Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Få fjernvarme nemt og billigt

Hvis din fjernvarmeunit er slidt op, koster en ny op til 20.000 kr. Slip for udgiften med Fjernvarme Plus.

For kun 199 kr./md. lejer du en ny fjernvarmeunit af Kredsløb.

Installation og service er med i prisen.

Du skal bare læne dig tilbage og nyde den stabile og effektive varme.

Er du klar til stabil og billig varme?

Udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at høre mere om Fjernvarme Plus. Så ringer vi dig op med mere information - det er naturligvis helt uforpligtende.

For at få Fjernvarme Plus skal du:

 • Bo i et område, hvor Kredsløb tilbyder fjernvarme
 • Bo i villa eller rækkehus, som du selv ejer
 • Have plads til fjernvarmeenheden (højde: 73 cm, bredde: 55 cm, dybde: 35 cm)

Ja tak, jeg vil gerne ringes op og høre mere

Adressen skal være inden for Kredsløbs forsyningsområde.

Vil du have nyt om Fjernvarme Plus på mail?

Du kan tilmelde dig Kredsløbs mail om Fjernvarme Plus og få nyttig viden direkte i din indbakke. Du kan altid afmelde dig igen.

Klik her for at få mere info på mail

For kun 199 kr. om måneden får du:

Effektiv fjernvarmeunit

Fjernvarme Plus er en billig måde at få en ny fjernvarmeunit. Du slipper for at betale op til 20.000 kr. for en ny varmeunit.

I stedet lejer du en fjernvarmeunit af Kredsløb for kun 199 kr. om måneden.

Installationen er naturligvis med i prisen.

Service og reparation

Vi fjernovervåger din unit for at sikre optimal drift.

Bliver der behov for service, reparation eller vedligehold, er det med i dit abonnement. 

Du kan også ringe til vores Fjernvarme Plus-eksperter, som kan rådgive dig over telefonen. 

Stabil varme til god pris

Fjernvarme er stabil og effektiv måde at opvarme dit hus på - og samtidig en af de billigste. 

Desuden kan fjernvarme gøre din bolig mere værd. Dels fordi fjernvarme kan give din bolig et bedre energimærke, dels fordi fjernvarme ofte gør boligen mere attraktiv.

Spørgsmål og svar om Fjernvarme Plus

Pris og abonnement
Installation
Service og vedligehold
Andre spørgsmål

Hvad er Fjernvarme Plus?

Hvad er Fjernvarme Plus?

Med Fjernvarme Plus installerer Kredsløb en fjernvarmeunit i din bolig og står for al service og vedligehold mod betaling af et månedligt serviceabonnement på 199 kr.

Kan jeg få Fjernvarme Plus?

Kan jeg få Fjernvarme Plus?

For at få Fjernvarme Plus skal du:

 • Bo i et område, hvor Kredsløb tilbyder fjernvarme
 • Bo i villa eller rækkehus, som du selv ejer
 • Have plads til fjernvarmeenheden (højde: 73 cm, bredde: 55 cm, dybde: 35 cm)

Fjernvarme Plus er indtil videre et tilbud til enfamilieshuse og rækkehuse. Vi arbejder på også at kunne tilbyde løsningen til andre boliger. 

Du skal være ejer af den bygning, som fjernvarmeunitten skal installeres i.

Din bolig skal ligge i Kredsløbs forsyningsområde.

Vi tilbyder et direkte anlæg, hvilket betyder, at det er fjernvarmevand, der løber i dine installationer med et tryk på op til 8 bar. Vær opmærksom på det, hvis du i dag har et indirekte fjernvarmeanlæg.

Hvad er med i abonnementet?

Hvad er med i abonnementet?

Kredsløb sørger for al service og vedligehold af fjernvarmeunitten.

Fjernvarmeunitten kan efter tilkoblingen tilgås og fjernindstilles via en portal, hvor Fjernvarme Plus' eksperter sidder klar alle hverdage kl. 8-15. 

Serviceordningen er en del af dit Fjernvarme Plus-abonnement. Det betyder, at din fjernvarmeunit bliver serviceret regelmæssigt af Kredsløb – første gang efter 2 år, derefter hver 4. år. 

Ved nedbrud og akutte udfald forårsaget af fjernvarmeunitten kan du kontakte vagtordningen, som kører ud alle årets dage kl. 7-19.

Bemærk:

 • Kørsel uden for udkaldstid koster 1.500 kr. i vagtudkald
 • Forgæves kørsel pålægges et gebyr

Hvornår begynder mit abonnement?

Hvornår begynder mit abonnement?

Abonnementet træder i kraft den dag, du får installeret en fjernvarmeunit.

Betalingen bliver opkrævet sammen med din varmeregning. 

Kan prisen på mit abonnement stige?

Kan prisen på mit abonnement stige?

Prisen på Fjernvarme Plus er fastsat ud fra de samlede udgifter ved ordningen. 

Hvis omkostningerne (til materialer og lignende) stiger eller falder, kan prisen blive reguleret.

Prisreguleringen kan ske årligt pr. 1. januar, og du vil få besked 3 måneder i forvejen.

Kan jeg opsige mit abonnement?

Kan jeg opsige mit abonnement?

Du kan opsige dit Fjernvarme Plus-abonnement efter de første fem måneder med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Ved afmelding af Fjernvarme Plus skal der betales 5.500 kr.

Kredsløb kan opsige aftalen efter fem år med tre måneders varsel til udgangen af måned. Skulle dette ske, har du som kunde mulighed for at købe fjernvarmeenheden til en vurderet restværdi. 

Tilbagelevering af anlæg

Hvis abonnementsaftalen bliver opsagt eller ophævet, står Kredsløb for at afinstallere fjernvarmeunitten. 

Hvis du sælger din ejendom

Hvis du sælger din ejendom, skal du enten:

 • opsige aftalen eller
 • overdrage abonnementsaftalen efter aftale med den nye ejer

Hvis betaling mangler

Hvis du ikke overholder abonnementsaftalens vilkår om betaling og forpligtelser eller i øvrigt misligholder aftalen, kan Kredsløb ophæve abonnementsaftalen.

Hvad koster det at skifte fra olie eller gas til Fjernvarme Plus?

Hvad koster det at skifte fra olie eller gas til Fjernvarme Plus?

Hvis du ikke har fjernvarme i dag og skal fjernet et olie- eller gasfyr, kan Kredsløb gøre det for dig i forbindelse med, at du får Fjernvarme Plus. 

Det koster et engangsbeløb på 7.000 kr. 

Så tager vi dit nuværende fyr ned og bortskaffer det forsvarligt. 

Kan der være ekstra omkostninger ved Fjernvarme Plus?

Kan der være ekstra omkostninger ved Fjernvarme Plus?

Vi dækker omkostningerne til rørføring i huset mellem dine hovedhaner og fjernvarmeunitten. Dog kun op til 3 meter.

Dertil kommer en rørlængde på op til 2 meter fra fjernvarmeenhedens afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation.

Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bæringer og med maksimalt 2 stk. 90 graders retningsskift.

I forbindelse med installationen af fjernvarmeunitten kan der være VVS-arbejde, der ikke er inkluderet i det månedlige abonnement. 

Blandt de ting, der ikke er inkluderet, er: 

 • Montage af cirkulationssæt til cirkulation på det varme vand, hvis der er behov for det.
 • Rørarbejde i forbindelse med installationen af varmeenheden på over 5 meter. 
 • Eventuelle omkostninger i forbindelse med trykprøvning. 
 • Rens af filtre eller lignende (evt. snavs i rør kan flytte sig, når man tager trykket af og på i forbindelse med udskiftning).

Prisen for det VVS-arbejde, der ikke er inkluderet i abonnementet, aftales og afregnes direkte med det VVS-firma, der sætter fjernvarmeunitten op.

Hvilken varmeunit får jeg med Fjernvarme Plus?

Hvilken varmeunit får jeg med Fjernvarme Plus?

Med Fjernvarme Plus får du AKVA LUX II Se med vejrkompensering - en fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte fjernvarme fra Redan. 

Fjernvarmeunitten dækker varmebehovet for varmt vand og varme til enfamilieboliger op til 250 m2 og med et effektforbrug på max 15 kW.

Herunder kan du se varmeunitten, når den er lukket og åben. 

Illustration af Fjernvarme Plus enhed

Hvad er med i installationen?

Hvad er med i installationen?

Kredsløb installerer en ny fjernvarmeunit i din bolig, som erstatter din gamle unit og bliver tilsluttet dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Vi tager selvfølgelig din gamle unit med.

Hvad skal jeg selv sørge for?

Hvad skal jeg selv sørge for?

Før installation
Du skal sørge for, at der er strøm (230 V) i nærheden af det sted, fjernvarmeunitten skal placeres.

Desuden skal du sikre, at der er plads til en fjernvarmeunit (højde, 73 cm, bredde: 55 cm, dybde: 35 cm) og ryddeligt til VVS’eren.

Efter installation
Når fjernvarmeunitten bliver sat op, får du udleveret de instrukser, der gælder for unitten, så du ved, hvordan du tjekker unitten, og hvornår du skal anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader.

Du skal give vores medarbejdere og samarbejdspartnere adgang til unitten efter aftale eller ved forevisning af legitimation i forbindelse med drift og vedligeholdelse.

Udskiftning af en fjernvarmeunit kan medføre, at snavs i dine installationer flytter sig og skaber problemer andre steder. Her skal der muligvis renses et filter eller et blandingsbatteri. 

Hvor bliver rør og fjernvarmeunit placeret?

Hvor bliver rør og fjernvarmeunit placeret?

Den nye fjernvarmeunit placeres samme sted som den gamle unit.

Vi erstatter op til 3 meter rør fra stikledningen til den nye fjernvarmeunit samt 2 meter fra den nye fjernvarmeunit til dit centralvarmeanlæg.

Her skal du være opmærksom på, at der skal være plads til den nye unit, som måler 75 x 55 x 35 cm.

Kan jeg have særlige ønsker til placering?

Kan jeg have særlige ønsker til placering?

Har du særlige ønsker til placering af fjernvarmeunitten, som ikke er med i en standardinstallation, kan VVS’eren, der kommer ud for at opsætte fjernvarmeunitten, beregne, hvad den alternative placering vil koste i egenbetaling.

Vil du have udført andre ekstraopgaver, er dette ikke en del af standardinstallationen, og du skal selv indhente tilbud på opgaverne og betale for dem.

Se eksempler på ekstraarbejde under "Hvilket ekstraarbejde kan koste ekstra?"

Hvordan foregår installationen?

Hvordan foregår installationen?

Vi afmonterer den gamle unit, varmtvandsbeholderen og de rør, som ikke længere skal anvendes, og kører det væk.

Kredsløb sætter den nye fjernvarmeunit op og slutter den til dine eksisterende centralvarme- og varmtvandsrør.

Har anlægget cirkulationspumpe til det varme vand, som er i drift og funktionsdygtig, bliver den genbrugt. Men hvis der skal indbygges et cirkulationssæt i den nye fjernvarmeunit, bliver det afregnet særskilt.

Fjernvarmeunitten bliver tilsluttet den eksisterende lovlige elforsyning højst 1,5 m fra anlægget.

Kredsløb monterer en udeføler til temperaturmåling og eventuelt en antenne, så vi kan fjernaflæse varmeforbruget.

Hvilket ekstraarbejde kan koste ekstra?

Hvilket ekstraarbejde kan koste ekstra?

Der kan være særlige forhold hjemme hos dig, eller du kan have særlige ønsker, som betyder, at der er ekstraarbejde, som ikke er inkluderet i standardinstallationen.

