Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Borgmestre: Fusion er til gavn for affalds- og fjernvarmekunderne

For at sikre den billigste og grønneste løsning for affalds- og fjernvarmekunderne vil Renosyd og AffaldVarme Aarhus fusionere de to selskabers forbrændingsanlæg i Skanderborg og Aarhus. Borgmestrene i ejerkommunerne Odder, Skanderborg og Aarhus støtter op om ideen, som skal sikre en bedre balance mellem affald og forbrændingskapacitet i det østjyske område.

Kredsløb Energipark Lisbjerg

Selv om forbrændingsanlæggene i Skanderborg og Aarhus allerede samarbejder om flere ting, så er der et stort potentiale, som ikke er fuldt udnyttet. Et fremtidigt fælles forbrændingsanlæg vil blandt andet betyde mindre transport af affald og en meget bedre balance i det østjyske, imellem mængderne af affald og den forbrændingskapacitet der er til rådighed.

Derfor har borgmestrene i Aarhus, Odder og Skanderborg kommuner og bestyrelserne bag Renosyd og AffaldVarme Aarhus netop underskrevet en hensigtserklæring om, at selskaberne skal samarbejde om en fusion af forbrændingsanlæggene i Skanderborg og Aarhus.

Lige nu forhindrer kommunernes anvisningsret, at de to forbrændingsanlæg kan fordele affald imellem sig. Efter en eventuel fusion kan kommunerne frit anvise til begge anlæg. Dermed undgår Renosyd at skulle importere affald fra udlandet, for at have nok affald at brænde af. AffaldVarme Aarhus undgår samtidig at skulle oplagre affald og i nogle tilfælde afvise erhvervsaffald, fordi der ikke er tilstrækkelig kapacitet.

”Der er rigtig god grøn fornuft i at snakke om en fusion. Herved kan vi optimere brugen af affald som brændsel endnu mere i det østjyske til gavn for både miljø og forbrugere,” siger Frands Fischer, borgmester, Skanderborg Kommune.

Lytter til politiske ønsker
På Christiansborg er der et ønske om at skabe balance mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet. Den balance skal opnås inden 2030. Ejerkommunerne Odder, Skanderborg og Aarhus og de to affaldsselskaber Renosyd og AffaldVarme Aarhus, vil gerne lytte til de landspolitiske ønsker og være med til at skabe den balance i det østjyske gennem en fusion.

”Vi er meget tilfredse med, at vi med en fusion kan skabe en fornuftig balance i affaldshåndteringen i Østjylland. Det vil være til stor gavn for vores mange privat- og erhvervskunder,” siger Uffe Jensen, borgmester, Odder Kommune.

Forbrændingsanlæggene i Skanderborg og Aarhus er allerede i dag blandt de mest effektive i Danmark. Det skyldes, at de har en meget høj energiudnyttelse og lave omkostninger. Nu er planen så at tage næste skridt i arbejdet med at skabe grøn og billig fjernvarme.

”Det giver rigtig god mening at kigge på en fusion, når det skaber så stor gevinst for kunder og miljø, som tilfældet er her. Det giver for eksempel ingen mening at skulle importere affald fra udlandet, når naboen har noget, som de gerne vil af med,” siger borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune.

Nu går processen i gang med at forberede fusionen, ligesom den endelige ejerfordeling endnu ikke er besluttet. Det er forventningen, at en eventuel fusion kan blive til virkelighed fra d. 1. januar 2022.

Frands Fischer, borgmester, Skanderborg Kommune

”Der er rigtig god grøn fornuft i at snakke om en fusion. Herved kan vi optimere brugen af affald som brændsel endnu mere i det østjyske til gavn for både miljø og forbrugere"

Uffe Jensen, borgmester, Odder Kommune

”Vi er meget tilfredse med, at vi med en fusion kan skabe en fornuftig balance i affaldshåndteringen i Østjylland. Det vil være til stor gavn for vores mange privat- og erhvervskunder"

Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

”Det giver rigtig god mening at kigge på en fusion, når det skaber så stor gevinst for kunder og miljø, som tilfældet er her. Det giver for eksempel ingen mening at skulle importere affald fra udlandet, når naboen har noget, som de gerne vil af med"

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(modtager ikke sms’er)

Pressetelefon