Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Aarhusianerne gør sig umage for at sortere korrekt

Kredsløb kan gøre foreløbig status efter at have arbejdet intensivt siden starten af august med at implementere og klæde aarhusianerne på til den nye affaldssortering – og tendensen er klar:

Aarhusianerne sorterer deres affald og gør sig umage for at bidrage.

Det viser de første opgørelser, før sorteringen officielt er implementeret hos alle kunder.

Selvom det var lidt af en omvæltning at gå fra at sortere seks typer affald til nu at sortere i ti, viser de første opgørelser fra Kredsløb, at aarhusianerne foreløbigt har taget rigtig godt imod den nye sorteringsordning.

Således melder de første data om et fald i mængden af restaffald på mere end 20 pct., mens madaffaldsmængden nu er oppe på over 250 ton om ugen, og man kan generelt se på det affald, der kommer ind, at det bliver sorteret i henhold til ordningen.

Selvom vi endnu kun har spæde data, og de sidste aarhusianere er ved at komme på ordningen, kan vi allerede nu se, at mange aarhusianere generelt har taget de gode vaner til sig og sorterer deres affald godt hjemme i husholdningen. Selvfølgelig er det stadig nye vaner, der skal tillægges, og derfor kan vi stadig rykke os, men alt i alt en flot start. Derudover har vi løbende fået rigtig mange gode spørgsmål, der viser, at aarhusianerne ikke bare har sat sig ind i det overfladisk, men gør sig umage for at sortere korrekt", fortæller Lars Banke, der er chef for genbrug i Aarhus.

Siden sorteringen tog sin begyndelse i august, har Kredsløb dedikeret et call-center til at håndtere den store interesse for sorteringen. Hver uge får kundeservice i udrulningsperioden omkring 2500-3000 henvendelser fra kunderne med spørgsmål om udrulningen og den nye sortering. Heraf er ca. 10-15 pct. specifikke spørgsmål om, hvor de forskellige affaldstyper skal hen.

Forbrug mere synligt

Selvom vi sorterer lidt mere end før, er det stadig den samme mængde affald, der som udgangspunkt er gjort plads til i de nye beholdere. Dog oplever Kredsløb som noget nyt, at flere kunder er overraskede over, hvor meget affald man producerer af de forskellige fraktioner, hvor det nu fx er tydeligt, hvor mange drikkekartoner man forbruger i den enkelte husstand.

Med den nye sortering får vi jo alle syn for sagen og kan med al tydelighed se, hvor vores forbrug ligger. Det kan jo både give stof til eftertanke, og på sigt måske endda påvirke hvordan, og hvor meget vi forbruger,” forklarer Lars Banke.

Udrulning godt på vej

Selvom der har været detaljer, der skulle justeres undervejs, har den overordnede udrulning af affaldsløsningerne foregået som planlagt. I skrivende stund er fx samtlige af de 190.000 to- og 4-hjulede beholdere rullet ud til aarhusianerne og samtlige af byens 900 nedgravede offentlige beholdere er udskiftet, og godt 1400 affaldskuber implementeret, hvilket svarer til 68 pct. De sidste kuber forventes skiftet i første kvartal af 2024.

Det er en kæmpe logistikopgave, og mange planer der skal spille sammen, når man udruller ny affaldssortering i en storby, og derfor har vi selvfølgelig også forventet at skulle justere på nogle ting, ligesom vi er blevet klogere med erfaringen på nogle andre områder. Men når vi ser på udrulningen fra et overordnet perspektiv, er det gået efter planen, og derfor er jeg både stolt og taknemmelig over den store indsats, som rigtig mange medarbejdere har lagt det seneste lange stykke tid,” forklarer Lars Banke.

Tæt kundekontakt og medarbejdere på skolebænken

Kredsløb har foruden den løbende kundekontakt udsendt diverse informationsmateriale ud til kunderne både før og under sorteringen og har været til stede på forskellige events og festivals, haft stande rundt omkring i byen, ligesom man har haft både viceværter og sågar samtlige medarbejdere på kursus i sortering.

Som en del af startpakken har man bl.a. uddelt poser til kunderne for at sikre en nem opstart med det nye system. Poserne er testet for at sikre en holdbarhed og kvalitet, og svarer i tykkelse til dem, man kender fra poserne fra det lokale supermarked. Herefter har kunderne selv kunne vælge de poser, som passer til deres egen løsning i hjemmet.

Udrulning næsten færdig inden 2024

Inden vi kan skrive 2024 på kalenderen, forventes det, at stort set alle kunder er implementeret i den nye ordning med undtagelse af få boligforeninger og fællesbebyggelser.

I det nye år vil tømningsfrekvenserne for offentligt nedgravede containere blive tilpasset løbende baseret på den erfaring, der opsamles, ligesom der fx kommer en ny løsning for aflevering af farligt affald for flerfamilieboliger.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon