Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Priser for genbrug og affald 2021

Her kan du se priser for affaldshåndtering og -løsninger fra AffaldVarme Aarhus i 2021.

Priser gælder 1. januar - 31. december 2021

Affaldspriser for 2021

Enfamilieshuse
Sommerhuse
Haveforeninger
Fælles affaldsordning
Andre gebyrer

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af
batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 880
Lejlighed 600
Værelse 260

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 680
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 920
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.190
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1,540
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1,640

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priserne er inkl. moms.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Genanvendeligt affald (Glas, plast og metal samt papir og småt pap) Kr. pr. år
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 395
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 395
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 415
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 415
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 460

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

 

De priser, du kan se under fanerne Boligbidrag, Restaffald og Genanvendeligt affald, kan du bruge til at beregne, hvad din affaldsløsning koster om året.

Hvis du f.eks. har en beholder til restaffald og en todelt beholder til glas, plast og metal samt papir og småt pap, bliver prisen som vist herunder:

Genanvendeligt affald - Priseksempel
Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder til restaffald 820
En todelt beholder til genanvendeligt affald, 240 liter 460
Boligbidrag 880
Pris i alt 2.160

Haveaffald

Haveaffald

 

Du kan bestille en ekstra beholder til haveaffald, som bliver tømt 10 gange årligt fra uge 9 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660
240 liter - Tømning hver 4. uge 685
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155
Glas, plast og metal 155
Papir og småt pap 155
Haveaffald 255
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330
Glas, plast og metal 285
Papir og småt pap 285
Haveaffald 395

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestille afhentning på www.affaldvarme.dk/mitaffald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kundeservice på kundeserviceaffald@affaldvarme.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen på: www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom bliver tilmeldt en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
For ændring til mere genanvendeligt 220
For ændring af restaffald, haveaffald og til mindre genanvendeligt 400

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230
Glas, plast og metal 230
Papir og småt pap 230
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395
Papir og småt pap 395
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795
Glas, plast og metal 795
Papir og småt pap 795

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510
4-hjulet beholder 1.555

Tilvalg af låg-i-låg

Tilvalg af låg-i-låg-løsning

Tilvalg af låg-i-låg
Kr. pr. stk. inkl. moms
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Sommerhus (ikke helårsbeboelse) 600

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Sommerhuse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 340
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 410
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 460
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 595
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 770
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820
Restaffald - Sommerhuse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver anden uge 445
190 liter beholder - Tømning hver anden uge 535
240 liter beholder - Tømning hver anden uge 600
400 liter beholder - Tømning hver anden uge 780
600 liter beholder - Tømning hver anden uge 1.005
660 liter beholder - Tømning hver anden uge 1.075

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 215
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 215
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 225
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 225
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 250
Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 275
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 275
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 290
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 290
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 320

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 9 til uge 48.

Haveaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660
240 liter beholder - Tømning hver 4. uge 685
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på: www.affaldvarme.dk/mitaffald

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155
Glas, plast og metal 155
Papir og småt pap 155
Haveaffald 255
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330
Glas, plast og metal 285
Papir og småt pap 285
Haveaffald 395

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

Afhentning af ekstra sæk med restaffald

 

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Husk at bestil på: www.affaldvarme.dk/mitaffald senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Afhentning af ekstra restaffald
Restaffald Kr. pr. tømning
Pris for afhentning af ekstra sæk 30

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald.

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne, ved Borgerservice på DOKK1 eller på bibliotekerne i Højbjerg, Risskov, Viby og Åbyhøj.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@affaldvarme.dk eller telefon 77 88 10 10.

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Hvis din affaldsbeholder er snavset, kan du bestille en vask af beholderen på: www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. pr. beholder inkl. moms
2- og 4-hjulede beholdere 400

Ændringsgebyr

Ændringsgebyr

 

Der bliver opkrævet et gebyr for at hente, bringe og udskifte beholdere. Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændringsgebyr
2- og 4-hjulet beholder Kr. pr. beholder inkl. moms
For ændring til mere genanvendeligt 220
For ændring af restaffald, haveaffald og til mindre genanvendeligt 400

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230
Glas, plast og metal 230
Papir og småt pap 230
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395
Papir og småt pap 395
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795
Glas, plast og metal 795
Papir og småt pap 795

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510
4-hjulet beholder 1.555

Tilvalg af låg-i-låg

Tilvalg af låg-i-låg-løsning

Tilvalg af låg-i-låg
Kr. pr. stk. inkl. moms
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Kolonihave 260

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Almindelig tømning (uge 14-41) Kr. pr. år inkl. moms
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.655
Restaffald - Beholderstørrelse
Udvidet tømning (uge 12-45) Kr. pr. år inkl. moms
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.075
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 2.165

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 215
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 445
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 215
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 445
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 225
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 465
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 225
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 465
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 345
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 690
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 345
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 690
Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 275
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 540
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 275
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 540
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 290
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 565
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 290
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 565
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 440
660 liter - Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 840
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 440
660 liter - Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 840

Kuber

Kuber

 

Bemærk at der skal være opstillet materiel til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Kuber - haveforeninger
Almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 1.185
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 2.365
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 1.185
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 2.365
Kuber - haveforeninger
Udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45) Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 1.520
1,8 m3 kube (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 2.870
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 1.520
1,8 m3 kube (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 2.870

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald kan opstilles ved den enkelte kolonihave, hvorimod beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal opstilles som en fællesløsning.

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660
240 liter - Tømning hver 4. uge 685
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på www.affaldvarme.dk/mitaffald 

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155
Glas, plast og metal 155
Papir og småt pap 155
Haveaffald 255
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330
Glas, plast og metal 285
Papir og småt pap 285
Haveaffald 395

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Få vasket jeres beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 250
Restaffald - Midicontainere (12 m3) 275
Restaffald - Ladcontainere (15-30 m3) 820
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m3) 1.005

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230
Glas, plast og metal 230
Papir og småt pap 230
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395
Papir og småt pap 395
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795
Glas, plast og metal 795
Papir og småt pap 795

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber

Fejlsortering og ekstra tømning af kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Fejlsortering i private kuber, genanvendeligt affald 1.210
Ekstra tømning af private kuber, genanvendeligt affald 260

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510
4-hjulet beholder 1.555
1,8 m3 kube 12.730

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470
Transport af kuber (pr. time) 865

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470
Transport af kuber (pr. time) 865

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25 kr.) 25
Transport 195
Pris i alt 220

Andre ydelser

Andre ydelser

Brugt beholder, låg-i-låg og firkantnøgler
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635
Firkantnøgle, kort** 80
Firkantnøgle, lang** 180

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

 

** Firkantnøgler bestilles hos Kundeservice Affald på 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Boligbidrag

Boligbidrag

 

Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af batterier, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.

Boligbidrag
Boligtype Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 880
Lejlighed 600
Værelse 260

Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om ejendommens anvendelse og type.

Restaffald

Restaffald

Restaffald - Beholderstørrelse
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 2. uge 680
130 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.380
190 liter beholder - Tømning hver 2. uge 820
190 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.695
240 liter beholder - Tømning hver 2. uge 920
240 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 1.870
400 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.190
400 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 2.410
600 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.540
600 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 3.105
660 liter beholder - Tømning hver 2. uge 1.640
660 liter beholder - Tømning 1 gang om ugen 3.310

Offentligt nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 565
Lejlighed 565
Værelse 235
Erhverv* 1.015

* Gælder kun for erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt i områder med offentlige nedgravede beholdere, og hvor erhverv ikke har mulighed for etablering af løsninger på privat areal.

 

Private nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr aconto for behandling. To gange årligt pr. 30. juni og 31. december bliver den faktiske udgift til behandling og betalingen opgjort og reguleret.

