Hvad vil du gerne
søge frem?

Grøn og billig fjernvarme til Skovby, Stjær og Storring

Kredsløb ønsker at hjælpe beboerne i Skovby, Stjær og Storring af med den dyre naturgas og ind i fjernvarmen.

Det kan vi dog kun gøre, hvis mindst 70 % af husstandene i hver by vil have fjernvarme.

Kredsløb vil gerne bringe fjernvarme til flere

Kredsløb kan kun bringe fjernvarmen til Skovby, hvis 70 % af husstandene laver en bindende aftale.

Desuden kan fjernvarmen kun komme til Stjær og Storring, hvis mindst 70 % af husstandene i begge landsbyer tilslutter sig.

Derfor er der brug for stor tilslutning i alle tre områder.

Afventer godkendelser
Vi venter på de nødvendige godkendelser fra varmemyndighederne og på at få at vide, om projektet kan få tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Dette forventer vi er på plads i løbet af sommeren 2022.

Forventet tidsplan
Når de nødvendige godkendelser og leveringsaftaler er klar, kan vi tage første spadestik efter to måneder.

De første beboere kan regne med at kunne tænde for fjernvarmen efter et halvt år, mens hele projektet i alle tre byer forventes at være færdigt inden for 2-3 år.

Hvad koster det at få fjernvarme?

Sådan bliver du tilsluttet fjernvarmen

Her kan du se, hvad du skal betale nu og på sigt for at få fjernvarme. Hvad det koster for dig afhænger af, hvilken fjernvarme-pakke du vælger. Alle oplyste priser er inkl. moms.

Du skal bestille fjernvarme her på hjemmesiden.

Du binder dig ikke til noget endnu. Din leveringsaftale gælder først, når den er underskrevet, indsendt og modtaget af Kredsløb.

Vil du betale konverteringsbidrag over 20 eller 30 år?

Der er kommet mange gode input og spørgsmål om konverteringsbidraget. Derfor har vi ændret to ting:

Konverteringsbidraget kan betales over 20 eller 30 år
Konverteringsbidraget skal dække de omkostninger, der er ved at bringe fjernvarme til Skovby og omegn - og det koster, hvad det koster. Men for at tage hensyn til, at man har forskellig økonomi, bliver det muligt at betale konverteringsbidraget på to måder:

 • 33,75 kr./m2 pr. år i 20 år
 • 22,50 kr./m2 pr. år i 30 år

Rabat på konverteringsbidraget for store huse
Selvom større boliger slider mere på fjernvarmenettet, så har vi regnet en ekstra gang på det og er kommet frem til en mere præcis betalingsmodel.

Det betyder, at større boliger ikke skal betale fuldt konverteringsbidrag for alle kvadratmeter.

Trin 1: Sig ja til fjernvarmen

Det koster et investeringsbidrag at blive tilsluttet fjernvarme. Investeringsbidraget er et engangsbeløb, som du betaler, efter leveringsaftalen er underskrevet.

I Skovby, Stjær og Storring er investeringsbidraget 40.000 kr. inkl. 20 meter stikledning. 

Hvis der er behov for længere stikledning koster det 1.037,50 kr. pr. ekstra meter.

Du skal først betale, når mindst 70 % har tilsluttet sig.

Når du har valgt at blive tilsluttet fjernvarmen, skal du vælge, hvilken fjernvarme-pakke du vil have. Læs mere herunder.

40.000 kr.

Investeringsbidrag (engangsbeløb)
inkl. 20 meter stikledning

Trin 2: Vælg din fjernvarme-pakke

Du kan vælge mellem to forskellige pakker, når du bestiller fjernvarme fra Kredsløb til Skovby, Stjær eller Storring.

Fjernvarme Basis

Du skal selv sørge for at:

 • Framelde og få afkoblet naturgas
 • Købe en fjernvarmeenhed ​​(koster typisk 15-20.000 kr.) 
 • Få installeret fjernvarmeenheden af en autoriseret VVS-installatør
 • Fjerne og gemme planter, løg og mindre buske og træer i graveområdet

Vi sørger for at: 

 • Føre fjernvarme ind i dit hus

Du skal selv købe: 

 • Nedtagning af gasfyr
 • Fjernvarmeenhed: Op til 20.000 kr.
 • Installation af fjernvarmeenhed hos autoriseret VVS-installatør

Du betaler ved opstart til Kredsløb (engangsbeløb):

 • Investeringsbidrag: 40.000 kr.

På din varmeregning betaler du til Kredsløb: 

 • Konverteringsbidrag: 33,75 kr./m2 pr. år i 20 år​ eller 22,50 kr./m2 pr. år i 30 år​
 • Årsabonnement, effektbidrag og varmeforbrug
  Se Kredsløbs fjernvarmepriser

Priseksempel 

17.950 kr. om året

uden fjernvarmeenhed og installation
med konverteringsbidrag i 20 år

Årlig varmepris inkl. moms for bolig på 150 m

Fjernvarme Plus

Du skal selv sørge for at:

 • Framelde naturgas

 • Fjerne og gemme planter, løg og mindre buske og træer i graveområdet

Vi sørger for at: 

 • Nedtage og bortskaffe naturgasfyr
 • Føre fjernvarme ind i dit hus 
 • Installere fjernvarmeenheden, som du lejer af Kredsløb
 • Fjernovervåge fjernvarmeenheden og sikre, at den altid opvarmer effektivt
 • Give dit anlæg regelmæssige hoved- og serviceeftersyn

Du betaler ved opstart til Kredsløb (engangsbeløb):

 • Investeringsbidrag: 40.000 kr.
 • Nedtagning af naturgasfyr: 7.000 kr. 

På din varmeregning betaler du til Kredsløb: 

 • Konverteringsbidrag: 33,75 kr./m2 pr. år i 20 år​ eller 22,50 kr./m2 pr. år i 30 år​
 • Månedsabonnement - Fjernvarme Plus: 199 kr.
 • Årsabonnement, effektbidrag og varmeforbrug
  Se Kredsløbs fjernvarmepriser

Priseksempel 

20.338 kr. om året

med fjernvarmeenhed, installation og service
med konverteringsbidrag i 20 år

Årlig varmepris inkl. moms for bolig på 150 m

Trin 3: Velkommen ind i varmen!

I løbet af et par uger modtager du en leveringsaftale på e-mail, som du skal underskrive og sende retur til Kredsløb. 

Hvis mindst 70 % af husstandene i Skovby tilslutter sig fjernvarmen, går projektet i gang. 

Fjernvarmen kommer kun til Stjær og Storring, hvis mindst 70 % af husstandene i begge byer bestiller fjernvarme.

Hvor mange er 70 procent?

Fra uge 33 kan du følge med i, hvor mange der har sagt ja tak til fjernvarme.

I Skovby er 70 procent =

565 husstande

I Stjær er 70 procent =

240 husstande

I Storring er 70 procent =

65 husstande

Se på kortet om dit hus kan få fjernvarme

På kortene kan du se, hvilke områder vi kan tilbyde fjernvarme til, hvis nok tilmelder sig. Er du i tvivl, om dit hus er omfattet, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 77 88 02 70 (alle hverdage kl. 8-15).

Skovby

Stjær

Storring

Godt at vide om trykprøvning

I Skovby, Stjær og Storring er mange huse af ældre dato, og det har givet en bekymring om, hvorvidt rørene kan holde til trykprøvning. 

Det kan de i langt de fleste tilfælde.

Og selv hvis de ikke kan, er det stadig muligt at få fjernvarme.

Du får nyt indføringsskab

Fra naturgassen er du nok vant til at have et indføringsskab uden for dit hus. Det får du også med fjernvarmen. 

Indføringsskabet bliver opstillet af Kredsløb og koster ikke ekstra.

Dine fordele med fjernvarme

Nemt, bekvemt, usynligt og lydløst

Fjernvarme fylder ikke i dit hjem. Der er ingen larm, ingen lugt og ingen store apparater som en ovn, et fyr eller en pumpe.

Der er stort set ingen vedligeholdelse på din fjernvarme.

Det er nemt, bekvemt og billigt for dig at vælge fjernvarme til opvarmning af din bolig.

Fjernvarme gør din bolig mere værd

Fjernvarme kan give din bolig højere værdi. Når din bolig har fjernvarme, vil den være mere attraktiv for potentielle købere.

Det kan nemlig give huset et bedre energimærke og billigere opvarmning.

Du får grøn og billig varme

I 2030 skal den varme og energi, du får fra Kredsløb, være klimaneutral. Vi laver varme af restaffald, halm, havvand og overskudsvarme - og vi arbejder hele tiden på at få flere vedvarende energikilder ind i varmen.

De mange forskellige energikilder hjælper også med at holde prisen stabil. I 2022 kunne vi sænke varmeprisen for vores kunder.  

Spørgsmål og svar om projektet

Bestilling
Priser
Installation
Skift fra gas
Om Fjernvarme Plus

Hvordan bestiller jeg fjernvarme?

Hvordan bestiller jeg fjernvarme?

Du kan bestille fjernvarme til Skovby, Stjær og Storring her på siden.

