Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Aarhus siger farvel til træpillerne efter 2030

Fjernvarmen i Aarhus, som 95 procent af byens indbyggere har glæde af, vil efter planen blive produceret uden brug af træpiller efter 2030.

I fremtiden skal fjernvarmeproduktionen i langt højere grad baseres på vedvarende energikilder, som for eksempel varmt vand fra undergrunden.

Nærbillede af bæredygtige træpiller, der bliver brugt i fjernvarmen i Aarhus

Når aarhusianerne efter 2030 skruer på deres termostater, så kommer varmen ikke længere fra træpiller, der bliver sejlet hertil langvejs fra. AffaldVarme Aarhus har, som en del af sin Strategi 2021-2025, besluttet ikke at bruge træpiller efter 2030.

”Vi har en ambition om, at vores fjernvarme bliver grønnere dag for dag. Træpiller har været en god trædesten i vores ønske om at komme væk fra kul. Men nu er vi klar til næste etape i den grønne omstilling, og derfor er det tid til at sige farvel til træpillerne og goddag til mere vedvarende energiformer,” siger administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus Bjarne Munk Jensen.

Den varme, AffaldVarme Aarhus i dag sender ud til forbrugerne, og som bliver produceret af bæredygtige træpiller, kommer fra Ørsteds Studstrupværket.

”Det er godt gået, at AffaldVarme Aarhus nu tager dette vigtige skridt i den grønne omstilling. Vi har som kommune en forpligtigelse til at gå forrest i omstillingen til grønnere valg, og at udfase træpillerne er et stort skridt i den rigtige retning,” siger Bünyamin Simsek, Rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Afløseren findes i undergrunden
AffaldVarme Aarhus har igennem flere år arbejdet med en plan for at udfase træpillerne, når aftalen med Ørsted om køb af varme fra Studstrupværket udløber i 2030.

”Frem til 2030 vil en del af varmen stadig komme fra bæredygtige træpiller. Det er en god løsning, indtil vi får omstillet vores fjernvarmesystem til endnu grønnere energikilder,” siger administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus Bjarne Munk Jensen.

I dag står de bæredygtige træpiller for cirka halvdelen af den aarhusianske fjernvarme. Resten kommer fra lokalt produceret halm, affald og en mindre del overskudsvarme, for eksempel fra supermarkeder.

AffaldVarme Aarhus har gennem længere tid arbejdet på at udnytte det varme vand i undergrunden til brug for den aarhusianske fjernvarme.

”Vi skal finde en erstatning for kilden til halvdelen af den aarhusianske fjernvarme. Og det kan bedst lykkes at få træpillerne ud af produktionen, hvis vi lykkes med at få varmt vand fra undergrunden ind. Og derfor arbejder vi på at komme i mål med en kontrakt om geotermisk fjernvarme i Aarhus med A. P. Møller Holding,” siger administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus Bjarne Munk Jensen.

Biomasse er stadig nødvendig
Selv om træpillerne erstattes af vedvarende energiformer efter 2030, så vil AffaldVarme Aarhus være nødt til at bruge andre former for biomasse end træpiller i sin produktion. Det kunne eksempelvis være halm eller træflis, da det ikke er muligt at dække behovet for varme med brændselsfrie energikilder.

”Vi har et mål om at anvende mindst mulig biomasse efter 2030. Men vi kan ikke undvære biomassen, hvis vi også skal opretholde vores høje forsyningssikkerhed,” siger Bjarne Munk Jensen.

Det er et mål i Strategi 2021-2025, at højest 50 procent af fjernvarmen i Aarhus i 2030 produceres med biomasse, for eksempel halm fra nærområdet. Hvis det er muligt, skal andelen endnu længere ned. Det er samtidig et krav, at biomassen er certificeret/bæredygtig og fra nærområdet.

Plan for udfasning af biomasse

2020: Cirka 70 procent af fjernvarmen i Aarhus produceres med biomasse
2030: Højst 50 procent af fjernvarmen i Aarhus produceres med biomasse

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(modtager ikke sms’er)

Pressetelefon