Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Gælder fra 1. januar 2023

Priser for genbrug og affald 2023

Her kan du se, hvad det koster at få hentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i Aarhus Kommune fra 2023.

I løbet af sommeren og efteråret 2023 skal Aarhus i gang med at sortere mere. Du skal først betale for de nye affaldsløsninger, fra du kan tage dem i brug. 

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2023

Affaldspriser i 2023

Enfamilieshuse
Sommerhuse
Haveforeninger
Fælles affaldsordning
Andre gebyrer

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 1.015
Værelse 295

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald og madaffald

Restaffald og madaffald

Beholderen til restaffald fås i flere størrelser. Den standardstørrelse, de fleste enfamilieshuse har, er 240 liter.

Restaffald - Beholderstørrelse
Restaffald - Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 825
190 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 975
240 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.075
400 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.450
600 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.950
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 2.080

 

I 2023 skal Aarhus sortere mere

Fra sommeren/efteråret 2023 skal du til at aflevere dit madaffald for sig. 

Til den tid får du nye affaldsbeholdere. Du skal først betale for den nye ordning, fra du kan bruge den.  

Til mad- og restaffald har du disse valgmuligheder:

Restaffald - Todelt
Todelt beholder til restaffald/madaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Restaffald/madaffald - Tømning hver 2. uge 1.040
370 l - Restaffald/madaffald - Tømning hver 2. uge 1.305
Restaffald - Beholderstørrelse
Særskilt beholder til restaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.075
660 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 2.080
Madaffald - Beholderstørrelse
Særskilt beholder til madaffald Kr. pr. år inkl. moms
140 liter - Madaffald - Tømning hver 2. uge 755

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

Frem til sommeren/efteråret 2023 fortsætter du med at have de affaldsbeholdere, du har i dag. 

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Genanvendeligt affald (Glas, plast og metal + papir og småt pap) Kr. pr. år inkl. moms
190 l beholder - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 505
190 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 505
240 l beholder - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 550
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 550
240 l todelt beholder - Glas, plast, metal, papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 595

Fra sommer/efterår 2023

Når du fra sommeren/efteråret 2023 skal til at sortere mere får du en ekstra beholder.

Du skal først betale for den nye ordning, fra du kan bruge den.  

Ud over din beholder til mad- og restaffald får du som standard to beholdere til genanvendeligt affald:

Priser - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 490
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 770
Priser - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 640
370 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 760
Glas og metal
Særskilt beholder til glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 640
660 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 1.010
Plast, mad- og drikkekartoner
Særskilt beholder til plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 640
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 1.010

Farligt affald

Farligt affald

 

Fra sommeren/efteråret 2023 får du afhentet farligt affald hjemme hos dig selv. 

Du skal først betale for løsningen, fra du får den.

Priser - Farligt affald
Kr. pr. år
Farligt affald 85

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

 

De priser, du kan se under fanerne Boligbidrag, Restaffald og Genanvendeligt affald, kan du bruge til at beregne, hvad din affaldsløsning koster om året.

Hvis du f.eks. har en beholder til restaffald og en todelt beholder til glas, plast og metal samt papir og småt pap, bliver prisen som vist herunder:

Genanvendeligt affald - Priseksempel
Indtil sommer/efterår 2023 Kr. pr. år inkl. moms
Boligbidrag 1.015
190 liter beholder til restaffald 975
240 l todelt beholder til genanvendeligt affald 595
Pris i alt 2.585

Når Aarhus begynder at sortere mere fra sommeren/efteråret, og du f.eks. har en todelt beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir og småt pap og en todelt beholder til Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal, bliver prisen som vist herunder:

Genanvendeligt affald - Priseksempel
Fra sommer/efterår 2023 Kr. pr. år inkl. moms
Boligbidrag 1.015
240 l todelt beholder til mad- og restaffald 1.040
240 l beholder til papir, pap og tekstilaffald 490
240 l todelt beholder til plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal 640
Beholder til farligt affald 85
Pris i alt 3.270

Haveaffald

Haveaffald

 

Du kan bestille en ekstra beholder til haveaffald, som bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 670
190 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 715
240 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 750
400 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 870
660 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 1.055

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald.

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 220
Madaffald 235
Genanvendeligt affald 165
Haveaffald 265
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 340
Genanvendeligt affald 245
Haveaffald 355

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på Mit Affald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne. Sæt mærket på den ekstra sæk og stil den ved siden af beholderen til restaffald.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeservicegenbrug@kredslob.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen ved at logge ind på Mit Affald

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
For ændring til mere genanvendeligt 220
For ændring af restaffald, haveaffald og til mindre genanvendeligt 400

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 260
Todelt 2-hjulet beholder 260
4-hjulet beholder 380
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. time inkl. moms
Restaffald 655
Genanvendeligt affald 655

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 535
Todelt 2-hjulet beholder 635
4-hjulet beholder 1.730

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Sommerhus (ikke helårsbeboelse) 730

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald og madaffald

Restaffald og madaffald

Restaffald - Sommerhuse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 415
190 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 485
240 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 535
400 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 725
600 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 975
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.040
Restaffald - Sommerhuse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 540
190 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 635
240 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 700
400 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 950
600 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.275
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.360

 

I 2023 skal Aarhus sortere mere

Fra sommeren/efteråret 2023 skal du til at aflevere dit madaffald for sig. Til den tid får du en todelt affaldsbeholder til restaffald og madaffald. 

