Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Whistleblowerordning for Kredsløb

Med denne ordning kan du indberette, hvis du oplever eller har mistanke om, at Kredsløb, medarbejdere eller bestyrelse laver alvorlige brud på reglerne.

Person taster på bærbar computer.

Hvad kan du indberette?

Godt at vide

Du kan whistleblowe om alvorlige overtrædelser eller mistanke om alvorlige brud på regler:

 • som har betydning for organisationen som helhed eller
 • som har afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred

Du kan indberette:

 • Alvorlig økonomisk kriminalitet (f.eks. bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende)
 • Konkurrenceret – karteller
 • Miljøforurening
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Alvorlige forhold mod en medarbejder, herunder vold og seksuelle overgreb

Du kan ikke indberette:

 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Mobning
 • Overtrædelse af interne retningslinjer
 • Overtrædelse af retningslinjer om f.eks. påklædning, rygning, alkohol, internet m.v.

Hvem kan whistleblowe?

Alle, der har haft en relation til Kredsløb kan indberette i whistleblowerordningen.

Det gælder bl.a. kunder, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører, underleverandører, medarbejdere, tidligere medarbejdere, frivillige og praktikanter.

Du kan benytte whistleblowerordningen, uanset om du er dansk statsborger eller ej.

Sikkert og anonymt

Whistleblowerordningen varetages af advokatfirmaet Kromann Reumert (som er databehandler), og din anmeldelse bliver sendt sikkert via et system fra EQS Group A/S (som er underdatabehandler). 

Din anmeldelse er som udgangspunkt anonym.

Hvis du uploader dokumenter, bliver al metadata, der kan afsløre din identitet, fjernet. 

Har du brug for at kommunikere anonymt med Kromann Reumert og/eller Kredsløb om anmeldelsen, er det muligt at oprette en anonym og sikker e-mail til formålet, når du laver din anmeldelse.

Vil du anmelde et alvorligt brud på reglerne?

Her kan du sikkert og anonymt indberette regelbrud eller mistanke om alvorlige overtrædelser.