Du vælger først den prispakke, du ønsker, og derefter udfylder du formularen.

I løbet af et par uger modtager du din leveringsaftale, som du skal underskrive og sende retur til Kredsløb.

Sideløbende er det en forudsætning, at mindst 70 % af husstandene i de tre landsbyer laver en leveringsaftale med Kredsløb.

Skal alle tre områder over 70 %, før I går i gang?

Skal alle tre områder over 70 % før I går i gang?

For Skovby er det blot et krav, at de selvstændigt opnår mindst 70 % tilslutning.

For Storring og Stjær gælder det, at både Skovby og begge disse byer skal opnå mindst 70 % tilslutning, før fjernvarmen kan blive ført videre herud. 

Det er altså ikke nok, at tilslutningen er høj nok i den ene af de to byer. 

Dette skyldes byernes størrelse og placering.

Kan man bestille for flere?

Jeg er formand for en grundejerforening eller boligforening. Kan jeg bestille for hele foreningen?

Nej, hver husstand skal selv bestille.

Men du er velkommen til at kontakte os på skovby@kredslob.dk eller tlf. 77 88 02 70 for at aftale et møde, hvor I kan få fælles besked om jeres muligheder for at få fjernvarme.

Hvornår får jeg fjernvarme?

Hvornår får jeg fjernvarme?

Vi kan først oplyse tidspunktet for tilslutning, når 70 % af husstandene i din by har bestilt fjernvarme.

Desuden venter vi på de nødvendige godkendelser fra myndighederne og på at få at vide, om projektet kan få tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Dette forventer vi er på plads i løbet af sommeren 2022.

Forventet tidsplan

Når de nødvendige godkendelser og leveringsaftaler er klar, kan vi tage første spadestik efter to måneder.

De første beboere kan regne med at kunne tænde for fjernvarmen efter et halvt år, mens hele projektet i alle tre byer forventes at være færdigt inden for 2-3 år

Hvor længe kan jeg vente med at bestille?

Hvor længe kan jeg vente med at bestille?

For at projektet kan gennemføres, skal mindst 70 % af husstandene i de tre byer have lavet en bindende aftale inden 1. november 2022.

Det betyder, at mindst 70 % skal have underskrevet en leveringsaftale og sendt den retur til Kredsløb.

Jeg bor uden for de tre byer. Kan jeg få fjernvarme?

Jeg bor i Skanderborg Kommune, men ikke i Skovby, Stjær eller Storring. Kan jeg få fjernvarme?   

For de øvrige områder og landsbyer omkring Galten er vi i gang med at vurdere muligheden for, at de også kan blive tilsluttet fjernvarmen.

Vi forventer en afklaring i løbet af efteråret 2022.

Hvad sker der, når jeg har bestilt?

Hvad sker der, når jeg har bestilt?

I løbet af et par uger modtager du en leveringsaftale på e-mail, som du skal underskrive og sende retur til Kredsløb. 

Hvis mindst 70 % af husstandene i både Skovby, Stjær og Storring tilslutter sig fjernvarmen, går projektet i gang. 

Kan jeg få lagt stik ind, men vente med at blive koblet på?

Kan jeg få lagt stik ind, men vente med at blive koblet på?

Vi tilbyder kun en fuldstændig fjernvarmetilslutning. Men man kan godt have en fjernvarmetilslutning uden at forbruge fjernvarme.

Du skal stadig betale investeringsbidraget på 40.000 kr., men på din varmeregning skal du kun betale de faste bidrag: Abonnement, effektbidrag og konverteringsbidrag.

Du skal altså ikke betale for et forbrug, du ikke har.

Hvorfor er det så dyrt at få fjernvarme i Skovby?

Hvorfor er det så dyrt at få fjernvarme i Skovby? Andre steder betaler de ikke så meget.  

Det er dyrt at anlægge fjernvarme, og ifølge varmeforsyningsloven må udgiften for at bringe fjernvarmen til Skovby ikke blive fordelt mellem alle Kredsløbs fjernvarmekunder. 

Denne omkostning skal betales af de nye forbrugere der bliver tilsluttet i dette projekt.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at Kredsløb hverken må eller vil skabe profit på projektet.

Vi skal blot have dækket de omkostninger, der er ved at tilslutte nye områder til fjernvarmen.

Hvorfor er der et konverteringsbidrag?

Hvorfor er der et konverteringsbidrag?
 

Når vi etablerer fjernvarme i nye områder, er omkostningen normalt en del af selve byggemodningen. Derfor plejer det at være en del af den pris, man betaler for sin bolig eller sin grund.

Men da Skovby, Storring og Stjær er eksisterende boligområder uden fjernvarme, er denne udgift ikke betalt i forbindelse med byggemodningen. Derfor skal der betales et konverteringsbidrag nu.

Konverteringsbidraget stiger ikke

Vi har taget højde for de aktuelle prisstigninger for 2022 og låst prisen fast.

Det betyder, at konverteringsbidraget ikke bliver højere. 

Hvorfor afregnes pr. kvadratmeter

Det er standard i forsyningsbranchen at beregne konverteringsbidraget pr. m2, fordi et større hus som udgangspunkt slider mere på fjernvarmenettet. 

Du kan betale i 20 eller 30 år

For at tage hensyn til, at man har forskellig økonomi, er det muligt at betale konverteringsbidraget på to måder:

 • 33,75 kr./m2 pr. år i 20 år
 • 22,50 kr./m2 pr. år i 30 år

Du kan downloade prisberegneren og få hjælp til at beregne dit konverteringsbidrag.

Hvad er investeringsbidrag?

Hvad er investeringsbidrag?

Investeringsbidraget dækker de engangsomkostninger, der er ved at tilslutte en ny kunde. Det kan f.eks. være investeringer i produktionsanlæg, ledningsnet og lignende.

Hvad er effektbidrag?

Hvad er effektbidrag?

Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnettet og produktionsanlæggene. 

Har du et lavenergihus (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du få rabat på effektbidraget.

Hvordan beregnes boligens kvadratmeter?

Hvordan beregnes boligens kvadratmeter?

Konverteringsbidraget og effektbidraget afhænger af din boligs størrelse registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Har du kælder?

Hvis du har kælder, som bliver brugt til beboelse eller erhverv, skal du betale konverterings- og effektbidrag for 100 % af arealet.

Har du kælder, som ikke bliver anvendt til beboelse, skal du kun betale konverterings- og effektbidrag for 25 % af arealet.

Hvilke installationer skal jeg have for at få fjernvarme?

Hvilke installationer skal jeg have for at få fjernvarme?

Fjernvarmen kræver, at du har et vandbårent anlæg (også kaldet centralvarmeanlæg), f.eks. radiatorer eller gulvvarme.

Derudover skal du have en fjernvarmeenhed.

Den typiske enhed er sammenbygget, så den både styrer centralvarmen og producerer det varme brugsvand.

Se i øvrigt Kredsløbs tekniske bestemmelser.

Skal jeg have en varmtvandsbeholder?

Skal jeg have en varmtvandsbeholder?

Hos Kredsløb er det ikke et krav, at du har en varmtvandsbeholder.

De fleste fjernvarmeenheder har en indbygget brugsvandsveksler, der kan klare behovet i en almindelig husstand.

Se i øvrigt kredsløbs tekniske bestemmelser.

Skal jeg have et fjernvarmeskab udenfor?

Jeg vil ikke have fjernvarmeskab udenfor. Findes der en anden løsning?

Nej, fjernvarmeskabet er den eneste løsning, vi tilbyder.   

Hvad reetablerer Kredsløb, og hvad skal jeg selv sørge for?

Hvad reetablerer Kredsløb, og hvad skal jeg selv sørge for?

Før vi graver på din grund

Hvis vi skal grave på din grund, skal du gøre klar til, at vi kan komme i sving med skovl og gravemaskine. Her skal du fjerne de planter, løg og mindre træer, som du gerne vil bevare.
Tungere materialer som fliser, beton og asfalt skal vi nok hjælpe dig med. Dog erstatter vi ikke fliser og andet, hvis det går i stykker.

Efter gravearbejdet på din grund

Vi rydder selvfølgelig op efter os, når vi har lagt fjernvarmerør på din grund.

Derefter dækker vi hullet med den eksisterende jord og evt. sand og muld.

Så er haven klar til reetablering eller etablering af en ny have.

Under gravearbejdet lægger vi dine sten til side, så du selv kan lægge dem igen. Du skal også selv genplante træer, planter og blomster.

Desuden skal du selv rette sand af og ordne belægning.

Kan det svare sig, hvis jeg ikke står og skal skifte mit gasfyr?

Kan det svare sig, hvis jeg ikke står og skal skifte mit gasfyr?

Det er klart, at det vil være en investering at skifte til fjernvarme, som har en tilbagebetalingstid. Og investeringen kan synes større, hvis man ikke har behov for at udskifte sit fyr her og nu.

Omvendt er gas en forældet opvarmningsform, hvor forudsætningen for reparation og køb af et nyt fyr hele tiden bliver ringere.

Desuden virker prisudviklingen på gas uforudsigelig.

Mit gasfyr er gået itu. Kan I gøre noget nu?

Mit gasfyr er gået itu - kan I gøre noget nu?

Vi kan ikke gøre noget lige nu.

Men når vi ved, at projektet bliver en realitet (dvs. når 70 % har tilsluttet sig og godkendelserne er på plads), vil vi også have en løsning for dem med et akut varmebehov. 

Kommer jeg til at betale for både gas og fjernvarme?

Kommer jeg til at betale for både gas og fjernvarme?

Du kommer ikke til at betale for forbrug af både gas og fjernvarme.

Inden din bolig bliver tilsluttet fjernvarmen, kommer vi på kundebesøg hos dig. Her aftaler vi, hvilken dato du får fjernvarme, og herefter kan du bestille afkobling af gassen til samme dato.

På den måde er du sikker på hele tiden at have varme og varmt vand uden at du skal betale dobbeltregning for forbrug af gas og fjernvarme.

Men det er vigtigt, at du ikke afbestiller gassen, før du ved, hvornår fjernvarmen bliver tilsluttet.

Der kan dog gå 2-3 uger, fra fjernvarmen er sluttet til, før gasselskabet kommer og afhenter gasmåleren, og du kan evt. blive afkrævet et mindre beløb fra gasselskabet for abonnement i disse uger.

Hvad er Fjernvarme Plus?

Hvad er Fjernvarme Plus?

Med Fjernvarme Plus installerer Kredsløb en fjernvarme-enhed i din bolig og står for al service og vedligehold mod betaling af et månedligt serviceabonnement.

Hvilken varmeenhed får jeg med Fjernvarme Plus?

Hvilken varmeenhed får jeg med Fjernvarme Plus?

Med Fjernvarme Plus får du AKVA LUX II Se med vejrkompensering - en fuldisoleret fjernvarmeenhed til direkte fjernvarme fra Redan. 

Fjernvarmeenheden dækker behovet for varmt vand og varme til enfamilieboliger op til 250 m2.

Hvis du er vant til at have en varmtvandsbeholder, er det altså ikke længere nødvendigt, da fjernvarmeenheden leverer både varmt vand og varme. 

Det betyder, at hele familien kan tage lige så lange varme bade, som I ønsker uden at løbe tør for varmt vand.

Herunder kan du se varmeenheden, når den er lukket og åben. 

Illustration af Fjernvarme Plus enhed

Kan jeg have gulvvarme og Fjernvarme Plus?

Kan jeg have gulvvarme og Fjernvarme Plus?

Ja, gulvvarme godt kobles til Fjernvarme Plus-enheden.

Kontakt os for at høre mere.

Kan jeg opsige mit abonnement?

Kan jeg opsige mit abonnement?

Du kan opsige dit Fjernvarme Plus abonnement efter de første fem måneder med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Kredsløb kan opsige aftalen efter fem år med tre måneders varsel til udgangen af måned. Skulle dette ske, har du som kunde mulighed for at købe fjernvarmeenheden til en vurderet restværdi. 

Tilbagelevering af anlæg

Hvis abonnementsaftalen bliver opsagt eller ophævet, står Kredsløb for at afinstallere fjernvarmeenheden. 

Hvis du sælger din ejendom

Hvis du sælger din ejendom, skal du enten:

 • opsige aftalen eller
 • overdrage abonnementsaftalen efter aftale med den nye ejer

Hvis betaling mangler

Hvis du ikke overholder abonnementsaftalens vilkår om betaling og forpligtelser eller i øvrigt misligholder aftalen, kan Kredsløb ophæve abonnementsaftalen.

Hvad sker der, når varmeenheden er slidt op?

Hvad sker der, når varmeenheden er slidt op?

Når varmeenheden ikke længere præsterer, som den skal, og problemet ikke kan løses ved at udskifte komponenter, så bliver installationen udskiftet til en ny. 

Det er en en del af din abonnementsaftale og koster ikke ekstra. 

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter?

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter?

Hvis du sælger din ejendom, skal du enten:

 • opsige aftalen eller
 • overdrage abonnementsaftalen efter aftale med den nye ejer

Vil du opsige aftalen, skal det ske med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Du er velkommen til at kontakte os på plus@kredslob.dk eller tlf. 77 88 10 10, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med flytning.

Kontakt os helt uforpligtende

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Vi sidder klar til at hjælpe mandag-fredag kl. 8-15

Tlf. 77 88 02 70

 

Ring til os

Du kan skrive til os døgnet rundt.

Send os en mail på skovby@kredslob.dk 

Skriv til os