Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Antikorruption og bestikkelse

Vi agerer med ansvarlighed og gennemsigtighed i måden vi opererer på.

Vi overholder de til enhver tid gældende love og regler, og vil overgå minimums-lovkrav, hvis det betyder vi kan gøre en større positiv forskel.

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med antikorruption og bestikkelse i vores CSR.

Fokusområder indenfor antikorruption og bestikkelse

Transparens

Vi sikrer transparens i vores adfærd, hvor det ikke tilsidesætter forretningsmæssige hensyn.

Bedrageri og bestikkelse

Vi har nultolerance over for bedrageri og bestikkelse.

Klager og spørgsmål

Vi har effektive procedurer for, hvordan vi håndterer spørgsmål, feedback og klager fra kunder og brugere, så vi kan løse eventuelle problemer hurtigt og på en for alle parter tilfredsstillende måde.

Ordentlighed

Vi tilstræber altid at opføre os ordentligt.

Vi deltager ikke i aktiviteter, der kan bringe os i situationer, hvor der kan opstå tvivl om vores ansvar i varetagelsen af ejerens, koncernens, kundernes og/eller samfundets interesser.

Politikker og retningslinjer

For at sikre, at vi er på rette vej, har vi lavet følgende politikker og retningslinjer:

  • Indkøbspolitik (intern politik, som er tilgængelig for alle ansatte)
  • Personalepolitik (intern politik, som er tilgængelig for alle ansatte)
  • IT-politik (intern politik, som er tilgængelig for alle ansatte)
  • Whistleblower-politik

KPI'er - hvad måler vi på?

Vi måler vores indsats ved at kigge på:

  • Antal whistleblower-sager
  • Antal (klage)sager over vores adfærd fra kunder eller andre
  • Antal afvigelser ved stikprøvekontrol af fakturaer