Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Mere sortering får prisen for håndtering af affald til at stige i 2024

De nationale krav om mere sortering og høj inflation de seneste år betyder, at affaldsgebyret for aarhusianerne stiger i 2024.

I Aarhus er vi i fuld gang med at indføre den nye nationale affaldssortering i 10 fraktioner med tusindvis af nye affaldsbeholdere og affaldsløsninger, der frem til det nye år rulles ud til aarhusianerne.

Med den nye sortering følger både indkøb af nyt materiel til sorteringen og flere krav til hele affaldshåndteringen, der bl.a. indebærer flere tømninger, øget behov for kundeservice og et generelt øget driftsniveau med mere.

En høj inflation over de seneste år har også sat sine aftryk på indkøbet af materialer og tømningspriser.

Samlet set gør det, at affaldsgebyrerne for kunderne stiger i 2024 med 1.125 kr. for en standard villakunde og 575 kr. for en standard midtby-kunde, der er tilmeldt de offentlig nedgravede containere.

”Der er mange elementer og krav i den nye nationale affaldshåndtering, og det medfører helt naturligt øgede omkostninger på flere fronter. Siden vi budgetterede denne opgave, har vi, som alle andre, oplevet en høj inflation de seneste år som følge af den ekstraordinære situation verden befinder sig i lige nu. Det påvirker selvfølgelig vores priser og dermed også affaldsgebyrerne hos kunderne. Vi anerkender bestemt, at det ikke er ønsket at få prisstigninger, og derfor informerer vi selvfølgelig også om det i så god tid som muligt,” fortæller Lars Banke, der er chef for genbrug hos Kredsløb.

Det går dine affaldsgebyrer til

Når vi betaler affaldsgebyrer, går pengene kort sagt til, at du får tømt dine affaldsbeholdere og håndteret affaldet efterfølgende, så det sorteres som det skal.

Derudover kan du som kunde selvfølgelig benytte de øvrige gratis tilbud, såsom at få afhentet storskrald, benytte en af de seks genbrugsstationer i Aarhus Kommune og endelig de forskellige muligheder for at udveksle genbrug og byggematerialer via genbrugsstationerne og bytteboxen.

Man kan også besøge den spritnye nærgenbrugsstation i Aarhus C, hvor man både kan komme af med flere slags affald, reparere sine ting og udveksle genbrug.

Godt i gang med den nye sortering

Kredsløb har siden begyndelsen af august være i gang med udrulningen af den nye nationale sortering, hvor man startede i nord hos villakunderne.

Indtil nu er der afleveret omkring 80.000 nye beholdere hos villakunderne.

I september begyndte implementeringen i midtbyen, og inden året er omme, forventes den nye sortering at være implementeret hos stort set alle kunder.

Kredsløb kan allerede nu konstatere, at aarhusianerne i høj grad har dedikeret sig til at bidrage til en god sortering:

”Allerede inden sorteringen gik i gang, mærkede vi tydeligt, at aarhusianerne gerne vil gøre deres for en god sortering. Der har været mange gode spørgsmål og masser af deltagelse på vores intro-events, og allerede nu kan vi helt konkret se på kvaliteten af det affald vi får ind, at det generelt er rigtig godt sorteret. Det er virkelig godt gået!” understreger Lars Banke.

En række af Folketingets partier besluttede i 2020, at alle danskere skal sortere i 10 affaldsfraktioner hjemme ved husstandene.

Kredsløb arbejder via affaldssorteringen ind i EU-målsætningen om at bidrage til 55 pct. genanvendelse af resurserne fra husholdningsaffaldet i 2030.

Prisstigningen på affaldsgebyret er forbeholdt byrådets endelige godkendelse.

Fakta om affaldspriser 2024

  • For en villakunde med en standardløsning (3 beholdere á 240 liter) forventes affaldsprisen i 2024 at stige med 1.125 kr.
  • For en standard kunde i midtbyen, som bruger de offentligt nedgravede affaldsbeholdere, forventes affaldsprisen at stige med 575 kr.
  • De nye priser skal godkendes af Kredsløbs bestyrelse og byrådet i Aarhus Kommune, før de er endeligt gældende. 

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon