Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

EU’s største geotermiske fjernvarmeanlæg bygges i Aarhus

Når aarhusianerne efter 2030 skruer op for deres radiatorer, kommer 20% af varmen fra geotermi: det varme vand i vores undergrund.

Forsyningsselskabet AffaldVarme Aarhus og geotermiselskabet Innargi har indgået en aftale, der for første gang bringer geotermisk fjernvarme i spil i stor skala.

En aftale er nu på plads, så geotermi kan blive for varme, hvad vind er for el.

”Det her er en historisk dag for fjernvarmen i Aarhus, og jeg er stolt over, at vi kan blive ved med at
gøre aarhusianernes varme stadigt grønnere. 
Geotermi er en vedvarende energikilde og dermed et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at få meget mere vedvarende energi ind i fjernvarmen. Geotermi er en forudsætning for, at vi i 2030 kan nå i mål med at udfase importerede træpiller,” siger Bjarne Munk Jensen, adm. direktør for AffaldVarme Aarhus.

Innargi skal bygge og drive det geotermiske anlæg på 110 MW. I 2025 kan anlægget begynde at levere varme til aarhusianerne, og anlægget skal efter planen være fuldt udbygget i 2030, hvor det vil dække ca. 20% af fjernvarmebehovet.

Danmark går forrest
Forventningen er, at projektet vil inspirere mange store byer i Europa, der arbejder med udfasning af kul og gas. Det er også ambitionen hos A.P. Møller Holding, der stiftede Innargi i 2017.

”Vi stiftede Innargi, fordi vi gerne ville bringe vores undergrundskompetencer i spil til gavn for den grønne omstilling. Geotermi kan levere varme uafhængigt af, om solen skinner eller vinden blæser, og derfor benyttes som basisvarme som erstatning for kul, gas og biomasse. Det har en positiv indflydelse på udledning af drivhusgasser, da de direkte udledninger fra bygninger tegner sig for 13% af den samlede  drivhusgasudledning i Europa. Vi ser store muligheder for at udvikle grøn varme til aarhusianerne og forhåbentlig millioner af boliger i europæiske storbyer, hvor der er politisk vilje til geotermi,” siger Robert Uggla, CEO for A.P. Møller Holding A/S.

Varme fra jordens indre
Geotermi er den varmeenergi, der stammer fra jordens indre. To til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 60-80 grader varmt geotermisk vand. I et geotermisk anlæg pumpes det varme geotermiske vand op til overfladen, varmen høstes og overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket  kredsløb. Herefter pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen.
Energikilden er uudtømmelig.

Konkret skal Innargi nu bore de første efterforskningsbrønde i Aarhus. De skal vise, om undergrunden kan levere den forventede varme og give den sidste viden til det endelige design af det kommende anlæg.

Fjernvarmen bliver endnu grønnere
Fremtidens fjernvarme hviler på et samspil mellem mange forskellige grønne energikilder: sol, overskudsvarme, havvand, geotermi m.v. For AffaldVarme Aarhus handler det om at få de forskellige kilder til at spille intelligent sammen, så forbrugernes varmepris hele tiden er den bedst mulige.

”Her spiller geotermi en nøglerolle, fordi geotermi er en forsyningssikker vedvarende energikilde, der kan levere varme 365 dage om året. Geotermi er dermed et afgørende skridt i retning af at brænde mindre biomasse af i fremtiden,” siger Bjarne Munk Jensen.

Med anlægget i Aarhus er det muligt at reducere mængden af træpiller, der skal importeres med 55.000 tons per år. Det betyder, at de direkte biogene CO2-udledninger reduceres med 95.000 tons, og anvendes den sparede biomasse til fx metanol til transport, kan der spares yderligere 70.000 tons CO2 – svarende til udledninger fra 30.000 benzinbiler.

Pressemøde om geotermisk fjernvarme hos AffaldVarme Aarhus

Innargi tager undergrundsrisikoen
Den største risiko i forbindelse med geotermi er, at undergrunden ikke kan levere den forventede varme, eller at der opstår undergrundsrelaterede driftsproblemer i anlæggets forventede levetid på 30 år.

Innargi bærer undergrundsrisikoen i alle projektets faser. På den måde får hverken AffaldVarme Aarhus eller forbrugerne uforudsete udgifter, hvis noget ikke går som planlagt.

Projektet giver desuden plus på samfundsøkonomien. Varmen fra anlægget bliver nemlig væsentligt billigere end den varme, som AffaldVarme i dag modtager fra Studstrupværket, og aftalen realiseres uden økonomisk støtte fra staten.

