Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Gælder fra 1. januar 2024

Priser for genbrug og affald 2024

Her kan du se, hvad det koster at få hentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i Aarhus Kommune i 2024.

Priserne gælder 1. januar - 31. december 2024

Affaldspriser i 2024

Enfamilieshuse
Sommerhuse
Haveforeninger
Fælles affaldsordning
Andre gebyrer

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier og farligt affald, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 1.280
Værelse 480

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om ejendommens anvendelse og type.

Restaffald og madaffald

Restaffald og madaffald

Beholderen til mad- og restaffald fås i flere størrelser. Den standardstørrelse, de fleste enfamilieshuse har, er 240 liter.

Restaffald - Todelt
Todelt beholder til restaffald/madaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Restaffald/madaffald - Tømning hver 2. uge 1.185
370 l - Restaffald/madaffald - Tømning hver 2. uge 1.490
Restaffald - Beholderstørrelse
Særskilt beholder til restaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.300
370 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.665
660 liter - Restaffald - Tømning hver 2. uge 2.540
Madaffald - Beholderstørrelse
Særskilt beholder til madaffald Kr. pr. år inkl. moms
140 liter - Madaffald - Tømning hver 2. uge 890

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

Ud over din beholder til mad- og restaffald får du som standard to beholdere til genanvendeligt affald:

Priser - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 590
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 735
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 1.020
Priser - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 805
370 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 980

Får du brug for mere plads?

Har du ikke plads nok til dit genanvendelige affald, kan du bestille særskilte beholdere til glas og metal samt plast, mad- og drikkekartoner.

Kontakt Kundeservice, hvis du har brug for at ændre størrelsen på dine beholdere.

Glas og metal
Særskilt beholder til glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 775
370 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 960
660 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 1.335
Plast, mad- og drikkekartoner
Særskilt beholder til plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 775
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 960
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 1.335

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

 

De priser, du kan se under fanerne Boligbidrag, Restaffald og Genanvendeligt affald, kan du bruge til at beregne, hvad din affaldsløsning koster om året.

Prisen bliver som vist herunder, hvis du har: 

  • 240 liter todelt beholder til restaffald/madaffald (tømning hver 2. uge)
  • 240 liter todelt beholder til plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal (tømning hver 3. uge)
  • 240 liter beholder til papir, pap og tekstilaffald (tømning hver 4. uge)
Affaldstømning 2024 - Priseksempel
Priseksempel Kr. pr. år inkl. moms
Boligbidrag 1.280
240 l todelt beholder til mad- og restaffald 1.185
240 l todelt beholder til plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal 805
240 l beholder til papir, pap og tekstilaffald 590
Pris i alt 3.860

Haveaffald

Haveaffald

 

Du kan bestille en ekstra beholder til haveaffald, som bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 755
190 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 780
240 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 800
400 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 870
660 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 1.055

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald.

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 270
Madaffald 270
Restaffald/Madaffald 270
Papir, pap og tekstilaffald 270
Glas/metal og Plast/mad- og drikkekartoner 270
Haveaffald 330
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 375
Papir, pap og tekstilaffald 350
Glas/Metal 350
Plast/Mad- og drikkekartoner 350
Haveaffald 490

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på Mit Affald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne. Sæt mærket på den ekstra sæk og stil den ved siden af beholderen til restaffald.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeservicegenbrug@kredslob.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen ved at logge ind på Mit Affald

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
Udskiftning af beholder til større eller mindre 400

Fejlsortering

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 310
Todelt 2-hjulet beholder 310
4-hjulet beholder 390

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2- eller 3-hjulet beholder 605
Todelt 2- eller 3-hjulet beholder 675
Todelt 2- eller 3-hjulet beholder (mad-/restaffald markedspris) 720
4-hjulet beholder 2.010
Rød kasse til farligt affald 245

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier og farligt affald, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Sommerhus (ikke helårsbeboelse) 960

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald og madaffald

Restaffald og madaffald

Almindelig tømning (uge 14-41)
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 640
370 l - Todelt til Restaffald/Madaffald- Tømning hver 2. uge 800
240 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 650
370 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 835
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.270
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 515
Udvidet tømning (uge 12-45)
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
240 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 775
370 l - Todelt til Restaffald/Madaffald - Tømning hver 2. uge 975
240 l - Restaffald - Tømning hver anden uge 850
370 l - Restaffald - Tømning hver anden uge 1.090
660 l - Restaffald - Tømning hver anden uge 1.660
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 625

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

Ud over din beholder til mad- og restaffald skal du have mindst en beholder til papir, pap og tekstilaffald og en eller flere beholdere til plast, mad- og drikkekartoner samt metal og glas.