Du skal først betale for den nye ordning, fra du kan bruge den.  

Almindelig tømning (uge 14-41)
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 560
370 l - Todelt til Restaffald/Madaffald- Tømning hver 2. uge 700
240 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 535
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.040
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 445
Udvidet tømning (uge 12-45)
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 680
370 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 850
240 l - Restaffald - Tømning hver anden uge 700
660 l - Restaffald - Tømning hver anden uge 1.360
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 540

Genanvendeligt affald - indtil sommer/efterår 2023

Genanvendeligt affald

Når du fra sommeren/efteråret 2023 skal til at sortere mere får du en ekstra beholder.

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Du skal først betale for den nye ordning, fra du kan bruge den.  

Ud over din beholder til mad- og restaffald får du som standard to beholdere til genanvendeligt affald:

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
190 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 270
190 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 270
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 295
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 295
240 l - Todelt til Glas, plast, metal/Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 320
Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 350
190 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 350
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 380
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 380
240 l - Todelt til Glas, plast og metal/Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 415

Genanvendeligt affald - fra sommer/efterår 2023

Genanvendeligt affald

Når du fra sommeren/efteråret 2023 skal til at sortere mere får du en ekstra beholder.

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal, papir, pap og tekstilaffald.

Du skal først betale for den nye ordning, fra du kan bruge den.  

Ud over din beholder til mad- og restaffald skal du have mindst en beholder til papir, pap og tekstilaffald og en eller flere beholdere til plast, mad- og drikkekartoner, metal og glas.

Almindelig tømning (uge 14-41)

Priser - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 265
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 415
Priser - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 375
370 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 445
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 375
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 595
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 375
660 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 595

Udvidet tømning (uge 12-45)

Priser - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 340
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 535
Priser - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 450
370 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 535
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 450
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 710
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 450
660 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 710

Farligt affald

Farligt affald

 

Fra sommeren/efteråret 2023 får du afhentet farligt affald hjemme hos dig selv. 

Du skal først betale for løsningen, fra du får den.

Priser - Farligt affald
Kr. pr. år
Farligt affald 85

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald - Beholderstørrelse
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 670
190 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 715
240 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 750
400 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 1.055

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 220
Madaffald 235
Genanvendeligt affald 165
Haveaffald 265
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 340
Genanvendeligt affald 245
Haveaffald 355

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på Mit Affald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne. Sæt mærket på den ekstra sæk og stil den ved siden af beholderen til restaffald.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeservicegenbrug@kredslob.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen ved at logge ind på Mit Affald

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
For ændring til mere genanvendeligt 220
For ændring af restaffald, haveaffald og til mindre genanvendeligt 400

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 260
Todelt 2-hjulet beholder 260
4-hjulet beholder 355
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. time inkl. moms
Restaffald 655
Specialtømning - Genanvendeligt affald 655

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 535
Todelt 2-hjulet beholder 635
4-hjulet beholder 1.730

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Kolonihave 295

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald og madaffald

Restaffald og madaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.040
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 2.130
Restaffald - Beholderstørrelse
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.360
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 2.785

 

I 2023 skal Aarhus sortere mere

Fra sommeren/efteråret 2023 skal du til at aflevere dit madaffald for sig. Til den tid får du en todelt affaldsbeholder til restaffald og madaffald. 

Du skal først betale for den nye ordning, fra du kan bruge den.  

I løbet af 2023 bliver det muligt at få kuber til restaffald og madaffald. Se mere under Kuber. 

Almindelig tømning (uge 14-41)
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.040
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 2.130
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 445
140 l - Madaffald - Tømning hver uge 815
Udvidet tømning (uge 12-45)
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.360
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 2.785
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 540
140 l - Madaffald - Tømning hver uge 990

Genanvendeligt affald - indtil sommer/efterår 2023

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.


Almindelig tømning (uge 14-41)

Papir og småt pap
Papir og småt pap Kr. pr. år
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 295
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 610
660 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 530
660 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 1.065
Glas, plast og metal
Glas, plast og metal Kr. pr. år
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 295
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 610
660 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 530
660 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 1.065


Udvidet tømning (uge 14-41)

Papir og småt pap
Papir og småt pap Kr. pr. år
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 380
240 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 745
660 l - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 680
660 l - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 1.295
Glas, plast og metal
Glas, plast og metal Kr. pr. år
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 380
240 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 745
660 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 680
660 l - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 1.295

Genanvendeligt affald - fra sommer/efterår 2023

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.


