Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Kredsløbs kunder får samme lave pris på fjernvarme i 2023

Trods inflation, et turbulent energimarked og en brand i træpillesiloen på Studstrupværket forventer Kredsløb med hjælp fra Ørsted at kunne fastholde den lave fjernvarmetakst fra 2022 det kommende år.

Trods daglige meldinger om prisstigninger på alt fra smør på brødet og prisen på el kan fjernvarmekunderne hos aarhusianske Kredsløb nu ånde lettet op.

Der bliver nemlig ingen prisstigning på fjernvarmen i 2023 for Kredsløbs kunder.

I stedet fastholdes prisen til samme lave niveau som i 2022 til trods for stigende omkostninger på brændselskilder generelt, et turbulent energimarked og en midlertidig omlægning af forsyningen fra Studstrupværket fra træpiller til kul.

2022-prisen var i forvejen cirka 2000 kr. lavere for et standardhus end 2021.

Udregnet i kroner og øre betyder det, at en standardkunde, som bor i et hus på 130 kvadratmeter og har et forbrug på 18,1 MWh/år betaler 12.252 kr. i 2023.

En standardkunde i en lejlighed på 75 kvadratmeter med et forbrug på 8 MWh/år betaler 6.246 kr. for det kommende år.

Kredsløb og Ørsted har indgået en aftale 

Ifølge adm. direktør hos Kredsløb, Bjarne Munk Jensen, er der særligt to grunde til, at det kan lade sig gøre at fastholde prisen:

”I en svær tid med prisstigninger og inflation er jeg glad for, at vi trods omstændighederne, står med det bedst mulige udfald for kunderne. Ørsted har taget et stort samfundsansvar og bidrager til at holde prisen på fjernvarme nede på trods af de høje brændselspriser. Og en effektiv drift hos Kredsløb bidrager til, at vi samlet set kan fastholde samme lave pris for 2023. Det borger for et godt samarbejde mellem Kredsløb og Ørsted mange år frem i tiden”.

Kredsløb har sammen med Ørsted, der ejer Studstrupværket, netop indgået en aftale, der betyder, at Kredsløb betaler for fjernvarme baseret på træpille-prisen, selvom varmen i en periode produceres på kul.

Derudover har Kredsløb som følge af bl.a. effektiv drift en overdækning på fjernvarmtaksterne fra 2021, ligesom en forventet høj indtægt på salg af engrosstrøm for 2022 og forventeligt i 2023 tilsammen gør det muligt at holde varmeprisen i ro.

Endelig vil udviklingen i den grønne omstilling og tilhørende projekter også fortsætte med uændret kurs.
Hos Ørsted ser man det som sin forpligtelse at medvirke til de bedst mulige priser og ser samtidig store perspektiver i udbredelsen af fjernvarmen for at gøre op med afhængigheden af russisk gas.

”Vi er midt i en europæisk energikrise med stigende priser på alle former for energi og brændsler, og vi vil gøre vores for at holde priserne nede og støtte udrulningen af den grønne fjernvarme. Vi er glade for, at vi gennem et godt samarbejde med Kredsløb kan levere konkurrencedygtig grøn fjernvarme, som er med til at gøre Danmark uafhængig af russisk gas,” siger Ole Thomsen, direktør for Ørsteds kraftvarmeværker.

Fortsat stabil varmeforsyning til vinter med biomasse

Trods det, at den flere uger lange brand midlertidigt har sat Studstrupværkets træpillesilo ud af drift, skal man ikke frygte manglende varme i radiatorerne i løbet af vinteren.

Træpillerne, der udgjorde brændselskilden for ca. 50 pct. af den samlede forsyning, erstattes midlertidigt af kul, som der ikke er forsyningsproblemer på.

Derudover er der stadig normal forsyning fra alle øvrige værker og anlæg hos Kredsløb, der som altid forsyner på biomasse i form af halm og flis samt restaffald.

Dermed bliver det langt fra hele Aarhus, der opvarmes af kul, men kun en del af forsyningskæden, der midlertidig erstattes.

Fakta

 • Pris for et standardhus 130 kvm med et varmeforbrug på 18,1 MWh
  • i 2022: 12.252 kr.
  • i 2023: 12.252 kr.
 • Pris for en standardlejlighed 75 kvm med et varmeforbrug på 8 MWh
  • i 2022: 6.246 kr.
  • i 2023: 6.246 kr.

 • Se aktuelle, kommende og historiske priser hos Kredsløb på www.kredslob.dk/pris

 • De generelle prisstigninger på træpiller medfører en prisstigning på 7,2 pct. for alle selskaber, der køber varme fra Ørsted via Kredsløb Transmission A/S. Det tæller en række forbrugerejede værker i og omkring Aarhus Kommune – herunder også Kredsløb Fjernvarme A/S.
  Hos Kredsløb Fjernvarme A/S som selskab er det en overdækning fra 2021 i fjernvarmen og en effektiv drift, der gør det muligt at fastholde prisen på fjernvarme for Kredsløbs kunder.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(modtager ikke sms’er)

Pressetelefon