Almindelig tømning (uge 14-41)

Priser - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 320
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 395
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 550
Priser - Glas og metal/Plast, mad- og drikkekartoner
Glas og metal/Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år
240 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 475
370 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 575
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 455
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 565
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 785
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 455
370 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 565
660 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 785

Udvidet tømning (uge 12-45)

Priser - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 410
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 510
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 705
Priser - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal
Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 570
370 l - Todelt beholder - Tømning hver 3. uge 690
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 545
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 680
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 710
Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år
240 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 545
370 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 680
660 l - Glas og metal - Tømning hver 3. uge 940

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald - Beholderstørrelse
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 755
190 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 780
240 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 800
400 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 1.055

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 270
Madaffald 270
Restaffald/Madaffald 270
Papir. pap og tekstilaffald 270
Glas og metal 270
Plast, mad- og drikkekartoner 270
Haveaffald 330
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 375
Papir, pap og tekstilaffald 350
Glas/metal 350
Plast, mad- og drikkekartoner 350
Haveaffald 490

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på Mit Affald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne. Sæt mærket på den ekstra sæk og stil den ved siden af beholderen til restaffald.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeservicegenbrug@kredslob.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen ved at logge ind på Mit Affald

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere.

Der bliver ikke opkrævet gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
Udskiftning af beholder til større eller mindre 400

Fejlsortering

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering
Fejlsortering Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 310
Todelt 2-hjulet beholder 310
4-hjulet beholder 490

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 605
Todelt 2-hjulet beholder 675
4-hjulet beholder 2.010
Rød kasse til farligt affald 245

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier og farligt affald, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Kolonihave 480

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.

Restaffald og madaffald

Restaffald og madaffald

Det er også muligt at få kuber til restaffald og madaffald. Se mere under Kuber. 

Almindelig tømning (uge 14-41)
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.270
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 3.150
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 515
140 l - Madaffald - Tømning hver uge 955
Udvidet tømning (uge 12-45)
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
660 l - Restaffald - Tømning hver 2. uge 1.660
660 l - Restaffald - Tømning hver uge 4.115
140 l - Madaffald - Tømning hver 2. uge 625
140 l - Madaffald - Tømning hver uge 1.160

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap og tekstilaffald.


Almindelig tømning (uge 14-41)

Glas og metal
Glas og metal
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 455
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 675
370 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 565
370 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 850
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 785
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.200
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 455
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 675
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 565
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 850
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 785
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.200
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 320
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 675
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 395
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 850
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 550
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.200
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 780
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.730


Udvidet tømning (uge 12-45)

Glas og metal
Glas og metal
240 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 545
240 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 820
370 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 680
370 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.030
660 l - Glas og metal - tømning hver 3. uge 940
660 l - Glas og metal - tømning hver 2. uge 1.455
Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 545
240 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 820
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 680
370 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.030
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge 940
660 l - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge 1.455
Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 410
240 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 820
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 510
370 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.030
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 705
660 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 1.455
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge 1.005
1100 l - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge 2.100

Kuber

Kuber

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap og tekstilaffald.

Det er også muligt at få kuber til restaffald og madaffald.


Almindelig tømning (uge 14-41)

Kuber - Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 4.215
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 8.905
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 6.330
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 13.485
Kuber - Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver 2. uge 3.805
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver uge 8.005
Kuber - Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 1.965
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 4.170
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 2.875
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 6.170
Kuber - Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 2.810
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 4.170
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 4.110
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 6.170
Kuber - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 1.965
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 4.170
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 2.875
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 6.170


Udvidet tømning (uge 14-41)