Restaffald - Private nedgravede beholdere
Nedgravet beholder - 4 m³ Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 120
Behandlingspris 637,50
Omregningsfaktor 0,10
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Nedgravet beholder - 5 m³ Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 130
Behandlingspris 637,50
Omregningsfaktor 0,10
Restaffald - Private nedgravede beholdere
Delvis nedgravet beholder - Alle størrelser Kr. pr. år inkl. moms
Restaffald (pr. tømning) 130
Behandlingspris 637,50
Omregningsfaktor 0,10

Priseksempel 

Priseksempel - Restaffald
Pris pr. år for restaffald i 1 stk. privat nedgravet beholder på 4 m³, som tømmes 1 gang om ugen Kr. inkl. moms
130 kr. pr. tømning x 52 uger 6.240
Behandlingsgebyr a conto 52 tømninger/år x 4m³ x 0,10 x 668,75 kr./ton 13.260
Pris i alt 19.500

 

Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug

Storcontainere
Restaffald - Behandlingspris Kr. pr. år inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637,50
Storcontainere
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Frontloader 4 m3* - Tømning hver 2. uge 3.135
Frontloader 4 m3* - Tømning 1 gang om ugen 6.270
Frontloader 6 m3* - Tømning hver 2. uge 3.705
Frontloader 6 m3* - Tømning 1 gang om ugen 7.415
Frontloader 8 m3* - Tømning hver 2. uge 4.115
Frontloader 8 m3* - Tømning 1 gang om ugen 8.230
Ladcontainer 12 m3** - Tømning hver 2. uge 7.085
Ladcontainer 12 m3** - Tømning 1 gang om ugen 14.165
Ladcontainer 15 m3** - Tømning hver 2. uge 20.030
Ladcontainer 15 m3** - Tømning 1 gang om ugen 40.065
Ladcontainer 20 m3** - Tømning hver 2. uge 20.640
Ladcontainer 20 m3** - Tømning 1 gang om ugen 41.275
Ladcontainer 20 m3 komprimator** - Tømning hver 2. uge 25.160
Ladcontainer 20 m3 komprimator** - Tømning 1 gang om ugen 50.320
Ladcontainer 30 m3** komprimator- Tømning hver 2. uge 26.975
Ladcontainer 30 m3** komprimator - Tømning 1 gang om ugen 53.955

* Behandlingsgebyret opkræves a conto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

** Behandlingsgebyret betales månedligt.

Mobilsug

 

Behandlingsgebyret opkræves aconto halvårligt og efterreguleres ved næste regning.

Ved mobilsug af andre størrelser tanke, så kontakt Kredsløb på 77 88 10 10 for takster.

Mobilsug
Restaffald - Behandlingspris Kr. inkl. moms
Behandlingspris pr. ton 637
Mobilsug
Restaffald - Afhentningspris Kr. pr. år inkl. moms
Mobilsug 1,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 15.050
Mobilsug 1,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 30.095
Mobilsug 2,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 16.355
Mobilsug 2,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 32.715
Mobilsug 3,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 17.665
Mobilsug 3,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 35.335
Mobilsug 5,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 20.285
Mobilsug 5,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 40.570
Mobilsug 6,0 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 24.275
Mobilsug 6,0 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 48.550
Mobilsug 7,5 m3 tank - Tømning 1 gang om ugen 26.210
Mobilsug 7,5 m3 tank - Tømning 2 gange om ugen 52.420
Mobilsug - øvrige ydelser
Øvrige ydelser for mobilsug Kr. inkl. moms
Mobilsug, prop, ½ time 815
Mobilsug, prop, 1 time 1.385
Mobilsug, ekstra tømning 875

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt affald

 

Bemærk at der skal være opstillet beholdere til både glas, plast, metal og til papir og småt pap.

Priserne er inkl. moms.

Priser - Genanvendeligt affald beholderstørrelse
Genanvendeligt affald (Glas, plast og metal samt papir og småt pap) Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 395
190 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 825
190 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 395
190 liter beholder (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 395
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 415
240 liter beholder (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 865
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 415
240 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 865
240 liter todelt beholder (Glas, plast, metal, papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 415
660 liter (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 640
660 liter (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 1.285
660 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 640
660 liter (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 1.285

Offentligt nedgravede beholdere

Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.

Restaffald - Offentligt nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 200
Lejlighed 200
Værelse 85
Erhverv* 355

* Gælder kun for erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt i områder med offentlige nedgravede beholdere, og hvor erhverv ikke har mulighed for etablering af løsninger på privat areal.

 

Private nedgravede beholdere

Taksterne gælder alle størrelser af nedgravede og delvis nedgravede beholdere.