ATP og NRGi investerer i udbredelsen af geotermi
Samtidig med at aftalen mellem AffaldVarme Aarhus og Innargi offentliggøres, træder ATP og NRGi ind som medinvestorer i Innargi Holding A/S. Dermed kan Innargi række ud efter de mange muligheder, der opstår både i Danmark og Europa, når varmeproduktionen i de store byer skal gøres CO2-neutral.

”Mens sol og vind kommer og går, så er varmen fra klodens indre der altid. Det gør geotermi til en
stabil vedvarende energikilde. Den er nødvendig, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi
er i ATP stolte over at muliggøre et projekt med et kæmpe dansk og internationalt potentiale, hvor
der samtidig vil være afkast at hente på den lange bane til vores medlemmer,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

For NRGi handler investeringen også om at understøtte integrationen mellem el- og varmesektoren.

”I NRGi arbejder vi for den grønne omstilling. Vi ønsker at øge mængden af vedvarende energi ved at investere i nye vedvarende energiprojekter – en ambition, som blev styrket yderligere i 2021, hvor vi indgik en partnerskabsaftale med Sampension. Og så har vi fokus på samspillet mellem el- og varmesektoren, hvor geotermi er en måde at bruge el til varme på. Flagskibsprojektet i Aarhus skal forhåbentligt kopieres i mange byer, samtidig med at det i sig selv understøtter den strategiske energiplanlægning, som alle store energiaktører arbejder med i Aarhus,” siger adm. direktør Jacob Vittrup fra NRGi.

Aftalen om kapitalforhøjelse afventer Energistyrelsens godkendelse.

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard
”I Aarhus har vi et ambitiøst mål om at være en CO2-neutral by i 2030. I dét regnskab betyder varmeforsyningen til borgerne og virksomhederne rigtigt meget. Derfor er det en stor glæde, at Aarhus nu kan tage de første skridt i et meget ambitiøst og grønt projekt, hvor 20% af varmen kommer fra en ny vedvarende energikilde.”

Rådmand for Miljø og Teknik i Aarhus, Steen Stavnsbo
”Geotermisk energi er grøn energi og er en vigtig brik i et moderne og fremtidigt CO2-neutralt energisystem. Med geotermi som ny, vedvarende varmekilde bliver vores varmeforsyning grønnere, og det vil bringe Aarhus tættere på ambitionen om at være klimaneutral. På længere sigt, er det et projekt, der har et potentiale, der rækker langt ud over kommunegrænsen og de omegnskommuner, som vi i dag forsyner med fjernvarme.”

Se hele pressemødet

Aftalen mellem AffaldVarme Aarhus og Innargi A/S om at bygge EU’s største geotermiske fjernvarmeanlæg i Aarhus blev præsenteret på et pressemøde fredag den 14. januar 2022. 

Ud over AffaldVarme Aarhus' direktør Bjarne Munk Jensen og bestyrelsesformand i Innargi Claus Hemmingsen deltog Finansminister Nicolai Wammen, Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo samt flere medlemmer af Folketinget. 

For yderligere oplysninger eller supplerende materiale:

Presseansvarlig Anders Rasmussen, Kredsløb, tlf. 25 57 78 09, anrr@kredslob.dk 

Fakta om anlægget i Aarhus

  • Det geotermiske varmeanlæg i Aarhus bliver EU’s største
  • Geotermi forventes at kunne dække 20% af fjernvarmebehovet i Aarhus
  • I Aarhus forventes geotermi at reducere de årlige CO2-udledninger med ca. 165.000 tons CO2 (reduktion i biogen straksudledning og reduktion som følge af alternativ anvendelse af biomasse)

Fakta aftalen mellem A.P. Møller Holding, ATP og NRGi

  • Efter kapitalforhøjelsen ejer ATP 37% og NRGi 20% af Innargi Holding A/S. A.P. Møller Holding
    kontrollerer resten.

Om partnerne

AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til 330.000 mennesker og genanvender affald for 170.000 husstande i Aarhus Kommune. AffaldVarme Aarhus har et erklæret mål om at gøre det nemt for kunder og samarbejdspartnere at bidrage til den grønne omstilling.

Innargi A/S blev grundlagt i 2017 af A.P. Møller Holding A/S og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. Innargis mission er at bringe geotermi i spil som kilde til varme i millioner af hjem med ekspertise fra et erfarent hold af geologer, reservoir-, facilitets- og boreingeniører samt via partnerskaber med fjernvarmeeksperter.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(modtager ikke sms’er)

Pressetelefon