Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Kredsløb lander positivt resultat trods markant fald i el-indtægt

Trods et fald i el-indtægt lykkes det Kredsløb at komme ud af regnskabsåret 2023 med et fornuftigt positivt resultat, mens øgede omkostninger til Ørsted, stigende brændselsomkostninger og udgifter til materiel til den nye affaldssortering medførte takststigninger til 2024.

Elprisen tog i 2023 et ordentligt dyk sammenlignet med året før, og dermed påvirkede det indtjeningen fra den el, der sælges engros fra kraftvarmeværket i Lisbjerg.


Trods det markante fald i indtjening ender Kredsløb med et resultat på 54 mio. kr. kroner. Resultatet falder fra 259 mio. kr. til 54 mio. kroner.


Den samlede omsætning lander på 2,4 mia. kroner.


Ifølge Thomas Elgaard, der er økonomidirektør i Kredsløb, er resultatet tilfredsstillende set i lyset af de nuværende omstændigheder.


Vi så nogle markante fald i elprisen i 2023, og det medfører en tilsvarende lavere indtjening på den el, Kredsløb producerer på kraftvarmeværket i Lisbjerg. Elprisen falder fra et svimlende højt niveau i 2022 til et mere normalt niveau i 2023, så faldet i el-indtægten er helt naturligt. Derudover hæfter jeg mig ved, at Kredsløb i sommeren 2023, efter det store fald i elprisen, ekstraordinært vælger at overføre 71 mio. kr. tjent på el til varmekunderne for at sikre varmepriserne. Årets resultat skal derfor også ses i det lys. At vi laver en opsparing på 54 mio. kr. er ganske enkelt en grundlæggende forudsætning for at kunne levere på klimastrategien fra Aarhus Kommune,” fortæller Thomas Elgaard.


Med det positive resultat lander Kredsløb på en samlet egenkapital på 551 mio. kroner.

Denne er helt fundamental for selskabets mulighed for at investere i udviklingen af nye og eksisterende teknologier, vedligeholdelse og effektivisering af hele forsyningen og dermed stabile og konkurrencedygtige priser på varmen i de kommende år, ligesom det gør det muligt at leve op til de forventninger, der generelt er til forsyningssektoren fra politisk side.


Konkret er der bl.a. tale om store energiprojekter som det geotermiske fjernvarmeanlæg og et kommende CO2-fangst-anlæg, der udover at optimere forsyningen, medvirker betragteligt til de lokale og nationale klimamålsætninger. Disse kræver massive investeringer frem mod 2030.


Stigende omkostninger til brændsel og materiel medfører prisstigninger

Inden for Kredsløbs hvile-i-sig-selv-område måtte man imidlertid imødese stigende omkostninger til brændsel, hvilket påvirkede taksterne i negativ retning. Herunder særligt stigende omkostninger på de ca. 50 pct. af fjernvarmen, som Kredsløb køber fra Ørsted grundet omstændighederne på energimarkedet, branden på Studsstupværket og den midlertidige omlægning af dele af forsyningen til kul i efteråret 2022 og gennem hele 2023.


Nye beholdere var en betydelig post på årets budget i genbrug, så man i sensommeren 2023 kunne påbegynde den nye sorteringsordning i ti fraktioner i Aarhus. Indkøbet omfattede bl.a. 190.000 beholdere til villaejere og diverse nye affaldsløsninger til midtbyen og etageejendomme.


Trods det overordnede positive resultat på de kommercielle aktiviteter og en ekstraordinær overførsel på 71 mio. kr. tjent på el til at påvirke taksten i positiv retning, har det ikke været muligt at holde taksterne i ro til 2024.

Således har en kombination af bl.a. markant højere pris fra Ørsted, stigende udgifter på brændsel, udgifter til materiel og endelig et efterslæb på den høje inflation fra 2022 tilsammen gjort, at man var nødsaget til at hæve priserne på fjernvarmen og affaldshåndteringen. Taksterne er nu gennemsnitlige, når man sammenligner på tværs af brancherne i Danmark.


Ideelt set havde vi gerne set både et større positivt resultat og nok på kistebunden til at undgå prisstigninger for kunderne til 2024. Realiteten er dog, at vi har haft et år med ekstraordinært store udgifter, særligt med varme fra Ørsted som den helt store post, samt lavere el-indtægter. Vi kommer heller ikke udenom, at det er blevet dyrere at omstille og fremtidssikre forsyningen, så vi har en sikker forsyning, vi kan regne med og en stabil prisudvikling i morgen og i fremtiden. Det sagt er Kredsløb en robust og økonomisk sund virksomhed, som er rustet til fremtiden,” slutter Thomas Elgaard.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon