianerne får mulighed for at reparere ting på genbrugsstationerne, f.eks. i
samarbejde med lokale foreninger eller håndværkere.

Hvordan?

Indsatsen vil give markant mere genbrug i Aarhus.

Desuden vil især genbrug af plastmaterialer give en indirekte CO2-reduktion.

Effekt

Fokusområde 1.2

Affald som direkte råvarer og materialer i cirkulære strømme

Visionen for fremtiden er, at genbrugsstationer skal gøre en række affaldstyper mere værd, så de kan indgå direkte i et cirkulært kredsløb.

Det kan bl.a. ske ved at opdele affaldet i mindre kategorier og typer.

F.eks. kan printerpatroner sendes til direkte genbrug og genfyldning i stedet for at blive knust og omsmeltet. 

Hvorfor?

Kredsløb vil: 

- Undersøge de strømme af materialer, som affaldet på genbrugsstationerne indgår i.

- Afdække potentialet for at gøre materialernes kvalitet bedre eller at kunne afsætte dem højere oppe i affaldshierarkiet.

- Have fokus på at skabe innovative miljøer, hvor iværksættere og virksomheder kan arbejde med udvikling af nye metoder til genbrug og genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner.

Hvordan?

Denne indsats vil styrke cirkulær økonomi og flytte affald fra genanvendelse til genbrug.

Den vil også skabe nye muligheder for innovative virksomheder og nye arbejdspladser.

Effekt

Fokusområde 1.3

Cirkulære partnerskaber og samarbejder

Det er ofte komplekst, når affald skal indgå i cirkulære værdikæder. Alle parter skal så at sige både tage ansvar bagud og fremad i processen.

Det kræver, at parterne er enige om, at samarbejdet i sig selv bidrager til at skabe værdi.

Med udgangspunkt i vores affaldsressourcer kan Kredsløb hjælpe med at udvikle og facilitere denne type samarbejde.

Hvorfor?

Kredsløb vil gerne stille sin viden og sine affaldsressourcer til rådighed.

Det kan være i form af samarbejde om specifikke affaldstyper (f.eks. byggeaffald).

Eller det kan være ved at give virksomheder eller iværksættere mulighed for at eksperimentere med affald fra byens genbrugsstationer.

Hvordan?

Indsatsen understøtter den cirkulære økonomi og finder nye måder at få affald tilbage ind i produktionen.

Den fælles viden, der bliver skabt i processen, kan bidrage til nye bæredygtige forretningsmodeller til gavn for både Kredsløb, erhvervslivet i kommunen og de enkelte virksomheder.

Effekt

Læs også om de andre temaer i affaldsplanen