Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Aarhusianerne smed mindre i skraldespanden sidste år

Skraldespanden blev knap så fyldt i 2022 sammenlignet med året før. Corona-farvel og mindre hjemmearbejde har skabt mindre affald.

Det viser en ny opgørelse fra Kredsløb over mængden af indsamlet restaffald i Aarhus sidste år.

9.143 ton.

Så meget restaffald smed aarhusianerne i skraldespanden derhjemme sidste år. Det viser en ny undersøgelse over de samlede mængder restaffald i Aarhus i 2022.

Det svarer til, at hver husstand producerede ca. 390,5 kg affald.

Sammenlignet med året før er mængden af restaffald dog faldet med ca. 3458 ton. Ifølge Søren Thingbak, der er chef for indsamling i Kredsløb, er et farvel til corona-pandemien og hjemmearbejde den primære forklaring på faldet.

”Vi oplever en mindre nedgang i mængden af restaffald, når vi sammenligner med de to år før. Da var der generelt mere hjemmearbejde, og derfor blev der produceret mere affald. Desuden toppede forbruget i husholdningerne i corona-tiden, hvor vi nu oplever en let opbremsning. Mængden af affald er dog stadig høj, når vi sammenligner med perioden før corona,” siger han.

Energiudnyttes til fulde

Beholderen til restaffald bliver tømt hver 14. dag, og restaffaldet bliver transporteret til Kredsløb Energipark Lisbjerg, hvor det bliver brændt, og energien herfra bliver brugt til el og fjernvarme.

Her indgår affaldet som en del af det samlede energimiks, og restaffaldet er en effektiv og billig energikilde.

Normalt passer mængden af affald fra aarhusianerne med behovet. Men når der lige nu bliver afleveret mindre restaffald, betyder det, at Kredsløb også kigger på mulighederne for at byde på affald fra andre steder i nærområdet, der ikke har samme muligheder for at energiudnytte. På den måde udnyttes den fulde kapacitet, og man får mest muligt ud af affaldet.

Derfor skal man sortere

Selvom restaffaldet bliver brugt til opvarmning, er det fortsat vigtigt, at man sorterer det øvrige affald hjemmefra. Der er nemlig masser af værdifulde materialer, som kan genanvendes flere gange, inden det bliver energiudnyttet.

”I Danmark er det bestemt, at vi hver især skal sortere vores affald derhjemme. Dermed har vi alle en vigtig rolle i at hjælpe med at sikre, at vi får genanvendt mere, og det kan vi gøre ved at sortere korrekt. Faktisk kan nogle plasttyper genanvendes op mod otte gange, hvis de sorteres korrekt, og der findes mange andre værdifulde materialer som f.eks. metal, porcelæn og glas i vores affald, der kan genanvendes, så vi undgår unødvendig produktion og tæring på klodens resurser,” forklarer Søren Thingbak.

Farligt at smide i skraldespanden

Derudover er der visse ting, der slet ikke skal smides i skraldespanden derhjemme. Det gælder særligt gasflasker, andre beholdere under tryk, elektronik og batterier, der i værste fald kan eksplodere i skraldebilen, bryde i brand eller sætte forbrændingsovnene ud af drift.

I stedet skal disse ting afleveres på genbrugsstationen som farligt affald.

Udover afhentning af affald har Kredsløb seks genbrugsstationer i Aarhus, hvor man f.eks. kan aflevere farligt affald, eller du kan gå på genbrugsjagt på REUSE i Sydhavnen eller genbrugsstationen i Lisbjerg.

Pressekontakt

Skriv til os

Pressetelefon: 77 88 05 23
(kun opkald)

Pressetelefon