Kuber - Restaffald
Restaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 5.515
2 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 11.640
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver 2. uge 8.280
3,5 m³ kube - Restaffald - Tømning hver uge 17.635
Kuber - Madaffald
Madaffald Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver 2. uge 4.620
2 m³ kube - Madaffald - Tømning hver uge 9.720
Kuber - Glas og metal
Glas og metal Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 2.525
1,8-2,0 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 5.065
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 4. uge 3.695
3,5 m³ kube - Glas og metal - Tømning hver 2. uge 7.490
Kuber - Plast, mad- og drikkekartoner
Plast, mad- og drikkekartoner Kr. pr. år inkl. moms
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 3.370
2 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 5.065
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge 4.930
3,5 m³ kube - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge 7.490
Kuber - Papir, pap og tekstilaffald
Papir, pap og tekstilaffald Kr. pr. år inkl. moms
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 2.525
1,8-2,0 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 5.065
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge 3.695
3,5 m³ kube - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge 7.490

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald kan opstilles ved den enkelte kolonihave, hvorimod beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal opstilles
som en fællesløsning.

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Haveaffald Kr. pr. år inkl. moms
130 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 755
190 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 780
240 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 800
400 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 870
660 l - Haveaffald - Tømning hver 4. uge 1.055

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald

Ekstra tømning
2-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 270
Madaffald 270
Restaffald/Madaffald 270
Papir, pap og tekstilaffald 270
Glas og metal 270
Plast, mad- og drikkekartoner 270
Haveaffald 330
Ekstra tømning
4-hjulet beholder Kr. pr. tømning
Restaffald 375
Papir, pap og tekstilaffald 350
Glas/metal 350
Plast, mad- og drikkekartoner 350
Haveaffald 490

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 275
Restaffald - Midicontainere (12 m³) 285
Restaffald - Ladcontainere (15-30 m³) 870
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m³) 1.055

Fejlsortering

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
2-hjulet beholder 310
Todelt 2-hjulet beholder 310
4-hjulet beholder 490

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Fejlsortering i private kuber, genanvendeligt affald 1.255
Ekstra tømning af private kuber, genanvendeligt affald 965

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 605
Todelt 2-hjulet beholder 675
4-hjulet beholder 2.010
2 m³ kube 36.670
3,5 m³ kube 41.870
Todelt nedgravet - Restaffald/Madaffald 63.660
Nedgravet - Papir, pap og tekstilaffald 46.420
Todelt nedgravet - Plast, mad- og drikkekartoner/Glas og metal 60.275

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 295
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 395
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 1.625
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 3.250
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 395
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 1.625
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 3.250
Transport af kuber (pr. time) 985

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25
Transport 295
Pris i alt 320

Andre ydelser

Andre ydelser

Firkantnøgler
Kr. inkl. moms
Firkantnøgle, kort* 65
Firkantnøgle, lang* 165

* Firkantnøgler bestilles hos Kundeservice på tlf. 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Fælles affaldsløsninger

Fælles affaldsløsninger

Du finder en samlet oversigt over priserne for fælles affaldsløsninger her:

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyrer ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 1.025

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse.
Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr Kr. inkl. moms
Betaling via betalingsservice, kort og nemhandel 0
Regningskopier pr. stk. 50
Fakturagebyr. Kan undgås ved tilmelding til Betalingsservice eller kortbetaling 25

Gebyr ved udbetaling

Gebyr ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. inkl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0
Via nemkonto 0
Via Mobilepay 0
Til indenlandsk bankkonto 250
Til udenlandsk bankkonto 250

Administrative opgaver

Administrative opgaver

Administrative opgaver
Kr. inkl. moms
Pr. time 665

Moms på affaldsgebyr

SKAT har udsendt et såkaldt ”styresignal” med regler for opkrævning af moms på affaldsområdet.

Ifølge styresignalet må der ikke lægges moms på opkrævning af affaldsgebyrer, når det er kommunen, er indsamler affald og sender opkrævning til borgerne. Men når kommunen har oprettet et selskab til at løse opgaven, kan dette selskab opkræve moms.

Folketinget har desuden vedtaget, at alle kommuner inden udgangen af 2025 skal have oprettet et selskab til at stå for indsamling af affald. I 2019 oprettede Aarhus Kommune det selskab, der i dag er Kredsløb.

Kredsløb Genbrug A/S indsamler affald fra husstande og kommunale institutioner i Aarhus kommune og kan opkræve affaldsgebyr med moms.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage kl. 8-15 på tlf. 77 88 10 10.

Du kan også skrive til os døgnet rundt.