Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Hvad er effektbidrag?

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret). 

For erhvervs- og industriejendomme kan effektbidraget i særlige tilfælde blive beregnet ud fra en vurdering af ejendommens maksimale varmebehov.

Kvinde justerer termostat på radiator
Bliv klogere på effektbidrag

Ofte stillede spørgsmål og svar om effektbidrag

BBR-oplysninger
Kælder
Ikke opvarmede rum
For virksomhed og erhverv

Kan jeg få tilbagebetalt effektbidrag, hvis BBR er forkert?

Jeg har opdaget, at mine BBR-oplysninger har været forkerte i 4 år. Kan jeg få effektbidrag tilbagebetalt?

Du kan ikke få tilbagebetalt effektbidrag.

Men du kan få ændret dit effektbidrag fra den dag, BBR-oplysningerne er rettet.

Kan jeg få tilbagebetalt effektbidrag, hvis Kredsløb har forkerte BBR-oplysninger?

Kredsløb har haft forkerte BBR-oplysninger registreret. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Kredsløb tilbagebetaler for meget betalt effektbidrag i op til 3 år, hvis Kredsløb er skyld i, at de registrerede oplysninger er forkerte.

Hvad gør jeg som lejer, hvis BBR er forkert?

Jeg er lejer, og min udlejer har ikke registreret sine arealer korrekt hos BBR, så jeg betaler for meget i effektbidrag. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Korrekte oplysninger hos BBR er udlejers/ejers ansvar.

Hvis ejeren henvender sig til Kredsløb og opdaterer sine BBR-oplysninger, kan Kredsløb ændre effektbidraget med virkning fra den dato, oplysningerne er rettet.

Hvordan beregner jeg effektbidrag for kælder?

Hvordan beregner jeg effektbidraget i en bolig med kælder?

Kælderareal, der bliver anvendt til beboelse eller erhverv ifølge BBR, bliver medregnet med 100 %. ved beregningen af effektbidraget.

Hvis kælderen ikke bliver anvendt til beboelse eller erhverv, er det kun 25 % af kælderarealet, der bliver medregnet. 

Dette bliver lagt til boligens øvrige beboelsesareal.

Skal jeg betale effektbidrag for ikke opvarmet kælder?

Min kælder er ikke opvarmet. Skal jeg betale effektbidrag for garagen?

Ja. Hvis kælderen ikke er registreret som beboet eller anvendt til erhverv, bliver 25 % af arealet i kælderen medregnet. 

Skal jeg betale effektbidrag for garage?

I min kælder er der også garage. Skal jeg betale effektbidrag?

Nej, ikke for garagearealet, men du skal betale for 25 % af resten af kælderens areal. 

Hvis resten af kælderen bliver brugt til beboelse eller erhverv, skal du betale for 100 % af arealet.

Kan jeg få nedsat effektbidrag for uopvarmede rum?

Kan jeg få nedsat effektbidrag, når jeg har rum i min bolig, som ikke er opvarmet?

Det kan du i nogle tilfælde.

Hvis der i BBR-oplysningerne indgår uopvarmede rum, kan Kredsløb give reduktion i effektbidraget.

Du kan kun få reduktion i effektbidraget, hvis der i BBR-oplysningerne indgår uopvarmede rum, og Kredsløb vurderer, at det ikke er muligt at udnytte varme fra Kredsløb til at opvarme rummene.

Det betyder, at det er afgørende, om arealerne kan opvarmes, eksempelvis ved at åbne en dør til et andet lokale, som er opvarmet med varme fra Kredsløb.

Er der derimod forbindelse med dør til andre opvarmede rum, bliver arealet medregnet - også selv om det ikke er opvarmet - og du kan ikke få nedsat effektbidraget.

Du kan ansøge om at få nedsat effektbidraget med virkning fra ansøgningstidspunktet.

Ansøgning skal sendes skriftligt til kontakt@kredslob.dk

Kan jeg få nedsat effektbidrag for rum med elvarme?

Jeg har et hus med elvarme på 1. sal, hvor der ikke opvarmes med fjernvarme. Kan jeg få nedsat effektbidrag?

Hvis 1. sal anvendes til beboelse i henhold til oplysningerne hos BBR, skal der betales effektbidrag af arealerne på 1. sal.

Du kan derfor ikke få nedsat effektbidraget.

Kan jeg betale effektbidrag ud fra andet end bygningsareal?

Mit varmeforbrug passer ikke til min virksomheds bygningsareal. Kan jeg betale effektbidrag ud fra en anden beregning end bygningsareal?

Ja. Du kan henvende dig til Kredsløb, og så vurderer vi i hver enkelt situation sammenhængen mellem areal og forbrug.

Hvis effektbidraget skal beregnes på baggrund af ejendommens maksimale varmebehov (ækvivalentberegning), er det et krav, at der er særlige forhold ved ejendommen, som har betydning, hvordan varmekapaciteten bliver udnyttet.

Hvis Kredsløb vurderer, at det ikke er muligt at anvende ækvivalentberegningen på en ejendom, kan vi efter et konkret skøn anvende et andet beregningsgrundlag.

Alle ansøgninger om effektberegning bliver vurderet ud fra saglige og objektive kriterier.
Beregningen træder i kraft fra ansøgningsdatoen/tilslutningsdatoen, hvis ansøgning bliver godkendt.

Ansøgning skal sendes skriftligt til kontakt@kredslob.dk 

Du kan også ringe til os på 77 88 10 10 og tast 1 for at høre nærmere. Vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage kl. 8-15.

Kan jeg få nedsat effektbidrag for lagerhal?

Jeg har en lagerhal på min virksomhed, som ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Ja, det kan du efter aftale med Kredsløb. Der må dog ikke være mulighed for, at lagerhallen kan varmes op med varme fra Kredsløb.

Ring til os på 77 88 10 10 og tast 1 for at aftale nærmere. Vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage kl. 8-15.

Lavenergibyggeri kan få rabat på effektbidraget

Ejendomme, som er bygget efter BR15 eller BR20, får automatisk 50% rabat på det årlige effektbidrag. Oplysninger trækkes fra BBR.

Er ejendommen bygget/ombygget efter BR10 som lavenergiklasse 2015/2020, skal du ansøge om rabat. Send din ansøgning sammen med en energimærkerapport, der viser, at huset har energimærke A2015 eller A2020 til varmesalg@kredslob.dk 

Energimærkerapporten hentes på boligejer.dk ved at søge på ejendommens adresse.

Hvilke byggerier kan få rabat?

  • Ejendomme bygget efter BR15
  • Ejendomme bygget efter BR10 som lavenergiklasse 2015/2020