Genanvendeligt affald - Private nedgravede beholdere
Kr. pr. år inkl. moms
Papir og småt pap - Tømning hver 4. uge 2.115
Papir og småt pap - Tømning hver 2. uge 4.250
Glas, plast og metal - Tømning hver 4. uge 2.115
Glas, plast og metal - Tømning hver 2. uge 4.250

 

Kuber

Kuber
Kr. pr. år inkl. moms
1,8 m3 (Papir og småt pap) - Tømning hver 4. uge 2.195
1,8 m3 (Papir og småt pap) - Tømning hver 2. uge 4.390
1,8 m3 (Glas, plast og metal) - Tømning hver 4. uge 2.195
1,8 m3 (Glas, plast og metal) - Tømning hver 2. uge 4.390

 

Specialordning til genanvendeligt affald

For Aarhus Ø og Åhusene, hvor der er etableret papirsug og offentlig løsning til glas, plast, metal, opkræves en speciel genanvendelig takst pr. boligenhed.

Specialordning til genanvendeligt affald
Kr. pr. år inkl. moms
Enfamilieshus 120
Lejlighed 120
Værelse 50

Haveaffald (frivillig ordning)

Haveaffald (frivillig ordning)

 

Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 9 til uge 48.

Haveaffald
Beholderstørrelse Kr. pr. år inkl. moms
130 liter beholder - Tømning hver 4. uge 625
190 liter beholder - Tømning hver 4. uge 660
240 liter - Tømning hver 4. uge 685
400 liter beholder - Tømning hver 4. uge 780
660 liter beholder - Tømning hver 4. uge 925

Ekstra tømning af beholdere

Ekstra tømning af beholdere

 

Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning. Se mere under Ejendomsservice.

Ekstra tømning
Beholdertype - 2-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 170
Glas, plast, metal, papir og småt pap 155
Glas, plast og metal 155
Papir og småt pap 155
Haveaffald 255
Ekstra tømning
Beholdertype - 4-hjulet Kr. pr. tømning
Restaffald 330
Glas, plast og metal 285
Papir og småt pap 285
Haveaffald 395

Vask af beholdere

Vask af beholdere

 

Få vasket jeres beholdere

Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.

Vask af beholdere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Vask pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere

Ekstra tømning af storcontainere
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald - Frontloadere 250
Restaffald - Midicontainere (12 m3) 275
Restaffald - Lad- og komprimatorcontainere (15-30 m3) 820
Restaffald - Komprimatorcontainere (18-30 m3) 1.005

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning og fejlsortering af nedgravede beholdere og kuber

Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, restaffald 260
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 260
Private kuber, genanvendeligt affald 260

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

Fejlsortering og specialtømning af beholdere

 

Hvis din beholder til restaffald er anvendt til andet end restaffald, eller den ikke lever op til kravene for tømning, kan du blive pålagt gebyr for specialtømning af beholderen.

Hvis dit genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.

Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end genanvendeligt affald.

Fejlsortering - 2-hjulet
Fejlsortering - 2-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast, metal, papir og småt pap 230
Glas, plast og metal 230
Papir og småt pap 230
Fejlsortering - 4-hjulet
Fejlsortering - 4-hjulet beholder Kr. pr. tømning inkl. moms
Glas, plast og metal 395
Papir og småt pap 395
Specialtømning
Specialtømning Kr. pr. tømning inkl. moms
Restaffald 795
Glas, plast, metal, papir og småt pap 795
Glas, plast og metal 795
Papir og småt pap 795

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber

Fejlsortering i nedgravede beholdere og kuber
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Private nedgravede beholdere, genanvendeligt affald 1.210
Private kuber, genanvendeligt affald 1.210

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere

Øvrige ydelser for beholdere
Kr. inkl. moms
Brugt/defekt 2-hjulet beholder til private til andet formål* 160
Tilvalg af låg-i-låg-løsning til 2-hjulet beholder til genanvendeligt affald 635
Leje af beholder til skakt, 2-hjulet 130 pr. år.
Leje af beholder til skakt, 400 liter 375 pr. år.
Leje af beholder til skakt, 600/660 liter 510 pr. år.
Firkantnøgle, kort** 80
Firkantnøgle, lang** 180

* Som udgangspunkt sælges kun 130 liters beholdere - så længe lager haves. Andre beholdere sælges, hvis de er på lager og er defekte. 

** Bestilles hos Kundeservice Affald på 77 88 10 10. Betaling påføres næste faktura.

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere og kuber

Erstatning af beholdere
Beholdertype Kr. pr. stk. inkl. moms
2-hjulet beholder 510
4-hjulet beholder 1.555
1,8 m³ kube 12.730

Ændring af beholdere

Ændring af beholdere

 

Færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald

Vil du ændre i størrelsen på beholderen til restaffald eller haveaffald? Eller vil du have færre eller mindre beholdere til genanvendeligt affald? Der kræves et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - mindre
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 2-hjulede beholdere (2-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 375
Transport af 4-hjulede beholdere (2-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470
Transport af kuber (pr. time) 865

Flere eller større beholdere til genanvendeligt affald

Vil du have flere eller større beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast, metal samt papir og småt pap) opkræves der et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.

Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom tilmeldes en ordning.

Ændring af beholdere - flere
Beholdertype Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr pr. beholder 25
Transport af 2-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 2-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 2-hjulede beholdere (4-20 stk.) 735
Transport af 2-hjulede beholdere (21-40 stk.) 1.470
Transport af 4-hjulede beholdere (1 stk.) 195
Transport af 4-hjulede beholdere (2-3 stk.) 335
Transport af 4-hjulede beholdere (4-8 stk.) 735
Transport af 4-hjulede beholdere (9-16 stk.) 1.470
Transport af kuber (pr. time) 865

Priseksempel på ændring af beholdere 

I vil gerne have ombyttet 1 to-delt beholder til genanvendeligt med 1 beholder til glas, plast og metal og 1 til papir og småt pap.

Priseksempel - Ændring af beholdere
Kr. inkl. moms
Ændringsgebyr (1 x 25,00 kr.) 25
Transport 195
Pris i alt 220

Storskrald

Storskrald

Øvrige ydelser for storskrald
Kr. pr. afhentning inkl. moms
Fast storskraldsafhentning med udbæring 260
Ekstra storskraldsafhentning med udbæring 645

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)

Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
1 m³ palleboks 170
1 m³ palleboks med låg 765
1,4 m³ pallebur 230
Elektronikbur 155
1100 liter, 4-hjulet 75
2,6 m³ mini-lad 460
2,6 m³ mini-lad med låg 920
1,5-2 m³ frontloader 1.530
4-8 m³ frontloader 460
10-28 m³ frontloader 1.530
20 m³ komprimator 15.285
20 m³ komprimator med lift 30.575

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling

Gebyr ved manglende indbetaling
Gebyr ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 1.025

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder.

 

Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

 

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse.
Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Inkassogebyr fastsættes ud fra kravets størrelse og er reguleret gennem Renteloven.

Betalingsaftale

Betalingsaftale

Betalingsaftale
Betalingsaftale Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter 100

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr

Øvrige gebyr
Øvrige gebyr Kr. inkl. moms
Betaling via betalingsservice, kort og nemhandel 0
Regningskopier pr. stk. 50
Fakturagebyr ved ikke elektroniske betalingsformer 25

Gebyr ved udbetaling

Gebyr ved udbetaling

Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling Kr. inkl. moms
Via Betalingsservice eller korttilmelding 0
Via nemkonto 0
Via Mobilepay 0
Til indenlandsk bankkonto 250
Til udenlandsk bankkonto 250

Moms på affaldsgebyr

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afgjort, at affaldsgebyr til private borgere og grundejerforeninger ikke skal pålægges moms.

Afventer retningslinjer

Vi afventer retningslinjer fra Skattestyrelsen om hvordan momsspørgsmålet skal håndteres i praksis. Indtil de er på plads, kan vi ikke tage stilling til evt. fremsatte krav om tilbagebetaling af moms.

Forældelsesfrist suspenderet

Forældelsen af fremsatte krav om at få tilbagebetalt moms er foreløbigt suspenderet, indtil Skattestyrelsen udsender styresignal (retningslinjer), der fastsætter den nye praksis. Når der kommer en endelig afklaring,  bliver den meldt ud her på hjemmesiden.