Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Sådan kommer vi af med det overskydende affald

Skraldemændene i Aarhus knokler for at få bugt med det overskydende affald i midtbyen og hos villaejerne.

En yderligere intensiveret indsats og nye tiltag skal sammen med en guide til kunderne give flere og bedre muligheder for at komme af med overskydende affald før og efter jul.

To skraldemænd står foran skraldebil

De seneste ugers cocktail af massivt snevejr, driftsforstyrrelser og sygdom, nye ruter og ikke mindst nye sorteringsvaner, der skal tillæres af kunderne, har tilsammen givet flere situationer, hvor affaldscontainere er fyldt op for hurtigt i midtbyen og affald bliver henkastet på gaden.

Bl.a. ser vi lige nu, at for meget af affaldet fortsat ender som restaffald, og at store stykker pap forsøges bortskaffet i containere i stedet for at bestille storskrald, hvilket skaber propper i containerne.

Samtidig har de vanskelige tilkørselsforhold under snevejret givet et efterslæb hos nogle af villakunderne, så man ikke har fået tømt sine beholdere, som man plejer.

For os er hjertet i virksomheden en god og effektiv drift, hvor kunderne får tømt deres affald og behandlet det, som det skal. Derfor gør vi vores bedste for at sikre en god drift og er klar til at tilpasse, når vi møder udfordringer. Desværre oplever vi lige nu en helt ekstraordinær situation med et sammenfald af mange faktorer, der gør det vanskeligere at få bugt med affaldet, selvom transportørerne kæmper hårdt for at indhente hvor de er kommet bagud. Kunderne skal vide, at vi gør alt hvad vi kan for at indhente de manglende tømninger og forbedre situationen hurtigst muligt, men vi forventer samtidig, at vi desværre kommer et stykke ind i første kvartal 2024, før situationen er helt tilbage til normale tilstande igen,” forklarer Lars Banke, der er chef for genbrug i Kredsløb.

Alle kræfter sat ind

Fra transportørernes side er der sat ekstra tempo på tømningerne og flest mulige hænder på opgaven, og der køres ekstra ture i weekenderne for at komme i bund. For midtbyen gælder det, at Kredsløbs servicepersonale hver dag besøger alle nedgravede containere og rydder op, hvis noget er endt ved siden af containerne.

Og i lyset af at juleperioden normalt betyder ekstra meget affald, sikres der i år ekstra kapacitet i juledagene til servicepersonalet, og som noget nyt kan man nu også let komme af med sit juletræ på fra d. 24. december, hvor juletræer afhentes dagligt fra gældende lokationer.

Tømningsfrekvensen for de nedgravede containere tilpasses løbende efter behovet, og der sikres ekstra kapacitet, hvor behovet et størst. Endelig har man øget antallet af krantømninger, så der nu tømmes seks gange ugentligt frem for fem.

Nye muligheder for at komme af med affald

For villaejerne, der mangler at få tømt deres beholdere, vil skraldemændene tømme hurtigst muligt. Men for at afhjælpe kunderne i dagene indtil næste tømning, kan man ekstraordinært fra i dag komme af med sit affald på alle seks genbrugsstationer samt på REUSE. På genbrugsstationerne og REUSE kan man således aflevere alle fraktioner, i de ekstra containere, der er stillet op til formålet i perioden hen over jul og nytår.

Har du ikke mulighed for at køre på genbrugsstationen, og har du mere affald, end der kan være i beholderne på grund af manglende tømning, kan du i denne ekstraordinære periode stille en klar sæk ud til beholderen, og det vil blive taget med ved næste tømning.

Affald ved containere i midtbyen - sådan kan du hjælpe

Kredsløb appellerer til at kunderne følger seks simple råd, som vil være en stor hjælp til at forbedre situationen med henstillet affald ved nedgravede containere i midtbyen.

Vi har fuld forståelse for, at situationen er frustrerende for flere af vores kunder lige nu, og at langt de fleste gør sig umage for at bidrage til en god sortering. Lige nu kan man ved at følge nogle simple råd og også bidrage til en endnu bedre drift, så vi hurtigst muligt kan få normaliseret forholdene for alle,” forklarer Lars Banke.

1. Brug ikke store sække til restaffald - Når man forsøger at stoppe dem ned i de nedgravede affaldsbeholdere, kan der dannes en prop for oven, så beholderen virker fyldt, selvom der er masser af plads nede i den. Brug derfor en almindelig skraldepose, så undgår vi propperne.

2. Stort pap skal til storskraldsbilen. Forsøger man at stoppe det ned i de nedgravede affaldsbeholder, kan der dannes en prop for oven, så beholdere virker fuld. Så bestil storskraldbilen eller riv det i mindre stykker.

3. Kig en ekstra gang. Selvom der står skraldeposer ved siden af, kan der stadig være plads i beholderen. Der kan fx være en, som har haft travlt og ikke lige tjekket. Står der først én pose, bliver det hurtigt til flere.

4. Jo mer’ du sortér, jo bedre det bli’r. Når du sorterer mere, bliver affaldet bedre fordelt i affaldsbeholderne – og vi kan også sende meget mere til genanvendelse

5. Gå et par ekstra meter med dit affald til den næste affaldsbeholder, hvis den beholder du normalt bruger er fyldt. Så hjælper vi hinanden med at holde gaden fri for affald.

6. Som villaejer kan du bruge genbrugsstationerne i denne ekstraordinære situation til overskydende affald, hvis det er muligt for dig. Midlertidigt kan du aflevere alle 10 fraktioner på genbrugsstationerne og REUSE.

7. Brug Borgertip – hjælp os og tip hurtigt og nemt via app, eller skriv via vores hjemmeside ved manglende tømning.

Kredsløb har fuldt fokus på at få normaliseret situationen hurtigst muligt, og forventer at kunderne vil opleve en løbende forbedring i ugerne efter jul, indtil vi er helt tilbage i normal drift i løbet af første kvartal 2024.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon