Hvad vil du gerne
søge frem?

Graddagetal

Vejret har betydning for, hvor meget varme du bruger.

Graddagetal bliver brugt til at korrigere for vejret, når vi beregner dit forventede årsforbrug. Jo flere graddage, jo koldere har året været. 

Pige står ved radiator

Hvad er graddagetal?

Med graddagetal kan vi "rense" varmeforbruget for udsving i vejret og bedre sammenligne varmeforbruget fra år til år.

Graddagetallet beskriver forholdet mellem den gennemsnitlige rumtemperatur og temperaturen udenfor.

En graddag er 1 grads forskel på døgnmiddeltemperaturen inde og ude. 

Eksempel: Hvis der er 17 grader indenfor og 10 grader udenfor, vil der være 7 graddage den pågældende dag.

Vi bruger graddage til at beregne dit forventede årsforbrug.

Herunder opgør vi graddagetallet på månedsbasis. Skemaet viser graddagetallet for de seneste år og summen af graddage for hele året. 

Graddagetal de seneste år

Graddagetal

Graddagetal 2022

Graddage 2022
Graddagetal 2022 Antal graddage
Januar 402
Februar 369
Marts 427
April 331
Maj 188
Juni 84
Juli 53
August 32
September 138
Oktober 190
November 296
December
I alt 2510

Graddagetal 2021

Graddagetal 2021
Graddagetal 2021 Antal graddage
Januar 507
Februar 492
Marts 404
April 346
Maj 219
Juni 37
Juli 8
August 50
September 91
Oktober 210
November 313
December 466
I alt 3143

Graddagetal 2020

Graddagetal 2020 Antal graddage
Januar 357
Februar 364
Marts 396
April 285
Maj 212
Juni 42
Juli 78
August 28
September 108
Oktober 213
November 285
December 397
I alt 2765

Graddagetal 2019

Graddagetal 2019 Antal graddage
Januar 488
Februar 355
Marts 369
April 293
Maj 237
Juni 48
Juli 49
August 27
September 122
Oktober 252
November 339
December 384
I alt 2963

Normår

Normår Antal graddage
Januar 474
Februar 435
Marts 383
April 307
Maj 178
Juni 74
Juli 41
August 41
September 111
Oktober 222
November 332
December 412
I alt 3.010

Normåret er gennemsnittet af graddage de seneste 10 år.