Hvad vil du gerne
søge frem?

Hvad er effektbidrag?

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Kælderarealer medregnes kun med 25 procent.

For erhvervs- og industriejendomme kan effektbidraget i særlige tilfælde blive beregnet ud fra en vurdering af ejendommens maksimale varmebehov. Læs mere om det herunder.

Kvinde justerer termostat på radiator
Bliv klogere på effektbidrag

Oftest stillede spørgsmål og svar om effektbidrag

Spørgsmål/Svar

Rum som ikke opvarmes og effektbidrag

Som udgangspunkt skal du betale fuldt effektbidrag, når du har fjernvarme i din bolig

 

Spørgsmål

Jeg har et rum i min bolig, der ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Svar

Hvis der er forbindelse med dør til andre opvarmede rum, medregnes arealet - også selv om det ikke er opvarmet. Effektbidraget kan derfor ikke nedsættes.

 

Spørgsmål

Jeg har et hus med elvarme på 1. sal, hvor der ikke opvarmes med fjernvarme. Kan jeg få nedsat effektbidrag?

Svar

Hvis 1. sal anvendes til beboelse i henhold til oplysningerne hos BBR, skal der betales effektbidrag af arealerne på 1. sal. Effektbidraget kan derfor ikke nedsættes.

Oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Sørg for at have de rigtige oplysninger BBR, så dit effektbidrag stemmer

 

Spørgsmål

Jeg har opdaget, at mine BBR-oplysninger er forkerte og har været det i 4 år. Kan jeg få effektbidrag tilbagebetalt?

Svar

Du kan få rettet dit effektbidrag fra den dag, at BBR-oplysningerne er rettet. Der tilbagebetales ikke effektbidrag.

Spørgsmål

Kredsløb har haft forkerte BBR-oplysninger registreret. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Svar

Kredsløb tilbagebetaler for meget betalt effektbidrag i op til 3 år, hvis Kredsløb er skyld i, at de registrerede oplysninger er forkerte.

Spørgsmål

Jeg er lejer, og min udlejer har ikke registreret sine arealer korrekt hos BBR, hvilket betyder jeg betaler for meget i effektbidrag. Kan jeg få tilbagebetalt for meget betalt effektbidrag?

Svar

Korrekte oplysninger hos BBR er udlejers/ejers ansvar. Hvis ejeren henvender sig til Kredsløb og opdaterer sine BBR-oplysninger, kan Kredsløb rette effektbidraget med virkning fra den dato, oplysningerne er rettet.

Effektbidrag for din kælder

Kælderarealer medregnes kun med 25 procent for private boliger

 

Spørgsmål

Min kælder er ikke opvarmet. Skal jeg betale effektbidrag for garagen?

Svar

Ja. Arealet i kælderen medregnes med 25 %, hvis kælderen ikke er registreret som beboet eller anvendes til erhverv.

Spørgsmål

I min kælder er der også garage. Skal jeg betale effektbidrag?

Svar

Nej, ikke for garagearealet, men 25 % for resten af kælderen.

Spørgsmål

Hvordan beregner jeg effektbidraget i en bolig med kælder?

Svar

Kælderarealer, der ikke anvendes til beboelse, medregnes ved beregningen af effektbidraget med 25 %. Kælderareal, der anvendes til beboelse eller erhverv iht. BBR, medregnes med 100 %. Hertil skal lægges boligens øvrige beboelsesareal.

Virksomheder og effektbidrag

Sørg for at dit effektbidrag passer til din virksomheds bygningsareal

 

Spørgsmål

Mit varmeforbrug passer ikke til min virksomheds bygningsareal. Kan jeg betale effektbidrag ud fra en anden beregning end ud fra bygningsareal?

Svar

Ja. Henvend dig til Kredsløb. Vi vurderer i hver enkelt situation sammenhængen mellem areal og forbrug. Ring til os på 77 88 10 10, og tast 1.

 

Spørgsmål

Jeg har en lagerhal på min virksomhed, som ikke er opvarmet. Kan jeg få nedsat effektbidraget?

Svar

Ja, efter aftale med Kredsløb. Der må ikke være mulighed for, at lagerhallen kan varmes op med varme fra Kredsløb. Ring til os på 77 88 10 10 og tast 1.

Beregning ud fra det maksimale varmebehov

Hvis effektbidrag skal beregnes på baggrund af ejendommens maksimale varmebehov (ækvivalentberegning), forudsætter det, at der er særlige forhold ved ejendommen, som har betydning for udnyttelses af varmekapaciteten.

Hvis vi vurderer, at det ikke er muligt at anvende ækvivalentberegningen på en ejendom, kan vi efter et konkret skøn anvende et andet beregningsgrundlag.

Alle ansøgninger om effektberegning vurderes ud fra saglige og objektive kriterier. Beregningen træder i kraft fra ansøgningsdatoen/tilslutningsdatoen, hvis ansøgning bliver godkendt.

Ansøgning skal sendes skriftligt til kontakt@kredslob.dk 

Kvinde læser foran radiator

Få rabat på effektbidraget

Nogle byggerier kan få 50 % rabat på det årlige effektbidrag.

Hvordan får man rabat?
Huse/bygninger bygget efter BR15 får automatisk rabat. Du skal ansøge, hvis du har hus/bygning bygget efter BR10 som lavenergiklasse 2015/2020. 

Send din ansøgning med energirammeberegning BE 2010 til varmesalg@kredslob.dk 

Hvilke byggerier kan få rabat?

  • Huse/bygninger bygget efter BR10 som lavenergiklasse 2015/2020
  • Huse/bygninger bygget efter BR15

Har du uopvarmede rum?

Hvis der i BBR-oplysningerne indgår uopvarmede rum, kan Kredsløb give reduktion i effektbidraget.

Du kan kun få reduktion i effektbidraget, hvis Kredsløb vurderer, at arealerne ikke har mulighed for at udnytte varmekapaciteten fra Kredsløb. Det betyder, at det er afgørende, om arealerne kan opvarmes, eksempelvis ved at åbne en dør til et andet lokale, som er opvarmet med varme fra Kredsløb.

Du kan ansøge om reduktion i effektbidraget med virkning fra ansøgningstidspunktet.

Ansøgning skal sendes skriftligt til kontakt@kredslob.dk