Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Bæredygtige træpiller i fjernvarmen - lidt endnu

For fjernvarmen i Aarhus har bæredygtige træpiller været en god trædesten væk fra kul.

Nu er vi klar til næste skridt, og Kredsløb er i gang med at omstille fjernvarmesystemet til endnu mere vedvarende energi og grønnere energikilder.

For at sikre, at der er varme og varmt vand til alle aarhusianere året rundt, kommer en del af varmen dog stadig fra de bæredygtige træpiller på Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup.

Nærbillede af bæredygtige træpiller, der bliver brugt i fjernvarmen i Aarhus

Et skridt i en grønnere retning

For 95 % af aarhusianere i vores forsyningsområde er det fjernvarmen, som sørger for varme og varmt vand. Det er derfor vigtigt, at Kredsløb kan levere stabil og driftssikker varme året rundt. Det vil vi gøre så klimavenligt som muligt. 

Derfor vil vi væk fra fossile brændstoffer som kul, og i den proces har bæredygtige træpiller været en vigtig trædesten. 

Varme fra halm og havvand

Men vi arbejder hele tiden på at finde endnu grønnere løsninger og at få flere vedvarende energikilder ind i fjernvarmesystemet. For eksempel halm, havvand, varmt vand fra undergrunden og overskudsvarme fra virksomheder.

I 2030 er vi klar til at sige farvel til de bæredygtige træpiller og samtidig være sikre på, at vi kan levere varme og varmt vand til aarhusianerne hver dag hele året. 

 

Varmen er et restprodukt fra produktion af el

Ørsted bruger de bæredygtige træpiller på Studstrupværket til at producere el. Varmen er faktisk et restprodukt fra elproduktionen.

I stedet for at lade varmen gå til spilde, bliver den overført til fjernvarmenettet. 

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Størstedelen af fjernvarmen i Aarhus stammer fra disse to kraftvarmeværker, hvor der bliver produceret store mængder fjernvarme sammen med produktion af el:

  • Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup
  • Affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg

Resten af fjernvarmen kommer fra mindre anlæg, bl.a. vores halmværker i Sabro, Solbjerg og Harlev.

Spørgsmål og svar om træpiller og fjernvarme

FAQ - bæredygtige træpiller

Hvorfor bruger I træpiller i fjernvarmen?

Træpiller erstatter kul og olie. Dermed er træpiller en trædesten på rejsen mod en grønnere fremtid.

Vi begyndte at bruge bæredygtige træpiller i 2017. Som grafen herover viser, gav det et markant fald i CO2-udledningen.

I fremtiden skal vi forbrænde mindre. Derfor arbejder vi bl.a. på at udnytte endnu mere overskudsvarme og få endnu flere vedvarende energikilder ind i fjernvarmen.

Hvad er træpiller lavet af?

Træpiller er lavet af resttræ, træspåner og savsmuld, der bliver presset sammen. 

Resttræ er toppe, grene og stammer, som er sorteret fra, fordi de er skæve, syge eller af andre grunde er af så lav kvalitet, at de ikke kan betale sig at bruge dem i træindustrien. 

Hånd, der holder bæredygtige træpiller.

Hvad er forskellen på træpiller og træflis?

Foto som viser forskellen på træpiller og træflis. Begge dele bliver brugt til at lave grøn fjernvarme.

Træpiller er lavet af resttræ, træspåner og savsmuld, som er presset sammen.

Typisk er resttræ toppe, grene og stammer, som er sorteret fra, fordi de er skæve, syge eller af andre grunde er af så lav kvalitet, at det ikke kan betale sig at bruge dem i træindustrien. 

Træflis er ubehandlede små stykker af træ, som bliver tilovers, når skove skal vedligeholdes og udtyndes. 

Både træpiller og træflis er CO2-neutralt at brænde, fordi det afgiver nøjagtig samme mængde CO2, som træet har optaget i skoven - og den samme mængde, som det ville afgive, hvis det lå og rådnede i skovbunden.

Hvordan ved man, at træpiller er bæredygtige?

Det er CO2-neutralt at brænde træpiller. Træpillerne afgiver præcis samme mængde CO2, når det bliver brændt, som træet har optaget i skoven. Træet ville også afgive samme mængde CO2, hvis det lå og rådnede i skovbunden.

Kredsløb producerer ikke selv fjernvarme af træpiller, men køber varmen af Ørsted. 

Ørsted bruger de bæredygtige træpiller til at producere el på Studstrupværket. Varmen er et restprodukt fra elproduktionen, som Kredsløb køber. 

Ørsted har oplyst, at de i 2020 brugte træpiller, der er 100 % certificeret bæredygtige.

Ørsted har desuden oplyst, at de overholder de nye bæredygtighedskriterier for biomasse, som trådte i kraft 1. juli 2021. 

Hvor kommer fjernvarmen i Aarhus fra?

Det meste af fjernvarmen i Aarhus kommer enten fra Ørsteds kraftvarmeværk i Studstrup eller fra affaldsenergianlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg.

Her bliver der produceret store mængder fjernvarme sammen med produktion af el.

Resten af fjernvarmen kommer bl.a. fra Maskinrummet, der laver havvand til varme på Aarhus Ø, og fra vores halmværker i Sabro, Solbjerg og Harlev.

Hvad er fjernvarmen lavet af?

Vi samler data, som viser fordelingen af brændsler, og hvad fjernvarmen udleder til luften. Det giver et indblik i, hvordan Kredsløbs kunder påvirker miljøet ved deres forbrug af fjernvarme.

Du kan også se, hvor stor andelen af vedvarende energikilder er i fjernvarmen.