Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

10 regler på genbrugsstationen

Genbrugsstationen skal være et rart sted, hvor du kommer nemt og effektivt af med dit affald.

På genbrugsstationen hjælper vi hinanden med at sortere, så godt vi kan, så mest muligt affald bliver genanvendt. 

Her får du 10 retningslinjer, som hjælper med at sikre, at alle får et godt besøg på genbrugsstationen.

01. Sortér dit affald
Kig på skiltene og spørg personalet. Jo bedre vi sorterer, jo bedre kan vi genanvende.

02. Kom beredt
Du skal selv læsse dit affald af og rydde op efter dig. Medbring egne redskaber.

03. Brug klare sække
Så er det også nemmere at hjælpe dig med at sortere. Sorte sække er forbudt.

04. Restaffald skal blive hjemme
Køkkenaffald og den slags skal du smide ud derhjemme.

05. Ingen biler der kræver stort kørekort
Totalvægt max 3.500 kg + trailer på max 3.500 kg

06. Klunsning forbudt
Du må ikke tage ting op fra containerne. Vi sørger for, at det bliver genanvendt.

07. Følg personalets anvisninger
Personalet er her for at hjælpe. Hvis du ikke følger reglerne, kan personalet bortvise dig.

08. Du skal bo i Aarhus Kommune
Du skal kunne vise det med f.eks. et sundhedskort.

09. Rygning forbudt
Det er forbudt at ryge på genbrugsstationen.

10. Pas godt på dine børn på genbrugsstationen
Der er biler med trailer, der bakker og store maskiner med dårligt udsyn. Spændende for mange børn, men det kan også være farligt.

Vi glæder os til at se dig!

Genbrugsstation med sorteringscontainere og pladsmedarbejdere