Almindelig tømning (uge 14-41)

Glas og metal
Glas og metal
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 375
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 530
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 595
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 830
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 375
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 530
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 595
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 830
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 265
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 530
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 415
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 830
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 570
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.140


Udvidet tømning (uge 12-45)

Glas og metal
Glas og metal
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 450
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 640
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 710
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.010
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 450
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 640
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 710
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.010
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 340
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 640
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 535
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.010
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 725
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.385

Kuber

Kuber

 

Bemærk at der skal være opstillet materiel til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Kuber - haveforeninger
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m³ kube - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 1.700
1,8 m³ kube - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 3.395
1,8 m³ kube - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 1.700
1,8 m³ kube - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 3.395
Kuber - haveforeninger
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m³ kube - Papir og småt pap - - Tømning hver 4. uge 2.185
1,8 m³ kube - Papir og småt pap - - Tømning hver 2. uge 4.125
1,8 m³ kube - Glas, plast og metal - - Tømning hver 4. uge 2.185
1,8 m³ kube - Glas, plast og metal - - Tømning hver 2. uge 4.125

I 2023 skal Aarhus sortere mere

Fra sommeren/efteråret 2023 skal alle i Aarhus til at sortere mere. Det bliver også muligt at få kuber til restaffald og madaffald.

Her er priserne for kuber til den nye sortering.


Almindelig tømning (uge 14-41)

Kuber - Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 3.280
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 7.215
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 4.765
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 10.680
Kuber - Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver 2. uge 2.610
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver uge 5.705
Kuber - Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 1.345
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 2.980
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 1.830
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 4.170
Kuber - Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 2.025
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 2.980
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 2.795
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 4.170
Kuber - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 1.345
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 2.980
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 1.830
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 4.170


Udvidet tømning (uge 14-41)

Kuber - Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 4.290
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 9.435
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 6.235
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 13.965
Kuber - Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver 2. uge 3.170
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver uge 6.930
Kuber - Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 1.730
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 3.620
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 2.350
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 5.065
Kuber - Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 2.430
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 3.620
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 3.355
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 5.065
Kuber - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 1.730
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 3.620
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 2.350
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 5.065

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald kan opstilles ved den enkelte kolonihave, hvorimod beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal opstilles
som en fællesløsning.

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 670
190 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 715
240 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 750
400 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 1.055

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 220
Madaffald 235
Genanvendeligt affald 165
Haveaffald 265
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 340
Genanvendeligt affald 245
Haveaffald 355

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 240
Restaffald - Midicontainere (12 m³) 265
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m³) 815
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 990

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 260
Todelt 2-hjulet beholder 260
4-hjulet beholder 355
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 655
Genanvendeligt affald 655

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Fejlsortering i private kuber, genanvendeligt affald 1.160
Ekstra tømning af private kuber, genanvendeligt affald 395

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 535
Todelt 2-hjulet beholder 635
4-hjulet beholder 1.730
2 m³ kube 33.535
3,5 m³ kube 39.655
Todelt nedgravet - Restaffald/Madaffald 49.195
Nedgravet - Papir, pap og tekstilaffald 42.035
Todelt nedgravet - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal 42.035

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 1.500
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 3.000
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 1.500
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 3.000
Transport af kuber (pr. time) 975

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 1.500
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 3.000
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 1.500
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 3.000
Transport af kuber (pr. time) 975

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25
Transport 195
Pris i alt 220

Andre ydelser

Andre ydelser

Brugt beholder, låg-i-låg og firkantnøgler
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635
Firkantnøgle, kort** 65
Firkantnøgle, lang** 165

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

 

** Firkantnøgler bestilles hos Kundeservice på tlf. 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Fælles affaldsløsnnger

Fælles affaldsløsninger

Du finder en samlet oversigt over priserne for fælles affaldsløsninger her:

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 1.025

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse.
Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr Kr. inkl. moms
Betaling via betalingsservice, kort og nemhandel 0
Regningskopier pr. stk. 50
Fakturagebyr. Kan undgås ved tilmelding til Betalingsservice eller kortbetaling 25

Gebyr ved udbetaling

Gebyr ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. inkl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0
Via nemkonto 0
Via Mobilepay 0
Til indenlandsk bankkonto 250
Til udenlandsk bankkonto 250

Administrative opgaver

Administrative opgaver

Administrative opgaver
Kr. inkl. moms
Pr. time 665

Moms på affaldsgebyr

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afgjort, at affaldsgebyr til private borgere og grundejerforeninger ikke skal pålægges moms.

Afventer retningslinjer

Vi afventer retningslinjer fra Skattestyrelsen om hvordan momsspørgsmålet skal håndteres i praksis. Indtil de er på plads, kan vi ikke tage stilling til evt. fremsatte krav om tilbagebetaling af moms.

Forældelsesfrist suspenderet

Forældelsen af fremsatte krav om at få tilbagebetalt moms er foreløbigt suspenderet, indtil Skattestyrelsen udsender styresignal (retningslinjer), der fastsætter den nye praksis. Når der kommer en endelig afklaring,  bliver den meldt ud her på hjemmesiden.