Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Kredsløb lander positivt årsresultat i 2022

Trods energikrise, inflation og stigende omkostninger kan Kredsløb glæde sig over en ekstraordinær el-indtægt på godt en kvart milliard kroner i 2022.

Resultatet gør det muligt at fastholde samme lave fjernvarmepris som året før og baner vejen for væsentlige investeringer i fremtidens forsyning med grøn, konkurrencedygtig og stabil fjernvarme.

Elektrikere i ovnhallen på AffaldsCenteret i Lisbjerg

Den aarhusianske energikoncern Kredsløb kan nu sætte positivt punktum for regnskabsåret 2022 med et plus på hele 259 mio. kroner, der primært stammer fra ekstraordinært høj indtjening på salg af engrosstrøm som følge af de høje elpriser.

Årets resultat har først og fremmest gjort det muligt at fastholde samme lave fjernvarmepris for kunderne for hele 2023 og dernæst givet mulighed for at investere i fremtidens forsyning med grøn, stabil og konkurrencedygtig fjernvarme.

”Jeg er overordentlig glad for, at vi i en tid præget af stor usikkerhed har kunnet fastholde en lav fjernvarmepris til vores kunder. Reelt er der faktisk tale om et prisfald, da vi ikke har overført den høje inflation, men derimod anvendt den øgede indtjening på el til at holde fjernvarmeprisen til trods for stigende omkostninger på råvarer og materialer. Jeg er også stolt over, at vi kan fastholde en klar kurs mod Kredsløbs strategiske mål og har fået endnu bedre forudsætninger for at bidrage til den nødvendige omstilling, der gør det nemt at være grøn,” fortæller Thomas Elgaard, der er økonomidirektør i Kredsløb.

Positivt resultat trods udfordringer

Det positive resultat er opnået på trods af et udfordrende år med energikrise, generelle prisstigninger og en brand i Ørsteds træpille-silo, der leverer halvdelen af varmen til forsyningen i Aarhus.

I den forbindelse blev det aftalt med Ørsted, at Kredsløb fortsat ville betale for varmen ud fra prisen på træpiller, selvom det var nødvendigt med en midlertidig omlægning af forsyningen til kul, der er dyrere. Meromkostningen har Ørsted selv påtaget sig.

For den enkelte fjernvarmekunde betød det, at den årlige gennemsnitspris på fjernvarmen fortsat udgør 12.252 kr. for en villakunde i 2023. Renser man tallet for inflation, er der tale om et fald i prisen sammenlignet med året før.

Investeringer til forsyningen på den lange bane

For Kredsløb er det afgørende at holde fjernvarmeprisen på et lavt niveau her og nu. Samtidig er det vigtigt at sikre en fortsat udvikling i de forskellige aktiviteter, der gør fjernvarmen grønnere, forsyningen mere stabil og holder prisen på et lavt niveau på længere sigt, hvor der samtidig bidrages til de lokale og nationale klimamålsætninger, der er afgørende for hele den grønne omstilling.

”Vi arbejder hver dag for, at fjernvarmen er konkurrencedygtig, stabil og grøn og bidrager til et grønnere samfund. Det gør vi ved at investere i udviklingen af de rette teknologier og projekter, så vi fx bidrager til at reducere den lokale og nationale CO2-udledning og f.eks. ved at få mere vedvarende energi ind i fjernvarmen. Og så skal vi hele tiden sikre et bredt miks af grønne energikilder, hvor produktionen kan justeres efter behov og pris,” forklarer Thomas Elgaard.

Kredsløb er blandt andet i gang med at opføre EU’s største sammenhængende geotermiske anlæg, der forventes at levere 20 pct. af den samlede fjernvarmeforsyning med geotermisk vedvarende energi. Og selskabet er også klar til at investere i et CO2-fangstanlæg på Lisbjerg Energipark, hvis de nuværende regler og rammer bliver mere gunstige.

Omstillingen kræver handling

Det seneste år er der for alvor kommet ekstra gang i kedlerne i forsyningsbranchen.

Krigen i Ukraine har bl.a. medført et bydende behov for at få flere danskere konverteret over på fjernvarme, og på renovationssiden står man over for lanceringen af den nationale nye sortering i 10 fraktioner, ligesom de styrkede klimamål fordrer, at vi bliver hurtigere og mere effektive til at omstille vores energisystem. Den øgede aktivitet mærker Kredsløb, som derfor løbende arbejder med at få mest muligt ud af resurser og mandskab.

”Det kræver både særlige kompetencer og handling at accelerere omstillingen, og derfor har vi øget vores fokus på, hvordan vi bedst muligt optimerer processer og prioriterer vores opgaver og får mest muligt ud af de tilgængelige resurser, så vi kan komme i mål med vores vigtigste opgaver,” slutter Thomas Elgaard.

Kredsløb havde i 2022 en omsætning på 2,25 milliarder kroner.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon