Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Affald i tal 2023

Dyk ned i tal og data for alt det affald, sortering og genanvendelse, som Kredsløb håndterer i Aarhus kommune.

Et hurtigt overblik

2023 i store tal

58.400 afhentninger af storskrald

3,5 mio. tømninger af affaldsbeholdere

1,4 mio. besøg på genbrugsstationerne

226.035 ton affald blev indsamlet i alt

64,7 % af alt affald blev sendt til genbrug og genanvendelse

Lidt baggrund

Kredsløb står for at hente affald hos ca. 367.000 personer fordelt på ca. 182.000 husstande.

Mere sortering og andre services
I Aarhus fik man indtil efteråret 2023 hentet papir og småt pap, glas, hård plast og metal samt restaffald ved husstanden. 

Fra efteråret 2023 blev der indført ny sortering, som betyder, at man nu får hentet papir, pap og tekstilaffald, glas og metal, plast, mad- og drikkekartoner, madaffald og restaffald ved husstanden. 

Det er også muligt at tilkøbe en beholder til haveaffald, som man får tømt fra februar til november.

Derudover kan alle bestille afhentning af storskrald, benytte de seks genbrugsstationer samt nærgenbrugsstationen og Bytteboxene i midtbyen.

Kommunale bygninger og institutioner
Fra 1. juni 2019 har Kredsløb også hentet affald fra kommunale bygninger og institutioner. Her skal affaldet sorteres på samme måde, som aarhusianerne gør derhjemme.

Du afleverer eller vi henter

Samlede affaldsmængder

Affaldet bliver enten afleveret på genbrugsstationerne eller hentet hjemme ved dig. Når det bliver hentet, kaldes det en henteordning. 

Aarhus kommune vokser år for år. Jo flere vi bliver, jo mere affald producerer vi som udgangspunkt i alt. 

Lidt baggrund

Mængden af byggeaffald steg i 2020 og 2021. Formentlig på grund af de mange corona-projekter, der blev lavet i de aarhusianske hjem.

I 2022 og 2023 faldt mængden af byggeaffald igen til samme niveau som før corona.

Her kommer affaldet fra
2023 Ton
Genbrugsstationer 132.945
Henteordning 93.085
Ton i alt 226.030
Her kommer affaldet fra
2022 Ton
Genbrugsstationer 135.580
Henteordning 95.090
Ton i alt 230.670
Her kommer affaldet fra
2021 Ton
Genbrugsstationer 155.010
Henteordning 100.270
Ton i alt 255.280

Hvad sker der med affaldet?

Overordnet kan der ske fem ting med affaldet:

Direkte genbrug - Produkterne bliver genbrugt, som de er og til samme formål uden yderligere behandling.

Genanvendelse – Affaldet bliver sendt til videre forarbejdning for at blive genanvendt.

Energiudnyttelse – Affaldet forbrændes og bliver til fjernvarme og el.

Deponi – Behandling af affald, der hverken kan energiudnyttes eller genanvendes.

Specialbehandling – Behandling af affald, der indeholder miljøskadelige stoffer.

De seneste år var fordelingen som vist i diagrammet her.

Genanvendelse af husholdningsaffald

EU stiller stadig større krav til, hvor meget husholdningsaffald der bliver genanvendt.

I 2025 skal 55% af husholdningsaffaldet genanvendes. 
I 2030 skal 60% af husholdningsaffaldet genanvendes.
Og i 2035 skal 65% af husholdningsaffaldet genanvendes.

Genanvendelsesprocenten angiver, hvor meget af det indsamlede husholdningsaffald, der reelt er blevet genanvendt, efter fejl og urenheder er sorteret fra.

Husholdningsaffald er det affald, der er indsamlet fra husstandene - både på genbrugsstationer og i henteordninger.

Bygge- og anlægsaffald (som jord, beton, tegl og lignede) er ikke husholdningsaffald og tæller derfor ikke med.

I diagrammet her kan du se den reelle genanvendelsesprocent for husholdningsaffald i Aarhus.

Forskellige løsninger

Indsamling af restaffald og genanvendeligt affald

Alle 182.000 husstande i Aarhus kommune har en ordning for genanvendeligt affald (glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, pap, papir, tekstilaffald) madaffald og restaffald som hentes ved husstanden. Affaldsløsningerne kan dog være meget forskellige alt efter, hvilken type bolig man bor i.

Farligt affald hentes hos husstanden ved dem, som har egne beholdere. I løbet af 2024 får alle mulighed for at aflevere farligt affald ved deres hjem.

De fleste husejere har egne beholdere, mens der i midtbyen er mange offentlige nedgravede affaldsbeholdere. I andre bebyggelser, f.eks. i boligforeninger, bruges der kuber, nedgravede affaldsbeholdere, storcontainere, central- eller mobilsug, alt efter det lokale behov.

32 % af husstandene har egen beholder

45 % af husstandene har en fælles løsning

23 % af husstandene benytter offentlige nedgravede beholdere

Antal affaldsbeholdere

Antal beholdere til (mad- og) restaffald
Antal beholdere til genanvendeligt affald

2023

Antal beholdere til mad- og restaffald i 2023

 

Alle husstande skal have en ordning til mad- og restaffald.

Løsningerne varierer alt efter boligtype.

