Hvad vil du gerne
søge frem?

Strategi 2021-2025

Vi gør det nemt at være grøn.

Sådan lyder hovedbudskabet i Kredsløbs strategi.

Kredsløb vil gøre det nemt for kunder og samarbejdspartnere at bidrage til den grønne omstilling.

Far og søn leger i skoven
Kerneopgaven

Vi gør det nemt at være grøn

For Kredsløb er kerneopgaven at sikre grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi.

Vi vil gøre det nemt for vores kunder at være aktive i den grønne omstilling af samfundet. Det gør vi med afsæt i vores kerneopgave.

Vi vil udvikle vores eksisterende ydelser inden for ressourcehåndtering og energi i en mere grøn og konkurrencedygtig retning.

Den grønne omstilling

Samspillet med kunderne er en vigtig driver i den grønne omstilling. Vores succes afhænger helt eller delvist af kundernes valg og adfærd.

Vi agerer på markeder, der spænder fra rent monopol til fuld konkurrence.

Her er kunderne de privatpersoner, offentlige og private virksomheder, der direkte eller indirekte bruger Kredsløbs service og  ydelser.

Vores relationer til kunderne er et gennemgående perspektiv i strategien.

Vores kunder - vores succes

Men kunderne alene driver ikke den grønne omstilling. Der er brug for helt nye helhedsorienterede, innovative og omkostningseffektive løsninger.

Vi vil derfor søge nye samarbejder. Både på tværs af organisatoriske skel og på tværs af traditionelle måder at løse opgaverne på.

Det bliver et nyt Kredsløb, hvor nye samarbejder skaber ny værdi. For begge parter i relationen og for vores eksisterende ydelser.

Nye samarbejdspartnere

Vores fokus frem mod 2025

Strategien ser frem mod 2025 - men også endnu længere. Frem mod 2025 skal vi træffe beslutninger med store konsekvenser mange år frem i tiden.

Vi har fire fokusområder frem mod 2025.

Kerneforretningen:

1. Cirkulær ressourcehåndtering

2. Grøn varme og energi

Udvikling og positionering:

3. Konkurrencedygtighed - pris og service

4. Forretningsudvikling

De fire fokusområder hænger sammen. Vi skal realisere grønne mål og fortsat have konkurrencedygtige priser. Og vores ønske om at være konkurrencedygtige må ikke stå i vejen for vores grønne udvikling.

Forretningsudvikling er et middel på vejen mod mere helhedsorienterede, innovative og omkostningseffektive løsninger. Vi har særligt fokus på dette, fordi vi ønsker at udforske og udnytte de rammer og muligheder, vi har fået som selskab.

Dyk ned i vores fokusområder

Cirkulær håndtering af ressourcer
Konkurrencedygtig pris og service
Grøn varme og energi

Kredsløb er klimaneutral i 2030
- med potentiale for at blive klimanegativ.

Læs mere
Udvikling af forretningen