Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

CSR hos Kredsløb

Hos Kredsløb underbygger vores CSR (Corporate Social Responsibility) den langsigtede strategi og kravene fra vores ejere.

Desuden afspejler vores CSR de ambitioner, vi har for at tage samfundsansvar.

Hvad er CSR hos Kredsløb?

Vores CSR beskriver, hvordan vi som koncern arbejder med vores samfundsansvar.

CSR handler om, at vi skal drive vores koncern på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer værdi for miljø, mennesker og økonomi. 

Samtidig understøtter vores CSR, at vi lykkes med mere grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi.

Medarbejdere på genbrugsstationen står ved plast sorteringen

En bæredygtig forsyning

Som forsyningsvirksomhed er vores største samfundsansvar at drive en bæredygtig forsyning.

Vi forstår bæredygtighed som en sammentænkning af miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Sådan tackler vi dilemmaer
At balancere flere aspekter – eller bundlinjer – kan medføre dilemmaer, når vi træffer beslutninger. Dilemmaer, som vi forholder os til på en transparent måde, både internt og eksternt, for at skabe læring om, hvordan vi bliver bedre til at leve op til vores samfundsansvar.

Vi vil løbende udvikle måden, vi arbejder med vores bundlinjer og det samlede samfundsansvar – til gavn for alle interessenter.

Vores tilgang til CSR

Vi fokuserer på det vi kan influere

Vi vil skabe reel effekt for kunder, klimaet, miljøet og medarbejderne.

Vi vil undgå at komme med tiltag som kun på overfladen skaber en effekt.

Vi arbejder ud fra åbenhed og transparens

Vi etablerer kontroller, hvor det giver mening, og rapporterer om, hvad vi finder af afvigelser eller får af indsigt.

Vi foretrækker at samarbejde med andre samfundsansvarlige

Vi søger leverandører og partnere, der matcher vores CSR.

Vi kan ikke selv undersøge alle leverandørers værdikæder til bunds, så vi søger samarbejde med dem, der har certificeringer, der underbygger vores forventninger og krav.

Kom tættere på Kredsløbs CSR

Sociale og personaleforhold
Menneskerettigheder
Miljø og klima

Vi vil sikre miljøet ved at beskytte natur, mindske forurening, spare på ressourcer og bidrage til at undgå klimaforandringer.

Læs mere
Antikorruption og bestikkelse