Siden 2019 har Kredsløb også hentet affald fra kommunale institutioner og bygninger, så disse beholdere er også talt med.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 63.700
Store beholdere på hjul 7.000
Nedgravede beholdere 1.650
Storcontainere inkl. affaldssug 150
Kuber 700

2022

Antal beholdere til restaffald i 2022

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

De senere år er nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019 har Kredsløb også hentet affald fra kommunale institutioner og bygninger, så disse beholdere er også talt med.

Som noget nyt testede vi i 2021 muligheden for at bruge kuber til restaffald.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.600
Store beholdere på hjul 9.300
Nedgravede beholdere 1.550
Storcontainere inkl. affaldssug 150
Kuber 10

2021

Antal beholdere til restaffald i 2021

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

De senere år er nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere også talt med.

Som noget nyt testede vi i 2021 muligheden for at bruge kuber til restaffald.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.500
Store beholdere på hjul 9.300
Nedgravede beholdere 1.400
Storcontainere inkl. affaldssug 200
Kuber 5

2023

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2023

 

I løbet af 2023 fik alle husstande i Aarhus kommune en ordning til deres genanvendelige affald (glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap og tekstilaffald).

Løsningerne varierer alt efter boligtype.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Farligt affald

Til husstande med egne beholdere er der udleveret ca. 50.000 røde kasser til farligt affald. Husstande med fællesløsninger forventes at få løsninger til farligt affald i løbet af 2024.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 117.550
Store beholdere på hjul 7.050
Nedgravede beholdere 2.250
Kuber 1.250

2022

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2022

 

Alle husstande i Aarhus kommune skulle i 2022 kunne aflevere genanvendeligt affald i form af glas, plast og metal samt papir og småt pap tæt ved hjemmet.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 60.750
Store beholdere på hjul 5.400
Nedgravede beholdere 1.800
Kuber 700

2021

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2021

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal kunne aflevere genanvendeligt affald i form af glas, plast og metal samt papir og småt pap tæt ved hjemmet.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Affaldssortering i kommunale bygninger vil dog først være fuldt implementeret i 2022.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 60.550
Store beholdere på hjul 5.400
Nedgravede beholdere 1.700
Kuber 700

Kommunale institutioner og bygninger

I 2019 overtog Kredsløb afhentningen af affald fra kommunale institutioner og bygninger.

Ordningen dækker omkring 600 kommunale bygninger, som spænder fra skoler, vuggestuer og lokalcentre til sportsanlæg, biblioteker og jobcentre.

I 2023 blev affaldssortering fuldt rullet ud hos de kommunale institutioner.

Affaldsmængder
2023 Ton
Restaffald 3.850
Genanvendeligt affald 740
Affaldsmængder
2022 Ton
Restaffald 3.880
Genanvendeligt affald 540
Affaldsmængder
2021 Ton
Restaffald 3.260
Genanvendeligt affald 510

Genbrugsstationerne

Så meget bliver afleveret

Samlede affaldsmængder på genbrugsstationerne

Rigtig mange benytter de seks genbrugsstationer i Aarhus kommune, nærgenbrugsstationen og Bytteboxene  i midtbyen. 

I 2020 og 2021 afleverede aarhusianerne usædvanligt meget affald på genbrugsstationerne. Især mængden af byggeaffald steg betydeligt. Det skyldes formentlig de mange corona-projekter, der blev lavet i de aarhusianske hjem.

I 2022 og 2023 faldt mængden af affald til gengæld til et lavere niveau end tidligere.

88 % af affaldet fra genbrugsstationerne blev sendt til genanvendelse i 2023, og 0,5 % blev sendt til direkte genbrug.

Samlet affaldsmængde på genbrugsstationerne
Samlet affaldsmængde på genbrugsstationerne i ton
2023 132.945 ton
2022 135.580 ton
2021 155.010 ton

Hvad sker der med affaldet fra genbrugsstationerne?

0,5 % blev sendt til direkte genbrug

88 % blev sendt til genanvendelse

9 % blev energiudnyttet til el og fjernvarme

2,3 % blev sendt til deponi

0,2 % blev sendt til specialbehandling

Antal besøg på genbrugsstationerne

Mens der er 2020 og 2021 var en stigning i antallet af besøg på vores genbrugsstationer, så faldt antallet af besøgende i 2022 til samme niveau som før corona. 

Formentlig fordi der var færre corona-oprydninger og -renoveringsprojekter.

I 2023 var der næsten samme antal besøg på genbrugsstationerne som året før. 

  • 2023: 1.421.100 besøg
  • 2022: 1.411.600 besøg
  • 2021: 1.557.750 besøg

Storskrald

Vi henter ved din bolig

Så meget storskrald bliver afhentet

I Aarhus kan man bestille afhentning af storskrald helt gratis. Desuden har en række større ejendomme fast afhentning af storskrald.

2023

5.510 ton

2022

5.444 ton

2021

6.090 ton

Antal afhentninger af storskrald

I 2020 steg mængden af afhentet storskrald i forhold til de foregående år. Den tendens fortsatte i 2021. Det skyldes ikke mindst corona, som både gav mange bedre tid til at rydde op derhjemme. 

I 2022 og 2023 er antallet af storskraldsture faldet, men der bliver stadig kørt flere ture end før corona.

Det kan skyldes, at flere er blevet opmærksomme på storskraldsordningen og gode til at bestille afhentning.