Blandt andet kan følgende ekstraarbejde komme på tale:

 • Indbygning og tilslutning af cirkulationssæt i fjernvarmeunit
 • Rørarbejde udover de inkluderede 5 meter
 • Eventuelle omkostninger i forbindelse med trykprøvning, såfremt du i dag har et indirekte anlæg
 • Rens af filtre eller lignende
 • Udbedring af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relæ og fremføring af elforsyning til udtag højst 1,5 meter fra tilslutningsanlægget
 • Indvendigt flisearbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt reetablering af andre overflader og anden belægning samt indvendigt malerarbejder.
 • Nye radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer, du ønsker i forbindelse med installation af ny fjernvarmeunit.
 • Anden placering af tilslutningsanlæg end der, hvor det gamle anlæg var.

Får du brug for at få lavet nogle af disse ekstraarbejder, kan du få et tilbud fra den VVS-installatør, der laver standardinstallationen for Kredsløb.

Du kan også bede et andet firma om at lave ekstraarbejdet.

Uanset hvem du vælger, betaler du selv for ekstraarbejdet.

Service og vedligehold

Service og vedligehold

Du bliver automatisk en del af Fjernvarme Plus' Serviceordning, hvor du får regelmæssige hoved- og serviceeftersyn af din fjernvarmeunit.

Samtidig er din varmeunit fjernovervåget, så vi hele tiden kan sikre optimal drift.

Alt dette er med i din månedlige betaling på 199 kr. for Fjernvarme Plus. 

Gratis rådgivning på telefonen

Mandag til fredag kl. 8-15 kan du desuden ringe til vores Fjernvarme Plus-eksperter, som kan rådgive dig over telefonen. 

I forbindelse med Fjernvarme Plus har vi faste samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere får dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre deres arbejde.

Akut udfald eller problemer?

Skulle der opstå fejl på din unit imellem vores servicebesøg, skal du bare kontakte os. 

Mangler du varme eller varmt vand, hvor varmeunitten er årsagen, kører vi ud alle dage fra kl. 7 til 19 - året rundt. 

Bemærk:

 • Kørsel uden for udkaldstid koster 1.500 kr. i vagtudkald
 • Forgæves kørsel pålægges et gebyr

Driftsforstyrrelser eller fejl på anlægget

Driftsforstyrrelser eller fejl på anlægget

Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller skader på din fjernvarmeunit, skal du kontakte os med det samme.

Driftsforstyrrelser eller andet som skyldes fejl mv. relateret til el-systemet er ikke omfattet af Fjernvarme Plus. 

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8-15.

Indenfor vores åbningstid

Du kan kontakte os direkte på tlf. 77 88 10 10. Hvis vi ikke kan hjælpe dig over telefonen, kommer vi selvfølgelig hjem til dig. 

Udenfor vores åbningstid

Du kan kontakte vores vagtordning på tlf. 77 88 10 10, hvis der opstår akutte driftsforstyrrelser, og der er behov for udbedring af skader, f.eks. pludselig opstået utæthed.

Vores vagt vurderer om fejlsøgning og udbedring kan vente til vores ordinære åbningstid, eller om det skal håndteres med det samme.

Hvor hurtigt kommer I ud til akut service?

Hvor hurtigt kommer I ud til akut service?

Du kan forvente, at servicevagten kommer ud inden for 2 timer.

Ved forsyningsproblemer på grund af nedbrud kan der være yderligere ventetid.

Kan jeg have gulvvarme og Fjernvarme Plus?

Kan jeg have gulvvarme og Fjernvarme Plus?

Ja, gulvvarme godt kobles til Fjernvarme Plus-enheden.

Kontakt os for at høre mere.

Hvad sker der, når varmeunitten er slidt op?

Hvad sker der, når varmeunitten er slidt op?

Når varmeunitten ikke længere præsterer, som den skal, og problemet ikke kan løses ved at udskifte komponenter, så bliver installationen udskiftet til en ny. 

Det er en en del af din abonnementsaftale og koster ikke ekstra. 

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter?

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter?

Hvis du sælger din ejendom, skal du enten:

 • opsige aftalen eller
 • overdrage abonnementsaftalen efter aftale med den nye ejer

Vil du opsige aftalen, skal det ske med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Du er velkommen til at kontakte os på plus@kredslob.dk eller tlf. 77 88 10 10, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med flytning.

Kan jeg få Fjernvarme Plus, når jeg bygger nyt?

Kan jeg få Fjernvarme Plus, når jeg bygger nyt?

Når du bygger nyt, så vil din varmeinstallation (radiator eller gulvvarme) og fjernvarmeunit ofte indgå som en del af den samlede entreprise. 

Vil du hellere have Fjernvarme Plus, skal du selv sørge for installationen i din bolig.

Husk samtidig at bede om en entreprise og et tilbud uden fjernvarmeunit.

Med Fjernvarme Plus lejer du nemlig  en fjernvarmeunit af Kredsløb , og vi sørger for at vedligeholde den. 

Kan jeg få Fjernvarme Plus, hvis jeg vil skifte fra elvarme?

Kan jeg få Fjernvarme Plus, hvis jeg vil skifte fra elvarme?

Når du skifter til fjernvarme fra elvarme, skal du have sat et vandbårent anlæg, op, f.eks. radiator eller gulvvarme.

Det har VVS-installatøren helt styr på, og det er faktisk nemmere, end du tror. F.eks. med gulvpaneler, som rørene kan gemmes bag

Ofte vil tilbuddet på en ny varmeinstallation (radiator eller gulvvarme) også omfatte en fjernvarmeunit. 

Vil du hellere have Fjernvarme Plus, skal du bede om en entreprise og et tilbud uden fjernvarmeunit.

Med Fjernvarme Plus lejer du nemlig unitten hos os, og vi sørger for at vedligeholde den. 

Hvad er forskellen på en varmeveksler og en varmeunit?

Hvad er forskellen på en varmeveksler og en varmeunit?

Varmeveksleren bruges til at overføre varme fra fjernvarmevandet til det kolde brugsvand fra vandværket, så du kan få varmt vand ud af dine haner.

I stedet for en varmeveksler kan man have en elektrisk vandvarmer derhjemme, eller en varmtvandsbeholder. De har alle samme funktion.

Varmeveksleren er en del af varmeunitten

En fjernvarmeunit består bl.a. af en varmeveksler, så du kan få varmt vand i hanen.

Men den fjernvarmeunit, du får med Fjernvarme Plus, indeholder også andre dele:

ECL - vejrkompensering

Unitten er udstyret med noget elektronik (ECL-310), der regulerer, hvor varmt vandet, der sendes ud i dine varmeinstallationer, skal være.

Det kaldes også vejrkompensering. En føler måler temperaturen udenfor og hæver eller sænker temperaturen på det vand, der sendes ud i husets installationer.

Blandesløjfe - shunt

Man får den rette temperatur på vandet ved at blande varmt fjernvarmevand med vand, der allerede har været rundt i husets installationer en gang og er afkølet til en vis grad.

Det er en blandesløjfe eller en shunt, der sørger for at blande vandet i den rette temperatur. 

Dit varmeforbrug

Du skal naturligvis betale for den varme du bruger - præcis som du plejer. Du betaler: 

 • Fast årligt abonnementsbidrag 
 • Effektbidrag - afhænger af din boligs størrelse 
 • Forbrug - afhænger af hvor meget varme og varmt vand du bruger

Har du andre spørgsmål?

Du kan ringe til os på 77 88 10 10 - tast 1

Vi sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe med din bestilling mandag-fredag kl. 8-15

Ring til os

Har du spørgsmål, kan du kan sende dem til os døgnet rundt på plus@kredslob.dk

Skriv til os