Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Fjernvarmerør på din grund

Skal du grave på din grund?

Her kan du finde information om fjernvarmerørene på din grund, også det vi kalder en stikledning.

Find din stikledning - fjernvarmerør på din grund

Her kan du få oplysninger om stikledningen på din grund. Du får et oversigtskort og kan se ledningens placering. Ved at føre musen hen over ledningen får du følgende oplysninger om rørene i stikledningen:

  • Ydre kappedimension
  • Materiale
  • Anlægsår
  • Nøjagtighed

Den første type er frem- og returledning i hver sin ledning og den anden type er en frem- og returledning i samme rør. 

To typer af stikledninger

Registreringer fra før 1990 er af svingende kvalitet. Opdager du, at vores oplysninger er fejlagtige, så kontakt os. Du kan evt. vedhæfte en skitse med dine rettelser.

Når fejlen er rettet, kan du få besked via e-mail, hvis du har opgivet din e-mailadresse til os.

varmesalg@kredslob.dk

Er der fejl på kortet?

Sådan skal du gøre når du skal grave omkring din stikledning

Gravearbejdet går i gang

Du skal kun grave renden på din egen grund. Du skal vente med gravearbejdet, til rendens placering er aftalt med os. Gravearbejdet skal udføres efter de udleverede tegninger.

Renden må ikke graves, hvor der i forvejen ligger telefonkabel, kloakledning, vandrør eller lignende.

Når du er færdig med udgravning

Kontrollér efter udgravningen, at renden har de rigtige mål. Vær samtidig opmærksom på, at udgravningen skal holdes fri for vand. Det er vigtigt, at udgravningen ikke falder sammen og derved ikke længere overholder de rigtige mål.

Hvor røret skal ind i huset, skal der være singels i hullet, så smeden kan arbejde uden at skride eller få våde fødder. Ved forsinkelse og tilkald af jordentreprenør vil eventuelle omkostninger blive faktureret dig som grundejer.

Inden du dækker hullet til

Inden renden fyldes igen, skal rørene måles af en landmåler fra Kredsløb.

Når der står ”målt” på rørene, kan renden fyldes igen.

Når renden skal fyldes op igen, skal opfyldningsmaterialet være fri for sten, byggematerialer og lignende. Fyld i første omgang kun jord eller sand omkring rørene og stamp godt til.

Når der er fyldt ca. 20 cm jord eller sand over rørene, skal det udleverede lilla markeringsbånd lægges ovenpå. Derved er risikoen for skader formindsket ved senere opgravning.

Fyld herefter resten af jorden eller sandet i renden.

Hold jorden på den ene side af hullet

Bunken med opgravet jord skal opbevares mindst 1 meter fra hullet, så vi kan komme til at arbejde uden forhindringer.

Når du har gravet, skal du sikre dig, at hullet har de rigtige mål og ikke bliver fyldt med vand.

Husk, at du kan få tilskud til energirenovering

Hvis du vil kombinere dit valg af en CO2-venlig varmeløsning med flere energibesparende forbedringer af dit hjem, kan du søge tilskud til dine energirenoveringer.

Tilskuddet gør det billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger.

Så ikke nok med, at du kan spare på energien hjemme ved dig selv og dermed få en lavere varmeregning, så kan du få et tilskud for at lave forbedringerne. 

Har du spørgsmål og skal vi ringe dig op?

Vi sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om at skifte til fjernvarme.