Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Nu kommer fjernkøling til Sydhavnen

Mens mange nyder påsken, er Kredsløb trukket i arbejdstøjet for at etablere første strækning af det fjernkølenet, der skal levere køling til kontorbygninger, hoteller og butikker og kvittere med overskudsvarme til fjernvarmenettet.

I første omgang etableres en halv kilometer rør i Sydhavnen, der forbindes med Aarhusværket.

Trafik til og fra Europaplads omdirigeres derfor fra om aftenen 5. april til om morgenen 8. april.

Blot få uger efter meldingen om, at de første kunder har valgt at få etableret fjernkøling som et effektivt og pladsbesparende alternativ til eget køleanlæg, er man nu trukket i arbejdstøjet hos Kredsløb.

Således starter etableringen af det kommende fjernkølenet, der udover at levere køling til erhverv, kontor og hoteller i Aarhus, skal bidrage med overskudsvarme til fjernvarmenettet og dermed gøre fjernvarmen grønnere.

”Det var stort og nytænkende, da man for snart 100 år siden etablerede de første rør til det, der i dag udgør fjernvarmenettet. Nu starter vi et nyt kapitel med at etablere et fjernkølenet, så erhvervsbygninger, kontorer og hoteller kan få kølet deres bygninger på næsten samme måde, som man kender fra fjernvarme. Dermed undgår man at skulle bruge plads og resurser på egne køleanlæg, og vi kan samtidig udnytte den overskudsvarme, der dannes med køling, tilbage i fjernvarmen,” fortæller Bjarne Munk Jensen, der er adm. direktør hos Kredsløb.

Etablering i påsken

Arbejdet omfatter nedgravning af 500 meter fjernkølerør, og der etableres stikledning til kunderne ved Europaplads, ligesom belægning brydes op og reetableres.

For at tage mest muligt hensyn foregår anlægsarbejdet omkring helligdagene i påsken, hvor der forventes væsentlig mindre trængsel og trafik i området. Arbejdet starter onsdag 5. april om aftenen og forventes afsluttet 8. april om morgenen.

Selvom det er et omfattende og tungt arbejde, der skal gå hurtigt, vil man ifølge projektleder Lasse Kjelgaard Jensen tage de fornødne hensyn i etableringsperioden.

”Det er et stort arbejde at etablere fjernkølerør i den størrelse, som vi skal have afsluttet inden for relativt kort tid. Derfor vil man kunne høre, at der arbejdes med maskiner, og der kører tung trafik til og fra pladsen. Dog vil vi gøre, hvad vi kan for at mindske generne og tage de fornødne hensyn ved f.eks. at udføre det mest lydte arbejde i dagtimerne. Vi håber, at man vil bære over med os i den korte periode, vi har til rådighed,” fortæller han.

Etableringsarbejdet er desuden koordineret med et nedtagningsarbejde af en kran i området for at undgå, at der skal afspærres flere gange.

Omdirigering af trafikken ved Europaplads

Mens etableringsarbejdet står på, er Europaplads lukket for bilister fra onsdag aften 5. april til lørdag morgen 8. april. Der vil være behørig skiltning i området.

Cyklister og fodgængere kan passere. Det anbefales, at bilister i stedet kører via Ringgaden.

Efter 8. april og de følgende fire uger frem til 1. maj vil der desuden være lukket for bilister på Europaplads mod DOKK1, mens cyklister og fodgængere også her kan passere.

Bilister kan i mellemtiden benytte Jægergårdsgade og tungere trafik kan køre via Sumatravej og Marselis Boulevard.

Etableringsarbejdet på Sydhavnen er det første anlægsarbejde på det samlede fjernkølenet, der med tiden skal kunne forsyne større dele af Aarhus.

Pressekontakt

For spørgsmål om det konkrete gravearbejde kontakt:

Lasse Kjelgaard Jensen
Tlf. 41 85 59 87
jlk@kredslob.dk 

Om gravearbejdet

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon