Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

I starten bliver en lille del af affaldet blandet og eftersorteret

Nogle aarhusianere vil opleve, at en del af deres sorterede affald bliver blandet sammen i skraldebilen, når det tømmes de første 1-3 gange, mens den nye affaldsordning udrulles.

Men det giver stadig god mening at sortere fra start, fastslår Kredsløb og forsikrer, at affaldet i sidste ende bliver sorteret, som kunden har gjort.

I disse dage kører skraldebiler i pendulfart, og Kredsløb arbejder på højtryk.

Efter sommerferien lød det officielle startskud i Aarhus nemlig til den nye affaldssortering i ti fraktioner, som lige nu rulles ud til aarhusianerne frem til det nye år.

I en periode frem til december udrulles den nye ordning løbende, og der vil derfor være kunder, der har fået nye beholdere og sorterer efter den nye ordning, og kunder, der endnu ikke har fået nye beholdere og dermed sorterer efter den gamle ordning.

Er man kommet i gang med at sortere efter den nye ordning, vil nogle kunder opleve, at beholderen med det genanvendelige affald i form af glas/metal i det ene rum og plast, mad- og drikkekartoner i det andet rum tømmes op i samme rum i skraldebilen, når de får tømt deres beholdere med genanvendeligt affald de første 1-3 gange.

Selvom det måske lyder skørt, forsikrer Kredsløb, at affaldet i sidste ende sorteres præcis, som det skal, og at det kun vil opleves i en kort periode.

”Aarhusianerne har generelt taget rigtig godt imod sorteringen og gør sig umage for at sortere korrekt. Derfor har jeg fuld forståelse for, at det kan virke modstridende at sortere, når to af rummene efterfølgende blandes sammen. Det drejer sig dog kun om en kort periode hvor nogle kunder, vil opleve en sammenblanding, og i de tilfælde, sørger vi for, at affaldet eftersorteres, præcis som det skal,” forsikrer Lars Banke, der er chef for genbrug i Kredsløb.

Fyldte biler og færre kørsler

Alternativet ville være, at bilerne skulle køre halvfyldte og flere gange, hvilket er dyrere. Samtidig var det målet, at kunderne skulle opleve en simpel og smidig overgang, hvor de blot skulle begynde at sortere mere, når de fik de nye beholdere.

Derfor har man valgt en midlertidig løsning, hvor bilerne fyldes op og kører færre gange, mens affaldet eftersorteres på behandlingsanlægget.

"Det afgørende er, at vi får det genanvendelige affald, som nu også inkluderer blød plast og mad- og drikkekartoner ud af restaffaldet og ned i beholderen til genanvendeligt affald. Så kan vi nemlig sortere det fra hinanden igen - det ville vi ikke kunne, hvis det var havnet i restaffald," siger Lars Banke.

I de tilfælde, hvor det genanvendelige affald eftersorteres, sker det manuelt på behandlingsanlægget, hvor der i denne periode er afsat ekstra hænder til at sikre samme sorteringskvalitet.

Beklager mangelfuld information

Da den enkelte kunde ikke skal foretage sig noget aktivt, og der er tale om en midlertidig løsning, som ikke ville gå ud over sorteringskvaliteten, har Kredsløb indledningsvist vurderet, at der kun var behov for at informere på hjemmesiden. Selskabet erkender imidlertid, at man skulle have informeret bedre og tidligere.

”Vi har ikke været gode nok til at fortælle om løsningen i tide og har ikke informeret tydeligt nok. Aarhusianerne vil gerne bidrage til en god sortering, så derfor skal vi selvfølgelig gøre vores bedste for at klæde dem godt på, så det tager vi til efterretning,” fortæller Lars Banke.

Hold fast i de gode sorteringsvaner

Da det kun er for en kort periode, at nogle kunder vil opleve en sammenblanding mellem en og tre gange, deres beholder med glas/metal i det ene rum og plast og mad- og drikkekartoner i det andet rum bliver tømt, er det vigtigt at holde fast i de gode sorteringsvaner.

Trods sammenblanding i bilen, hjælper det nemlig den videre sortering på behandlingsanlægget og sikrer et godt udgangspunkt for den videre sortering:

”Når man har fået de nye beholdere, skal man blot sortere efter den nye ordning. Jo bedre kunderne sorterer, jo bedre er udgangspunktet for efterbehandlingen også, og dermed sikrer vi en bedre sortering og gode vaner helt fra start,” slutter Lars Banke.

Kredsløb vil nu skrive direkte til alle sine kunder med information om den midlertidige sammenblanding.

Den midlertidige sammenblanding omfatter ikke mad- og restaffald og pap, papir og tekstil.

Kredsløb har oprettet et dedikeret callcenter, hvor kunderne kan kontakte med spørgsmål til den nye sortering alle hverdage kl. 8-15. Callcenteret kan kontaktes på tlf. 77 88 04 44.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon